Skupina III.

Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích.

Dotčené daně, dávky a poplatky nejsou ve skupině I. "Vlastní státní správa" obsaženy, nebo jsou tam zařazeny již po odečtení zde vykázaných podílů.

Položka

 

1932

1931

 

A. Podíl samosprávných svazků a fondů na státních daních, dávkách a poplatcích.

   

1

Přiděl fondům a zemím na příspěvcích k pozemkové dani

38,880.000

38,140.000

2

Příděl zemím a obcím z výnosu domovní daně

138,536.000

119,090.000

3

Příděly a úděly z daně z obratu a z daně přepychové:

   
 

I. podle zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 27. listopadu 1930, č. 169 Sb. z. a n.

242,946.000

243,527.100

 

II. ostatní (učitelské platy)

800,000.000

800,000.000

4

Přirážka ke spotřební a výrobní dávce z lihu zemím

52,000.000

54,667.000

5

Příděly zemím z výnosu dané z piva

240,896.000

98,900.000*

6

Podíl zemi místo přirážek k dědickým poplatkům

7,000.000

7,000.000

7

Daň ze zbraní a lovu podle zák. čl. XXIII./1883

430.000

370.000

 

A. Úhrn

1.520,688.000

1.361,694.100

       
 

B. Podpory k řešení krise malých pivovarů.

   

8

Podpory k řešení krise malých pivovarů podle ustanovení §u 19 zák. o dani z piva ze dne 27. listopadu 1930, čís. 168 Sb. z. a n.

6,000.000

-

       
 

C. Podíly státních fondů.

   
 

I. Podíl státního silničního fondu.

   

9

Podíl státního silničního fondu na dani z motorových vozidel, dávce z jízdného za osobní dopravu autobusy, poplatcích za povolení k dovozu minerálních olejů, na cle z dovozu minerálních olejů, na cle na dovoz pneumatik a plných a komorových pryžových obručí a na spotřební dani z minerálních olejů

274,000.000

208,000.000

 

II. Podíl státního fondu pro vodohospodářské meliorace při ministerstvu zemědělství.

   

10

Podíl státního fondu pro vodohospodářské meliorace při ministerstvu zemědělství na dani z vodní síly

10,000.000

-

 

III. Podíl státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných prací.

   

11

Podíl státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných prací na dani z vodní síly

11,260.000

-

 

Úhrn skupiny III.

1.821,948.000

11.569,694.100

       
 

* Dřívější zemská dávka z piva.

   


 

Skupina IV.

Správa státního dluhu.

Výdaje na státní dluh jsou obsaženy jednak ve skupině I. "Vlastní státní správa", v Kapitole 21. "Ministerstvo financí", pokud zatěžují všeobecnou státní správu, jednak ve skupině II. "Správa státních podniků", v "Provozních rozpočtech státních podniků" a ve skupině III. C. "Podíly státních fondů", pokud tyto podniky a fondy na státní dluh přispívají.

Titul

Paragraf

Výdaje

Rok

Kapitál

Úrok

Úmor

Správa

Úhrn

1

 

Státní dluh republiky Československé.

           
     

1931

25.039,181.000

1.277,575.155

409,596.726

-

1.687,171.881

 

1

Vnitřní státní dluh

1932

.900,810.500

.314,931.737

415,847.590

-

1.730,779.267

     

1931

8.425,575.606

395,537.025

58,397.014

748.792

454,682.831

 

2

Zahraniční dluh

1932

8.349,704.169

277,749.181

58,795.6112

748.044

337,292.827

     

1931

-

-

-

12,000.000

12,000.000

 

3

Správní výdaje

1932

-

-

-

5,5511.000

5,5511.000

     

1931

3.500,000.000

-

83,000.000

-

83,000.000

 

4

Státovkový dluh

1932

3.300,000.000

-

87,100.000

-

87,100.000

     

1931

36.964,756.606

1.673,112.180

550,993.740

12,748.792

.236,854.712

   

Úhrn skupiny IV.

