Těsnopisecká zpráva

o 143. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 26. dubna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno

Stanovena lhůta výboru.

Stanoven pořad příští schůze

Schůze zahájena v 17 hodin 48 minut.