Těsnopisecká zpráva

o 154. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 3. cervna 1932.

O b s a h :

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Z předsednictva přikázáno

Stanovena lhůta výborům

Změny ve výborech

Stanoven pořad příští schůze