Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1930.

lIl. volební období.

5. zasedání. 

Tisk 608.

Zpráva

výboru imunitního

o žádosti okresního soudu v Košicích ze dne 8. srpna 1931, č. j. T IX 1931-18, za souhlas k stíhání senátora Jindřicha Nentvicha pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 6 žák. čí. XLI/1914 (č. 4661/31 předs.).

Děj:

Na veřejné schůzi sociálně demokratické v Ťananovicích dne 30. června 1929 konané pronesl Ferdinand Chatrný, kancelářský oficiant zemského vojenského velitelství v Košicích, ve vztahu na učitelský sbor tamní církevní školy udánlivě výrok: »To je pěkná výchova, když se děti vodí na výlety, tam se jim podávají lihoviny a učí se tancovat! « Senátor Jindřich Nentvich, jenž mluvil po něm, vyslovil se všeobecně, že kdyby školním dětem na výletech byly podávány lihoviny, že by to byla špatná výchova, neboť dětem patří minerální voda. limonáda nebo mléko. Učitelský sbor církevní školy v Ťahanovicích cítil se výrokem shora citovaným dotčen na své cti, učinil trestní oznámení na oba řečníky a žádal za jejich stínání pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 6 žák. čl. XLl/1914, prokazuje svědky, že na výletě školních dětí těmto lihoviny podávány nebyly, ani že školní děti se při této příležitosti neopily. Ježto v době od podání trestního oznámení byl Jindřich Nentvich zvolen.senátorem, žádá okresní soud v Košicích za souhlas k stíhání jmenovaného pro svrchu uvedený delikt.

Návrh:

Imunitní výbor navrhuje, aby senát nevyhověl žádosti okresního soudu v Košicích ze dne 8. VIII. 1931. č. j. T 197/31-18 a nedal souhlas k trestnímu stíhání senátora Jindřicha Nentvicha pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 6 žák. či. XLI/1914.

Důvody

Jak ze svědeckých protokolů vysvítá. pronesl inkriminovaný výrok Ferdinand Chatrný za plné osobní zodpovědnosti a poznámku senátora Nentvicha dlužno považovati pouze za podmíněnou kritiku. jež byla řečena sice se vztahem na výrok zmíněného řečníka, ale byla učiněna pouze ve smyslu všeobecném.

V Praze, dne 21. října 1931.

Ad. Šelmec v. r.,

Ing. Havlín v. r.,

předseda.

zpravodaj.