Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 128. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 17. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Pořad:

I. Pokračování v rozpravě o zprávě rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 651) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932 (tisk 660) a v rozpravě o prohlášení pana ministra vnitra o událostech sběhších se u Frývaldova.

Pokračování ve třetí, hospodářské a dopravní části rozpravy.

Řeč sen. Fr. Scholze.

Řeč sen. inž. Havlína.

Řeč sen. Sechtra.

Řeč sen. dr Kovalilca.

Řeč sen. Kostky.

Řeč sen. Šelmece.

Řeč sen. Wenzela.

Řeč sen. Palmeho.

Řeč sen. Berkovce.

Řeč sen. Nentvicha.

Řeč sen. inž. Marušáka.

Řeč sen. dr Reyla.


Řeč sen. Mikulíčka.

Řeč sen. Šachla.

Řeč sen. dr Šrobára.

Řeč sen. Kindla.

Řeč sen. dr Žišky.

Řeč sen. Ďurčanského.

Řeč sen. Fidlíka.

Rozprava přerušena.

Sdělení předsednictva:

Dovolená.

Tiskem rozdáno.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.