Celkové přehledy

rozpočtových skupin.

Rozpočtová skupina

I.

Vlastní státní správa

"

II.

Správa státních podniků

"

III.

Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích

"

IV.

Správa státního dluhu 

Celkový přehled státního rozpočtu pro rok 1932.

Skupina I. Vlastní státní správa.

Oddíl

Kapitola

Výdaje

Příjmy

Kapitola číslo

číslo

název

1930

1931

1932

1930

1931

1932

A. Ústřední orgány státu:

1

President republiky a Kancelář presidenta republiky

19,215.600

19,1001.800

18,877.300

2,500.350

2,676.400

2,611.500

1

 

2

Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

42,563.533

43,371.200

43,203.500

204.000

204.000

204.000

2

 

3

Předsednictvo ministerské rady

47,950.000

51,948.700

50,390.200

21,554.000

21,536.000

19,626.000

3

B. Správa zahraniční a vojenská:

4

Ministerstvo zahraničních věcí

167,570.419

170,070.400

155,483.400

14,080.000

7,580.000

14,080.000

4

 

5

Ministerstvo národní obrany

1.400,000.000

1.400,000.000

1.309,500.000

22,590.510

17,360.100

13,214.000

5

C. Správa vnitřní:

                 

a) politická:

6

Ministerstvo vnitra

691,313.060

699,091.400

697,603.900

19,436.000

19,347.000

19,501.600

6

b) justiční a unifikační:

7

Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem

305,078.830

315,138.800

323,144.600

15,425.200

16,386.900

13,827.700

7

 

8

Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

2,111.317

2,099 800

2,247.600

-

-

-

8

 

9

Nejvyšší správní soud a Volební soud

5,885.147

6,062.000

6,824.900

164.000

64.000

64.000

9

c) kulturní:

10

Ministerstvo školství a národní osvěty

955,715.742

1.010,566.000

1.014,199.000

30,652.023

28,862.000

28,541.300

10

d) hospodářská a dopravní:

11

Ministerstvo zemědělství

242,636.088

243.836.100

231,300.000

13,475.795

12.676.300

13,772.800

11

 

12

Státní pozemkový úřad

26,866.300

25.740.600

23,021.100

26,866.300

25,740.600

23,021.100

12

 

13

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

45,991.772

48,650.000

44,280.500

6,877.300

6,713.900

11,883.000

13

 

14

Ministerstvo veřejných prací

723,200.000

800,200.000

762,490.800

117,180.950

123,037.700

151,497.300

14

 

15

Ministerstvo pošt a telegrafů

12,059.900

13,873.100

13,448.600

12,059.900

13,873.100

13,448.600

15

 

16

Ministerstvo železnic

26,623.310

27,418.000

24,927.700

26,623.310

27,418.000

24,927.700

16

e) sociální:

17

Ministerstvo sociální péče

824,110.414

865,224.200

872,753.200

18,430.000

17,737.500

17,045.500

17

 

18

Ministerstvo pro zásobováni lidu

13,044.000

15.884.000

14,531.400

370.000

75.000

65.000

18

 

19

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

146,771.399

157,171.400

149,865.000

30,742.217

35,031.200

36,182.500

19

 

20

Odpočivné a zaopatřovací platy

762,912.000

932,348.000

881,122.800

96,521.000

104,163.000

100,041.200

20

D. Správa finanční:

21

Ministerstvo financí

2.899,061.362

2.984,610.200

2.672,625.300

8.944,114.574

9.863,344.800

8.819,821.200

21

E. Kontrola státní správy:

22

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

6,214.543

6,119.500

6,867.800

-

-

-

22

   

Úhrn skupiny I.

9.366,904.736

9.838 525.200

9.318,708.600

9.419,867.429

9.843,827.500

9.323,376.000

 


 

Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina I.)

rozčleněný na osobní a věcné výdaje.

