Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 635.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 29. července 1931, č. j. Nt X-9/31/20, aby bylo dáno svolení k trestnímu stíhání senátora Bohuslava Kindla pro zločin podle § 1 odst. 1 zákona na ochranu republiky (č. 4629/1931 předs.).

Podle oznámení krajského soudu v Moravské Ostravě řečnil mezi jinými také senátor Bohuslav Kindl na veřejné schůzi konané dne 9. prosince 1930 v Moravské Ostravě v hostinci »u Slunce« a podle předložené relace pronesl prý ve své řeči tyto výroky:

»V době, kdy jest nadbytek produktů, proletariát hladoví, v době, kdy sklady se naplňují textilními výrobky a obuví, proletariát je nahý a bosý. To je vše možné toliko za kapitalistického režimu, který proto musí býti svržen a dělníci si musí vládu sami převzíti do svých rukou.« A dále prohlásil: »Nestačí vzor z roku 1921, udělejme to jako bolševici v Rusku v roce 1917.«

Dále se v relaci uvádí, že výroky senátora Bohuslava Kindla způsobily, že předseda schůze Vysoudil prohlásil schůzi za skončenou a vyzval účastníky, aby místnost ihned opustili.

To se také v klidu stalo a proto intervenující úředník upustil od rozpuštění schůze proto, že po předsedově výzvě k rozchodu účastníci sál rychle opouštěli.

Návrh:

Jelikož výroky senátora Boh. Kindla nezpůsobily žádného pobouření, ba naopak na pouhou výzvu předsedajícího, který předčasně sám schůzi ukončil, účastníci se sami rychle a klidně rozešli, neshledává imunitní výbor nutným, aby senátor Bohuslav Kindl byl pro uvedený zločin stíhán a navrhuje. aby senát ke stíhání senátora Kindla souhlasu nedal.

V Praze, dne 10. listopadu 1931.

Šelmec v. r.,

Ant. Berkovec v. r.

předseda.

zpravodaj.