Těsnopisecká zpráva

146, schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 10. května 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

P o s m r t n á v z p o m í n k a na zavražděného presidenta francouzské republiky Doumera

Dovolené

Rozdané tisky..

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Pořad:

Zpráva branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 745) k vládnímu návrhu zákona o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n. (tisk 747).

Řeč zpravodaje sen. Ant. N o v á k a

Stanovena lhůta řečnická

Řeč sen. N e d v ě d a.

Řeč sen. B e r g m a n a.

Řeč sen. J o k l a...

Řeč sen. dr H i l g e n r e i n a r a

Řeč sen. inž. W i n t e r a

Řeč sen. dr R e y l a..

Řeč sen. Š ť a s t n é h o

Pozměňovací a resoluční návrhy

Doslov zpravodaje sen. Ant. N o v á k a

Způsob hlasování

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Jednání přerušeno

 

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Stanoven pořad příští schůze

Příloha