 

Kapitola

Název

A. Osobní výdaje

B. Věcné výdaje

Celkový úhrn výdajů

Kapitola

a) osobní výdaje podle platových zákonů a nařízení

b) ostatní osobní výdaje

 

řádné

mimořádné

Úhrn věcných výdajů

řádné

mimořádné

úhrn

Úhrn osobních výdajů

1

President republiky a kancelář presidenta republiky

4,902.000

5,622.600

-

5,622.600

10,524.600

5,172.700

3,180.000

8,352.700

18,877.300

1

2

Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

7,912.400

30,024.600

-

30,024.600

37,937.000

4,230.000

1,036.500

5,266.500

43,203.500

2

3

Předsednictvo ministerské rady

15,228.900

3,673.300

7,158.000

10,831.300

26,060.200

21,698.200

2,631.800

24,330.000

50,390.200

3

4

Ministerstvo zahraničních věcí

32,052.800

53,835.600

2,660.000

56,495.600

88,548.400

57,405.000

9,530.000

66,935.000

155,483.400

4

5

Ministerstvo národní obrany

455,393.300

151,433.700

-

151,433.700

606,827.000

687,389.500

15,283.500

702,673.000

1.309,500.000

5

6

Ministerstvo vnitra

577,229.600

9,571.700

-

9,521.700

586,801.300

104,771.400

6,031.200

110,802.600

697,603.900

6

7

Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem

242,861.800

18,909.900

-

18,909.900

261,771.700

59,579.900

1,793.000

61,372.900

323,144.600

7

8

Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

1,557.400

315.200

-

315.200

1,872.600

375.000

-

375.000

2,247.600

8

9

Nejvyšší správní soud a Volební soud

5,845.000

232.900

-

232.900

6,077.900

547.000

200.000

747.000

6,824.900

9

10

Ministerstvo školství a národní osvěty

664,472.000

76,851.900

-

76,851.900

741,323.900

220,099.100

52,776.000

272,875.100

1.014,199.000

10

11

Ministerstvo zemědělství

58,855.800

12, 787.300

210.000

12,997.300

71,853.100

151,525.500

7,921.400

159,446.900

231,300.000

11

12

Státní pozemkový úřad

16,530.900

3,951.700

-

3,951.700

20,482.600

2,457.000

81.500

2,538.500

23,021.100

12

13

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

11,969.300

2,667.600

-

2,667.600

14,636.900

21,093.600

8,550.000

29,643.600

44,280.000

13

14

Ministerstvo veřejných prací

87,460.800

12,357.500

1,155.000

13,512.500

100,973.300

194,308.500

467,209.000

661,517.500

762,490.800

14

15

Ministerstvo pošt a telegrafů

11,414.400

784.200

-

784.200

12,198.600

1,110.000

140.000

1,250.000

13,448.600

15

16

Ministerstvo železnic

20,519.300

959.400

25.000

984.400

21,503.700

3,384.000

40.000

3,424.000

24,927.700

16

17

Ministerstvo sociální péče

27,529.900

2,281.600

2,300.000

4,581.600

32,111.500

450,838.500

389,803.200

840,641.700

872,753.200

17

18

Ministerstvo pro zásobování lidu

2,410.000

3,618.400

-

3,618.400

6,028.400

8,503.000

-

8,503.000

14,531.400

18

19

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

48,631.500

8,450.100

-

8,450.100

57,081.600

68,988.900

23,794.500

92,783.400

149,865.000

19

20

Odpočivné a zaopatřovací platy

-

881,122.800

-

881,122.800

881,122.800

-

-

-

881,122.800

20

21

Ministerstvo financí

447,351.800

21,795.300

3,025.000

24,820.300

472,172.100

2.136,294.500

64,158.700

2.200,453.200

2.672,625.300

21

22

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

5,377.900

331.900

-

331.900

5,709.800

1,101.000

57.000

1,158.000

6,867.800

22

 

Úhrn

2.745,506.800

1.301,579.200

16,533.000

1.318,112.200

4.063,619.000

4.200,872.300

1.054,217.300

5.255,089.600

9.318,708.600

 


 

Skupina II. Správa státních podniků.

Oddíl

Paragraf

Podniky

A. Provozní rozpočet

B. Investiční rozpočet

C. Zjištění konečného stavu (schodku)

Paragraf

Rok

Výdaje

Příjmy

Zisk

Ztráta

Výdaje

hradí se

Z provozního zisku jest použíti na

Koneč. schodek hrazený

 

podílem z provoz. zisku

příspěvkem stát. pokladny

zápůjčkou (případně zálohou)

vlastn. prostředky příp. z pokl. hotovosti podniku

příděly fondům

příděly základnímu jmění

odvod státní pokladně

stát. pokladnou

z vlastních prostředků podniku

splátky inv. dluhů (úmor)

investice

 

I.

 

Finanční monopoly:

                                 
     

1931

1.047,879.400

2.355,816.700

1.307,937.300

-

24.070.000

24,070.000

-

-

-

-

-

24,070.000

1.283,867.300

-

-

 
 

1

Tabáková režie

1932

1.067,428.510

2.531,610.000

1.484,187.500

-

23.000.000

23,000.000

-

-

-

-

-

23,000.000

1.441,187.

-

-

1

     

1931

86,160.600

107,177.300

21,010.700

-

25.000

25.000

-

-

-

-

-

25.000

20,991.700

-

-

 
 

2

Státní loterie

1932

100,779.500

121,287.600

211,500.1010

-

90.600

90.000

-

-

-

-

-

90.000

20,418.1

-

-

2

II.

 

Správní monopoly a přičleněná odvětví:

                                 
     

1931

6,941.500

8,408.000

1,466.500

-

-

-

-

-

-

400.000

-

-

1,066.500

-

-

 
 

3

Státní mincovna v Kremnici

1932

5,637.000

7,118.000

1,460.200

-

-

-

-

-

-

400.000

-

-

1,060.200

-

-

3

     

1931

1.435,186.700

1.490,042.500

54,855.800

-

216,320.000

64,762.900**

-

-

151,557.10

-

282.900

54,572.900**

-

-

-

 
 

4 a

Československá pošta (provoz pošty, telegrafu a telefonu a poštovní provoz automobilní)

1932

1.451,060.701

1.490,271.100

39,210.400

-

194,958.500

38,910.300

-

25,000.000

131,048.200

-

300.100

38,910.300

-

-

-

4 a

     

1931

112,165.000

122,355.000

10,190.000

-

15,500.000

-

-

-

15,500.000

-

-

10,190.000**

-

-

-

 
 

4 b

Poštovní spořitelna

1932

112,048.000

120,248.000

8,200.000

-

12,200.000

-

-

-

12.200.000

-

 

-

8,200.00

-

-

4 b

.

   

1931

4.886,342.500

4.919,496.600

33,154.100

-

514,954.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

III.

5

Československé státní dráhy

1932

4.846,213.760

4.800,351.000*

-

45,862.760

400,000.000

33,154.100

400,000.000

400.000.000

81,800.000

-

-

33,154.100

-

-

45,862.760

5

IV.

 

Podniky ostatní:

                                 
     

1931

768,076.400

837,148.300

69,071.900

-

320,684.600

24,194.000

-

280,000.000

16,490.600

-

24,800.000

24,194.000

20,077.900

-

-

 
 

6

Státní lesy a statky

1932

650,549.200

654,878.900

4,329.700

-

304,049.300

4,329.700

-

288,230.300

31,489.000

-

-

4,329.700

-

-

-

6

     

1931

2,410.000

2,734.000

324.000

-

160.000

60.000

-

-

100.000

248.500

-

60.000

15.500

-

-

 
 

7

Uhřiněvský školní závod zemědělský

1932

2,385.000

2,589.000

204.000

-

40.000

40.000

-

-

-

120.000

-

40.000

44.000

-

-

7

     

1931

482.700

502.000

19 300

-

50.000

19.300

-

30.700

-

-

-

19.300

-

-

-

 
 

8

Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě

1932

491.200

508.700

17.500

-

1,220.000

17.500

-

1,202.500

-

-

-

17.500

-

-

-

8

     

1931

605,506.100

651,618.200

46,112.100

-

33,570.000

33,570.000

-

-

-

-

1,216.400

33,570.000

11,325.700

-

-

 
 

9

Státní báňské a hutnické závody

1932

579,841.700

618,166.200

38,324.5011

-

26,100.000

26,100.000

-

-

-

-

1,210.400

26,100.000

11,008.100

-

-

9

     

1931

22,559.300

22,715.000

145.700

-

1,000.000

-

-

1,000.000

-

11.700

134.000

-

-

-

-

 
 

10

Vojenská továrna na letadla

1932

25,834.800

26,498.0110

663.200

-

2,700.000

663.200

-

2,036.800

-

-

-

663.200

-

-

-

10

     

1931

31,583.800

35,514.800

3,931.000

-

48.850.300

2,626.000

-

43,509.700

2,714.600

205.000

1,100.000

2,626.000

-

-

-

 
 

11

Vojenské lesní podniky

1932

25,637.760

25,779.600

121.900

-

50,630.000

-

-

50,630.900

-

-

121.900

-

-

-

-

11

     

1931

9,553.300

10,358.600

805.300

-

15,940.00

805.300

-

15,000.000

134.700

-

-

805.300

-

-

-

 
 

12

Státní lázně

1932

10,471.800

10,583.500

113.700

-

14,750.000

113.700

-

14,636.300

-

-

-

113.700

-

-

-

12

 

13

Státní tiskárny:

                                 
     

1931

26,831.900

28,195.200

1,363.300

-

1,700.000

                     
   

a) v působnosti předsednictva ministerské rady

1932

27,114.300

28,331.300

1,237.000

-

1,7010.060

900.000

-

-

800.000

400.000

-

900.000

63.300

-

-

 
     

1931

4,398.300

4,656.000

257.700

-

500.000

500.0110

-

-

1,200.

600.000

-

500.000

137.000

-

-

13 a

   

b) v působnosti ministerstva národní obrany

1932

4,377.000

4,552.000

175.000

-

100.000

30.000

-

470.000

-

27.700

200.000

30.000

-

-

-

 
     

1931

6,968.000

6,648.000

-

320.000

-

100.000

-

-

-

-

75.000

100.000

-

-

-

13 b

 

14

Úřední noviny v Praze a Bratislavě

1932

7,241.300

6,571,500

-

669.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320.000

-

 
     

1931

8,339.400

7,282.400

-

1,057.000

4,000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

669.800

-

14

 

15

Československá tisková kancelář

1932

9,124.600

6,886.400

-

2,238.2

-

-

-

4,000.000

-

-

-

-

-

1,057.000

-

 
     

1931

1,770.400

1,861.400

91.000

-

733.100

-

-

-

-

-

-

-

-

2,298.200

-

15

 

16

Žabčický školní závod zemědělský

1932

1,918.000

1,989.500

71.500

-

1,140.000

91.000

-

642.100

-

-

-

91.000

-

-

-

 
     

1931

1,154.000

1,110.000

-

4.000

40.000

71.500

-

1,068.500

-

-

-

71.500

-

-

-

16

 

17

Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně

1932

1,440.100

1,482.000

41.900

-

150.000

-

-

40.000

-

-

-

-

-

44.000

-

 
     

1931

9.064,319.300

10.613,640.000

1.550,741.700

1,421.000

1.198,097.100

41.900.800

-

108.100.500

175,937.000

1,120.000

21,713.400

141.900.800

1,337,407.900

12,908.000

-

17

   

Úhrn skupiny II. "Správa státních podniků"

1932

8.929,634.960

10.459,730.300

1.578,866.100

49,770.760

1.032,827.800

184,307.600

400,000.000

344,692.500

269,097.000

1,292.900

27,733.300

184,307.600

1.487,407.900

11,421.000

45,562.760

 
     

1931

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.482,054.900

-

-

 
   

Zisk, jejž odvésti jest státní pokladně (konečné saldo státních podniků)

1932

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,335,986.900

-

-

 


 

*) V tom 400 mil. Kč z výnosu přepravní daně podle čl. II. odst. 3. fin. zákona.

**) V roce 1931 ponechán byl zisk poštovního úřadu šekového (nyní poštovní spořitelny) k částečné úhradě investic provozu pošty, telegrafu a telefonu a pošt. provozu automobilního.

Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.)

Paragraf

Podnik

Výdaje provozního rozpočtu

Paragraf

platy podle platových zákonů a nařízení

Platy zaměstnanců podle volných smluv

Jiné platy a mzdy

Pense

veškeré ostatní výdaje

Celkový úhrn

zaměstnanců pragmatikálních

zaměstnanců podle služebních řádů

úhrn

 

1

Tabáková režie

14,618.000

-

14,618.000

760.000.

131,050.000

104,000.000

817,000.500

1.067,428.500

1

2

Státní loterie

902.600

-

902.600

-

14.000

660.000

99,202.900

100,779.500

2

3

Státní mincovna v Kremnici

379.600

-

379.600

136.000

1,800.000

366.000

2,976.200

5,657.800

3

4 a

Československá pošta (provoz pošty, telegrafu a telefonu a poštovní provoz automobilní)

531,157.500

148,425.100

679,582.600

1,800.000

11,686.900

195,600.000

562,391.200

1.451,060.700

4 a

4 b

Poštovní spořitelna

38,577.000

3,338.000

41,915.000

-

-

1,578.000

68,555.000

112,048.000

4 b

5

Československé státní dráhy

1,605.990

1.783,819.910

1.785,425.900

484.680

184,993.420

642,900.000

2.232,409.760

4.846,213.760

5

6

Státní lesy a statky

8,470.900

54,649.200

63,120.100

18,690.600

191,649.600

14,496.500

362,592.400

650,549.200

6

7

Uhřiněvský školní závod zemědělský

-

-

-

472.000

555.000

20.000

1,338.000

2,385.000

7

8

Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě

44.900

-

44.900

81.300

130.000

-

235.000

491.200

8

9

Státní báňské a hutnické závady

10,649.300

-

10,649.300

11,477.900

119,297.500

8,500.000

429,917.000

579,841.700

9

10

Vojenská továrna na letadla

74.000

-

74.000

2,370.000

4,000.000

-

19,390.800

25,834.800

10

11

Vojenské lesní podniky

-

-

-

3,114.200

6,712.700

-

15,830.800

25,657.700

11

12

Státní lázně

-

-

-

1,466.500

174.400

11.200

8,819.700

10,471.800

12

13

Státní tiskárny:

                 
 

a) v působnosti předsednictva ministerské rady

781.100

-

781.100

779.200

9,897.000

742.600

14,914.400

27,114.300

13 a

 

b) v působnosti ministerstva národní obrany

-

-

-

275.000

1,450.000

-

2,652.000

4,377.000

13 b

14

Úřední noviny v Praze a Bratislavě

380.100

-

380.100

573.800

495.600

480.700

5,311.100

7,241.300

14

15

Československá tisková kancelář

1,704.700

-

1,704.700

1,370.200

184.400

356.400

5,508.900

9,124.600

15

16

Žabčický školní závod zemědělský

-

-

-

274.000

553.700

-

1,090.300

1,918.000

16

17

Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně

-

-

-

220.400

326.900

-

892.800

1,440.100

17

 

Celkem

609,345.690

1.990,232.210

2.599,577.900

44,345.780

664,971.120

969,711.400

4.651,028.760

8.929,634.960