Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 631.

Súrna interpelácia

senátora Jána Janíka a druhov na pána ministra železníc Čsl. republiky ohľadom provokatívneho chovania sa prednostu stanice v Trebišove Rudolfa Voleka, inšpektora, voči žel. personálu a cestujúcemu obecenstvu.

Na prednostu stanice v Trebišove, železničný personál tejže stanice pre nemožné rozkazy a s tým súvisiace neudržiteľné pomery, podal nadriadenému riaditeľstvu štátnych železníc v Košiciach niekoľko písomných sťažností. Hoci tieto sťažnosti, z ktorých máme opisy, boly riadne odôvodnené konkrétnymi dôkazy jako aj svedkami doložené, nadriadené riaditeľstvo št. železníc v Košiciach ich vzalo len ad informandum bez toho, že by bolo pána prednostu pre jeho provokatívne chovanie pokarhalo a upravilo na vzornejšie chovanie, hodné nie len predstaveného, ale inteligentného človeka vôbec.

Toto zrejmé nadržanie riaditeľstva pánu prednostu Voleka natoľko v jeho počínaní posmelilo, že teraz personál nemôže s ním opravdu vydržať.

Na pr. vyhlásil: »A teraz si kúpim nové pero, budem ho máčať do vašej krvi a tak vám tresty písať. Povedzte to aj ostatným zamestnancom.«

Podriadených zamestnancov ináč pán prednosta nemenuje ako: voly, zlodeji, leňoši, vyžierači republiky a podobne. »Len do kanóna vás nabiť a vystreliť do Rusie; granát medzi vás hodiť«, je jeho obvyklý tón rozhovoru so zamestnancami.

Cestujúceho, ktorý príde ku nemu si posťažovať, nechá vyhodiť, vynadá mu do ožranov, že ho nechá odviesť četníkmi, zatiaľ sa však zistí, že to nie je žiaden opilec, je to striezlivý človek atď.

Púšťať sa do podrobností o manipuláciách s uhlím svereného na pána prednostu, alebo vyvádzania so žel. čističkou, ktorá je súčasne slúžkou pi. prednostovej, sa nám brídí; rovnako sa nám protiví konkretizovať zaobchádzanie pána prednostu so stan. personálom.

Ako nám je známe, všetky neprístojnosti pána prednostu Voleka, má zistené tiež riaditeľstvo št. železníc v Košiciach, kde však to niektorí páni z osobného priateľstva k Volekovi prekrývajú.

Dovoľujeme si preto, touto cestou, úctivé sa tázať pána ministra železníc:

1. Či je ochotný nechať riadne vyšetriť tieto neudržiteľné pomery na stanici v Trebišove nestranným vypočutím všetkého staničného personálu,

2. a po preukázaní viny prednostovej, či je ochotný nechať ho preložiť na takú stanicu, kde by neprichádzal do styku s toľkým počtom zamestnancov a obecenstva, ako je tomu v Trebišove.

Ak nie, pre akú príčinu a ktorá je to?

Praha, dňa 20. októbra 1931.

Janík,

dr Krčméry, Volko, Böhr, Stolberg, Janček, Rovnán, dr Buday, Ďurčanský, Hancko, dr Kovalik.