Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 130 schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 18. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Přípis ministerstva vnitra.

Sen. Vydrová vykonává slib.

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Pořad jednání:

1. Pokračování v rozpravě o zprávě rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 651) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932 (tisk 660) a v rozpravě o prohlášení pana ministra vnitra o událostech sběhších se u Frývaldova.

Čtvrtá, finanční část rozpravy.

Řeč sen. dr Medingera.

Řeč sen. Foita.

Řeč sen. Kříže.

Řeč sen. Fr. Nováka (rep.).

Řeč sen. Stejskalové.

Řeč sen. Justa.

Řeč sen. Curkanoviče.

Řeč sen. Hlávky.

Řeč sen. Niessnera.

Řeč sen. Pilze.

Řeč sen. Lichtneckerta.

Řeč sen. Mikulíčka.

Přečteny resoluční návrhy.

Doslov gen. zpravodaje sen. Stodoly.

Způsob hlasování.

Osnova státního rozpočtu a finančního zákona přijata ve čtení prvém.

Prohlášení ministra vnitra o událostech sběhších se u Frývaldova schváleno.

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932 (tisk 660).

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

3. Druhé čtení osnovy finančního zákona a státního rozpočtu republiky Československé pro rok 1932 (tisk 660).

Osnova státního rozpočtu a finančního zákona přijata ve čtení druhém.

Hlasováno o resolucích.

Schůze přerušena.

Schůze opět zahájena.

4. Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 665) o vládním návrhu zákona, jímž se mění daň ze zapalovadel (tisk 670).

Řeč zpravodaje sen. Pánka.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Böhra.

Řeč sen. Köhlera.

Řeč sen. Mikulíčka.

Přečten návrh sen. Mikulíčka a soudr. a resoluce sen. Böhra a druhů.

Doslov zpravodaje sen. Pánka.

Návrh sen. Mikulíčka a soudr. zamítnut.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

5. Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 666) o vládním návrhu zákona, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba (tisk 671).

Řeč zpravodaje sen. Stržila.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

6. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) jímž se mění daň ze zapalovadel, tisk 670;

b) jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanóvení zákona o výrobě chleba, tisk 671.

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

7. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění daň ze zapalovadel (tisk 670).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce sen. Böhra a druhů zamítnuta.

8. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba (tisk 671).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.