Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 126. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 5. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Rozdané tisky.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad:

Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. snemovne (tisk 651) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932, tisk 660, a rozprava o prohlášení pana ministra vnitra o událostech sběhšich se u Frývaldova.

Návrh sen. dr Hilgenreinera a druhů.

Návrh zamítnut.

Návrh na rozdělení rozpravy ve čtyři části přijat.

Návrh na stanovení celkové doby a lhůty řečnické přijat.

Řeč zpravodaje sen. Stodoly.

Zahájení prvé, politické části rozpravy.

Řeč sen. dr Jessera.

Řeč sen. Navrátila.

Řeč sen. dr Budaye.

Řečník volán k pořádku.

Řeč sen. Jokla.

Řeč sen. Hakena.

Řeč sen. dr Bačinského.

Řeč sen. Dundra.

Řeč sen. dr Hilbenreinera.

Řeč sen. Thoře.

Řeč sen. Plamínkové.

Řeč sen. dr Grosschmida.

Řeč sen. Filipínského.

Řeč sen. Böhma.

Věcná poznámka sen. dr Budaye.

Řeč sen. Kianičky.

Řeč sen. Danko.

Řeč sen. Merty.

Rozprava přerušena.

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.