Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 649.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti zemské školní rady v Praze ze dne 13. října 1931 č. II-A-3802 ai 1951, čís. z. š. r. 93.926 ai 1931, aby senát dal svolení k disciplinárnímu stíhání senátora Josefa Hakena (č. 4962/1931 předs.).

Skutková podstata.

Senátor Josef Haken, který je definitivním učitelem obecné školy ve Třtěnicích, byl odsouzen rozsudkem okresního soudu pro přestupky v Praze ze dne 11. června 1924 č. j. Tv 320/24 a rozsudkem býv. zemského trestního soudu v Praze ze dne 22. srpna 1924 č. j. To XXII 1082/24 k peněžitému trestu 1000 Kč, v případě nedobytnosti do vězení na 10 dní bezpodmínečně pro přestupek § 20 zákona na ochranu republiky. Činu toho se dopustil tím, že dne 6. března 1924 při zahájení schůze poslanecké sněmovny Národního shromáždění postavil na ministerskou lavici láhev s lihem, do jejíž zátky byla zatknuta vlajka Československé republiky.

Zemská školní rada pokládá takové jednání za porušení povinností učitelských a tím za přestupek podle § 54 zák. o školách národních čís. 62/1869 ř. z., § 118 min. nař. č. 159/1905 ř. z. a § 20 a 23 služební pragmatiky učitelstva národních škol.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát nedal svolení k disciplinárnímu stíhání senátora Hakena, ježto ten se činu nedopustil ve své funkci jako učitel národní školy, nýbrž jako poslanec Národního shromáždění.

V Praze, dne 27. listopadu 1931.

Šelmec v. r.,

Dr Milota v. r.,

předseda.

zpravodaj.