Těsnopisecká zpráva

145. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 28. dubna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno

Stanovena lhůta výboru

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad