Těsnopisecká zpráva

148. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 11. května 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno

Stanoveny lhůty výborům

Změna ve výboru

Stanoven pořad příští schůze