Těsnopisecká zpráva

o 140. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 20 dubna 1932.

O b s a h :

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky

Z předsednictva přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

P o ř a d :

1. Z p r á v a I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtováno k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 716) o vládním návrhu zákona, kterým jednak doplňuji se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 S b. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 2 3 8 S b. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 2 3 9 S b. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností (tisk 723)

Řeč zpravodaje výboru ústavně-právního sen. dr K a r a s a

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. F o i t a

Řeč sen. S t o l b e r g a

Řeč sen. dr K a p r a s a

Reč sen. dr J e s s e r a

Řeč sen. M o d r á č k á

Řeč sen. R o v ň a n a

Řeč sen. K r o i h e r a

Řeč sen. dr M i l o t y

Řeč sen. C u r k a n o v i č e

Řeč sen. dr F a r k a s a

Řeč sen. dr H e l l e r a.

Řeč sen. H a j n í k o v é

Řeč sen. M i k u l í č k a

Pozměňovací návrhy sen. H a k e n a, N e d v ě d a a soudruhů.

Doslov zpravodaje výboru ústavne-právního sen. dr K a r a s a

Doslov zpravodaje výboru rozpočtového sen, F o i t a

Z působ hlasování

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Jednání přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Z měny ve výborech

Stanoven pořad jednání přísti schůze

Příloha