Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 601.

Návrh

senátorov dr Jozefa Sudaya, Trnobranského a spoločníkov,

aby bol sriadený 17členný vyšetrovací výbor z pléna senátu na vyšetrenie okolnosti, ktoré vyšly na javo o osobe miestopredsedu senátu N. S., senátora Klofáča.

Behom jednania vyšetrovacieho výboru poslaneckej snemovne, ktorý bol sriadený vo veci poslanca Juraja Stříbrného, vyšlo na javo, že senátor Klofáč vlastnoručným prípisom vyzval osobnosť v strane nár.-socialistickej angažovanú, aby intervenovala pre obchodníka uhlím Kotta, aby sa mu dostalo štátnych dodávok uhelných, z ktorých by určité provízie vo výške 10 % boly vyplácané na účely politické a osobné.

V r. 1919 urobený bol atentát na tlačiareň časopisu >Slovák< v Ružomberku. Behom času bolo žurnalistikou odhalené, že na vykonanie atentátu dal rozkaz vtedajší minister N. O. Václav Klofáč.

Pretože tu ide o konkrétne obvinenia, navrhujeme:

Slávny senáte ráč sa usniesť na sriadení 17členného výboru, ktorý by tieto obvinenia vyšetril a podal zprávu senátu.

V Prahe, dňa 16. júla 1931.

Dr Buday, Trnobranský,

dr Krčméry, Stolberg, Volko, dr Kovalik, Janček, Rovňan, Janík, Hancko, Ďurčanský.