Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

22. Navrhujeme škrtnutí položky >Střelivo a výbušiny< 76,515.600 Kč. Obnosu toho budiž použito k výrobě zemědělských strojů a nástrojů, které buďtež darovány malým rolníkům, domkářům a drobným zemědělcům bezplatně.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

23. Veškeré výdaje na francouzskou vojenskou misi obnosem 1,348.300 Kč buďtež škrtnuty. Obnosu toho budiž použito na podporu československých dělníků, vylákaných na práci do Francie a hynoucích tam v nesnesitelných podmínkách životních. Rozdělením a kontrolou tohoto obnosu budiž pověřena Mezinárodní dělnická pomoc. (Výkřiky komunistických senátorů.)

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž přečten další doplňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

24. Doplňovací návrh:

Navrhujeme, aby úhrada na vyživovací příspěvky pro členy rodin povolaných vojínů ke cvičení ve zbrani byla zvýšena ze 4,400.000 Kč na 40 mil. Kč a aby vojínům ze řad pracujících, povolaných k aktivní vojenské službě a cvičení ve zbrani dostalo se za každý den na vojně ztrávený náhrady 25 Kč.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 5. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kapitola 6.

Budiž čten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

25. V kap. 6. Ministerstvo vnitra, budiž požadovaný obnos 697,603.900 Kč snížen na 497,603.900 Kč. Zbývajících 200 milionů Kč budiž použito na podporování nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

26. Bude-li náš návrh zamítnut, navrhujeme snížení položky osobní výdaje ministra vnitra ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podporování obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

27. Bude-li náš hlavní návrh zamítnut. navrhujeme, aby věcné výdaje 60 mil. 148.200 Kč na rozšíření politických a policejních budov byly škrtnuty a obnosu použito na podporu nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

28. Bude-li zamítnut náš hlavní návrh, navrhujeme, aby věcné vydání řádné i mimořádné na výzbroj a střelivo četnictva a jiné, jakož i na nové četnické stanice 40,822.400 Kč bylo škrtnuto a obnosu tohoto použito na podporu nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 6. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kapitola 7.

Budiž přečten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

29. V kap 7. Ministerstvo spravedlnosti budiž požadovaný obnos 323,144.600 Kč snížen na 223,144.600 Kč a zbývajícího obnosu 100 milionů Kč budiž použito na podporování nezaměstnaných podle komunistického návrhu, tisk 1417.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž přečten event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

30. Event. pozměňovací návrh:

Bude-li zamítnut náš hlavní návrh, navrhujeme snížení položky osobní výdaje ministra spravedlnosti ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podporování obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí nyní s celým obsahem kapitoly 7. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 7. byla tím schválena.

Kapitola 8.

Žádám o přečtení pozměňovacího návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

31. Navrhujeme, aby veškerá vydání v kap. 8. obsažená na ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisaci správy byla škrtnuta a obnosu toho 2,247.600 Kč bylo použito na podporování nezaměstnaných.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se:)

To je menšina. Zamítá se.

Další návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

32. Eventuální pozměňovací návrh:

Bude-li zamítnut náš hlavní návrh, navrhujeme snížení položky osobní výdaje ministra pro Sjednocení zákonův a organisace správy ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podpoře obětí třídního krveprolití v Košútech.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí nyní s celým obsahem. kapitoly 8. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 8. se tímto schvaluje.

Kapitola 9.

Kdo souhlasí nyní s obsahem kapitoly 9. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 9. je tímto schválena.

Kapitola 10.

Prosím o přečtení návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

33. Navrhujeme snížení položky osobní výdaje ministra školství ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podpoře obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem sen.. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Další návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

34. Veškeré výdaje osobní a věcné 841.869 Kč na fakultu bohosloveckou university Karlovy v Praze buďtež škrtnuty a obnosu toho použito k bezplatnému ubytování, stravování a šacení proletářských studentů vysokoškolských.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Další návrh sen.. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

35. Veškeré výdaje osobní i věcné 783.735 Kč na bohosloveckou fakultu německé university v Praze buďtež škrtnuty a obnosu toho použito k bezplatnému ubytování, stravování a šacení proletářských vysokoškolských studentů.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

36. Veškeré výdaje osobní i věcné 544.127 Kč na Husovu československou evangelickou fakultu bohosloveckou v Praze buďtež škrtnuty a obnosu toho použito k bezplatnému stravování, ubytování a ošacení proletářských vysokoškolských studentů.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

37. Veškeré výdaje osobní i věcné Cyrilomethodějské fakulty bohoslovecké v Olomouci 793.452 Kč buďtež škrtnuty a obnosu toho použito k bezplatnému ubytování, stravování a šacení proletářských vysokoškolských studentů.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Další návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

38. Veškeré výdaje osobní i věcné na československou fakultu bohosloveckou v Bratislavě 65.225 Kč buďtež škrtnuty a obnosu toho použito k bezplatnému ubytování, stravování a šacení proletářských studentů vysokoškolských.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

