Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 12. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pondělí dne 14. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Rozdané tisky.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad:

I. Zpráva imunitního výboru o žádosti kraj. soudu v Chustu ze dne 9. května 1931. č. j. Nt V. 6/3 1-2, za souhlas k trest. stíhání sen. Lokoty pro zločin podle §u 2, odst. 1 a 2 zákona na ochranu republiky (č. 4006/31 předs.) - (tisk 609).

Řeč zpravodaje sen. inž. Havlína.

Řeč sen. Hakena.

Doslov zpravodaje sen. inž. Havlína.

Návrh výboru imunitního schválen.

2. Zpráva imunitného výboru o žiadosti kraj. trestného súdu v Brne zo dňa 10. júna 1931, č. j. Nt. XI. 52/31, aby bol daný súhlas k trest. stíhaniu sen. Slámu pre zločin podvodného úpadku podľa §u 205, lit. a) tr. zák. (č. 4320/31 preds.) - (tisk 648).

Řeč zpravodaje sen. Kianičky.

Návrh výboru imunitního schválen.

3. zpráva imunitného výboru o žiadosti kraj. súdu v Liberci zo dňa 14. června 1930, č. j. Nt IX. 62/30, za súhlas k stíhaniu sen. Pilza pre trestný čin podľa §u 81 tr. zák. (č. 1686/30 preds.) - (tisk 629).

Řeč zpravodaje sen. dr Farkasa.

Návrh výboru imunitního schválen.

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Stanoven pořad jednání příští schůze.