Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 648.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti krajského trestného sudu v Brne zo dňa 10. júna 1931, č. j. Nt. XI. 52/31, aby bol daný súhlas k trestnému stíhaniu sen. Juliusa Slámu pre zločin podvodného úpadku podľa § 205 lit. a) trestného zákona (č. 4320/31 preds.).

Návrh:

Senátor Sláma podlá trestného oznámenia spáchal uvedený čin tým, že úmyselne uspokojenie svojich veriteľov alebo ich čiastok zmaril, eventuelne ztenčil. Poneváč táto činnosť nijako nesúvisí s pôsobnosťou obvineného ako člena Národného shromaždenia a týka sa len jeho súkromného života a on sám prejavil prianie, aby bol vydaný, navrhuje imunitný výbor senátu, aby dal svolenie k trestnému stíhaniu senátora Slámu pre uvedený trestný čin.

V Prahe, dňa 27. novembra 1931.

Šelmec v. r.,

Bohuš Kianička v. r.,

předseda.

zpravodaj.