Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

 

Těsnopisecká zpráva

o 127. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 16. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad:

Pokračování v rozpravě o zprávě rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 651) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932 (tisk 660) a v rozpravě o prohlášení pana ministra vnitra o událostech sběhších se u Frývaldova.

Pokračování v prvé, politické části rozpravy.

Řeč sen. Štastného.

Řeč sen. dr Farkasa.

Druhá, kulturní část rozpravy.

Řeč sen. dr Feierfeila.

Řeč sen. dr Holitschera.

Řeč sen. Hancko.

Řeč sen. Časného.

Řeč sen. Eichhorna.

Řeč sen. Černého.

Řeč sen. dr Kaprasa.

Řeč sen. Spiese.

Řeč sen. dr Havelky.

Řeč sen. dr Korlátha.

Řeč sen. F. V. Krejčího.

Řeč sen. Riedla.

Řeč sen. Pociska.

Třetí, hospodářská a dopravní část rozpravy.

Řeč sen. Ikerta.

Řeč sen. Pavelky.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.