Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 124. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 4. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno.

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.