Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 129. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 17. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno.

Výborům dány lhůty.

Stanoven pořad jednání příští schůze.