Těsnopisecká zpráva

o 152. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 31. května 1931.

O b s a h :

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Z předsednictva přikázáno

Stanoveny lhůty výborům

Stanoven pořad příští schůze.