59. Řádné výdaje na sociální péči o studentstvo buďtež zvýšeny z 10,656.000 Kč na 50,000.000 Kč. Obnosu toho použije výbor zvolený proletářskými studenty k bezplatnému ubytování, stravování a šacení proletářských vysokoškolských studentů, jakož i k zaopatřeni učebných pomůcek pro tyto.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

40. Veškeré výdaje osobní i věcné na kultus 101,030.000 Kč buďtež škrtnuty a obnosu toho budiž použito na stravování a šacení chudých proletářských dětí, zvláště dětí nezaměstnaných dělníků. Obnosu toho použije výbor zvolený proletářskými dětmi k uvedeným účelům.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 10. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kapitola 11.

Budiž čten návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

41. Navrhujeme snížení položky osobní vydání ministra zemědělství ze 133 tisíc 400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 budiž použito k podpoře obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

42. Navrhujeme, aby titul II Přímá péče o zemědělce, byl škrtnut, jakož i aby byly škrtnuty tituly §§ 1, 2, 3, 4, 5 a nahrazeny jednotným titulem novým >Podpora malých rolníků, domkářů a vesnické chudiny< a částka 42,905.200 Kč byla použita k přímé podpoře těchto. Podpůrnou akci řídí a provádí celostátní výbor vesnické chudiny, zvolený na veřejných shromážděních drobných rolníků, domkářů a vesnické chudiny.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

43. Navrhujeme, aby titul 4 Zemědělská výroba byl škrtnut a nahrazen novým titulem >Podpora drobných zemědělců< a části 29,032.000 Kč bylo použito k přímé podpoře drobných zemědělců, domkářů a malých rolníků. Tuto podpůrnou akci řídí a spravuje celostátní výbor vesnické chudiny, zvolený na veřejných shromážděních drobných rolníků, domkářů a vesnické chudiny.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte)

44. Eventuální pozměňovací návrh:

Bude-li zamítnut náš předchozí návrh, navrhujeme, aby položka ruská pomocná akce věcné výdaje 1,799.600 Kč byla škrtnuta a obnosu toho použito k jednorázové výpomoci zemědělským dělníkům, kteří utrpěli při práci v zemědělství úraz a nepožívají žádného úrazového důchodu.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 11. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kapitola 12.

Budiž čten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

45. Navrhujeme, aby v kap. XII Státní Pozemkový úřad požadovaný obnos 23 mil. 21.100 Kč byl snížen na 13,021.100 Kč a obnosu 10,000.000 Kč bylo použito k podpoře drobných rolníků, domkářů a vesnické chudiny. Podpůrnou akci vede a řídí celostátní výbor vesnické chudiny, zvolený na veřejných shromážděních drobných rolníků, domkářů a vesnické chudiny.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 12. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kapitola 13.

Budiž čten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

46. K tit. 1: Navrhujeme snížení položky osobní výdaje ministra průmyslu, obchodu a živností ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito na podporu obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu..

Předseda: Kdo a tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte)

47. K tit. 2: Navrhujeme, aby § 4 >Cizinecký, turistický a lázeňský ruchu 1,900.000 Kč byl škrtnut a obnosu toho bylo použito k přímé podpoře proletářského trampingu. Obnos tento použité celostátní TOV (Trampský obranný výbor) se sídlem v Praze, k zaopatření trampských potřeb.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 13. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 13. byla tím schválena.

Kapitola 14.

Budiž přečten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

48. K tit. 1: Navrhujeme, aby v položce >Osobní výdaje ministra veřejných prací< byl snížen obnos 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč by bylo použito k podporování obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Budiž čten další návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

49. K tit. 4, § 3: Navrhujeme, aby položka na letectví 50,259.200 Kč, ze které jsou subvencovány Mezinárodní letecké společnosti, jako společnosti soukromo-kapitalitstické, byla snížena na 25,259.200 Kč a zbývajícího obnosu 25,000.000 Kč bylo použito na stavbu bytů pro nebydlící proletářské rodiny.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

50. K tit. 11: Navrhujeme, aby za položku báňské úřady vsunuta byla nová položka 10,000.000 Kč na zimní výpomoc všem horníkům a zaměstnancům státních báňských podniků na Příbramsku, Mostecku, Slovensku a Podkarpatstku, kteří nemají vyššího ročního příjmu než 30.000 Kč.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Kdo souhlasí s obsahem celé kapitoly 14. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 14. byla tím v celém rozsahu schválena.

Kapitola 15.

Budiž čten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

51. Navrhujeme snížení položky >Osobní vydání ministra pošt a telegrafů< ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podpoře obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Budiž čten další návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

52. Navrhujeme, aby za § 2, položka Ústřední správa, byl vložen nový § 3. Zimní výpomoc 10,000.000 Kč pro poštovní zaměstnance, jejichž celoroční služné nepřesahuje 30.000 Kč.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je rovněž menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 15. podle zprávy výborové. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 15. byla tím schválena.

