Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 131. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 18. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno.

Výboru dána lhůta

Stanoven pořad jednání příští schůze.