Těsnopisecká zpráva

o 134. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 25. ledna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno

Výboru dána lhůta

Stanoven pořad jednání příští schůze