Kapitola 16.

Budiž čten návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

53. Navrhujeme snížení položky >Osobní výdaje ministra železnic< ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podpoře obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

54. Navrhujeme, aby za § 2 položka >Ústřední správa< vsunut byl nový § 3 70,000.000 Kč na zimní výpomoc železničním zaměstnancům, kteří nedosáhli ročního příjmu 30.000 Kč. Zejména smluvní zaměstnanci.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechá zvedne ruku. (Děje se.)

To je rovněž menšina. Návrh byl zamítnut.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 16. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku.. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 16. se tím schvaluje.

Kapitola 17.

Budiž přečten návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

55. Navrhujeme snížení položky >Osobní výdaje ministra sociální péče< ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podporování obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Dále budiž čten další návrh.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

56. Za § 4 budiž vložena nová položka § 5 ve výši 200,000.000 Kč na stavbu bytů pro pracující nemajetný lid.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Budiž čten další návrh.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

57. Za § 5 budiž zařazena nová položka § 6 100,000.000 Kč na péči o mládež, matky a kojence pracující třídy.

Předseda: Kdo s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr. souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Další návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

58. Všeobecné výdaje na péči o válečné poškozence 386,422.200 Kč buďtež zvýšeny na 1.200,000.000 Kč.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Prosím o přečtení dalšího návrhu.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

59. Za § 2 budiž zařazena nová položka § 3 v částce 15,000.000 Kč na poskytování pravidelných i mimořádných podpor potřebným a v nouzi žijícím čsl. vystěhovalcům za hranicemi a na hrazení výloh spojených s přesídlením jejich rodin.

Předseda:. Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Další návrh týchž pánů senátorů.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

60. § 4 budiž změněn takto:

>Péče o nezaměstnané, přechodně zaměstnané a omezeně pracující< položka 75,700.000 Kč budiž zvýšena na 3.075 mil. 700.000 Kč na poskytování podpor.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Další návrh.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

61. Znění §u 5 budiž změněno takto: Náklad na podporu přestárlých položka 63,000.000 Kč budiž zvýšena na 150 mil. Kč.

Předseda: Kdo s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr. souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí nyní s celým obsahem kapitoly 17. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 17. byla tím v celém obsahu schválena.

Kapitola 18.

Budiž přečten další návrh.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

62. K tit. 1: Navrhujeme snížení položky >Osobní vydání ministra zásobování< ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podpoře obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr. souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Další návrh týchž pánů senátorů.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

63. K tit. 2: Za § 1 budiž vložen nový § 2, v němž by na stravování dětí nezaměstnaných, obmezeně pracujících, vyloučených, stávkujících dělníků a zaměstnanců byla zařaděna položka 20 mil. Kč. Prováděním tohoto stravování pověřena budiž Mezinárodní dělnická pomoc v Praze.

Předseda: Kdo s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr. souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 18. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děde se.)

To je většina. Kapitola 18. byla tím schválena podle zprávy výborové.

Kapitola 19.

Budiž čten další návrh.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

64. Navrhujeme snížení >Osobní vydání ministra zdravotnictví a tělesné výchovy< ze 133.400 Kč na 64.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podpoře obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.

Předseda: Kdo s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr. souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Prosím o přečtení dalšího návrhu.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

65. Za § 6 zvláštní výdaje, budiž zařazena nová položka § 7 na zdraví a péči o pracující 200,000.000 Kč.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí nyní s celým obsahem kapitoly 19. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 19. se tím schvaluje podle zprávy výborové.

Kapitola 20.

Budiž přečten další návrh.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

66. K tit. 1: Za § 2 budiž vložen nový § 3 s 50,000.000 Kč pro zrovnoprávnění a zlepšení pensí staropensistů s výjimkou těch, kteří mají větší příjmy než 1.200 Kč měsíčně.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

67. K tit. 2: Za § 2 budiž vložena nová položka § 3 s 500,000.000 Kč na sanaci hornického pojištění a jeho zlepšení.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh byl zamítnut.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

68. K tit. 2: Za nový § 3 budiž vložen další § 4 s obnosem 30,000.000 Kč, kterých budiž použito pro vyrovnání drahotních přídavků pro pensisty, vdovy a sirotky po hornících státních báňských podniků v Československu: na Příbramsku, Mostecku, Duchcovsku, Svatoňovicích, Slovensku a Podkarpatsku, kterým byly v roce 1926 min. veř. prací pense sníženy a pozdějším provisionistům úplně zastaveny.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

Návrh je v menšině, byl zamítnut.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 20. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 20. se přijímá podlé zprávy výborové.

Kapitola 21.

Budiž čten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

69. K tit. 1: Navrhujeme snížení položky >Osobní vydání ministra financí< ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a zbývajícího obnosu 73.400 Kč budiž použito k podpoře obětí třídního krveprolití v Duchcově, Košútech a Chustu.