1932

37.550,514.669

1.592,60.918

561,743.132

6,298.044

2.160,722.094 

Titul

Paragraf

Příjmy

Rok

Úrok

Úmor

Správa

Úhrn

1

 

Státní dluh republiky Československé.

         
     

1931

311,214.000

1,216.400

182.600

312,613.000

 

1

Úhrada státními podniky a fondy

1932

348,113.690

1,216.400

185.100

349,515.190

     

1931

35,000.000

10,295.775

-

45,295.775

 

2

Příjmy z titrů Společné pokladny

1932

35,000.000

10,498.930

-

45,498.850

     

1931

50,000.000

-

-

50,000.000

 

3

Úhrada z fondu zřízeného podle článku XVII. fin. zák. pro rok 1927

1932

75,000.000

-

-

75,000.000

     

1931

1.276,898.180

539,481.565

12,566.192

1.828,945.937

 

4

Úhrada státní správou

1932

1.134,567.228

550,027.782

6,112.944

1.699,707.954

     

1931

1.673,112.180

550,993.740

12,748.792

2.236,854.712

   

Úhrn skupiny IV.

1932

1.592,680.918

561,743.132

6,298.044

2.160,722.094 

SKUPINA I.

VLASTNÍ STÁTNÍ SPRÁVA.

A. Ústřední orgány státu.

Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky

Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady

B. Správa zahraniční a vojenská.

Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí

Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany

C. Správa vnitřní.

a) politická:

Kapitola 6. Ministerstvo vnitra

b) justiční a unifikační:

Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem

Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud

c) kulturní:

Kapitola 10. Ministerstvo Školství a národní osvěty

d) hospodářská a dopravní:

Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství

Kapitola 12. Státní pozemkový úřad

Kapitola 13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

Kapitola 14. Ministerstvo veřejných prací

Kapitola 15. Ministerstvo pošt a telegrafů

Kapitola 16. Ministerstvo železnic

e) sociální:

Kapitola 17. Ministerstvo sociální péče

Kapitola 18. Ministerstvo pro zásobováni lidu

Kapitola 19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

Kapitola 20. Odpočivně a zaopatřovací platy

D. Správa finanční.

Kapitola 21. Ministerstvo financí

E. Kontrola státní správy.

Kapitola 22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad

1. President republiky a kancelář presidenta republiky.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

1. President republiky a kancelář presidenta republiky

       

1

   

President republiky a kancelář presidenta republiky

       
 

1

 

President republiky:

       
     

A. Osobní výdaje

3,000.000

-

3,000.000

3,000.000

     

Titul 1. (úhrn)

8,000.000

-

8,000.000

3,000.000

               
 

2

 

Kancelář presidenta republiky

       
   

1

Civilní oddělení:

       
     

A. Osobní výdaje

3,087.800

-

3,087.300

2,805.100

     

B. Věcné výdaje

1,215.000

-

1,215.000

1,270.000

     

§ 1. (úhrn)

4,302.300

-

4,302.300

4,075.100

               
   

2

Volenské oddělení:

       
     

A. Osobní výdaje

463.600

-

463.600

412.800

     

B. Věcné výdaje

40.000

-

40.000

40.000

     

§ 2. (úhrn)

503.600

-

503.600

452.800

               
   

3

Hospodářská správa hradu:

       
     

A. Osobní výdaje

2,187.000

-

2,187.500

2,101.900

     

B. Věcné výdaje

2 106.800

420.000

2 526.800

2,626.500

     

§ 3. (úhrn)

4,294.300

420.000

4,714.300

4,728.400

               
   

4

Stavební správa hradu:

       
     

A. Osobní výdaje

173.200

-

173.200

168.600

     

B. Věcné výdaje

24.700

2,500.000

2,524.700

2,924.700

     

§ 4. (úhrn)

197.900

2,500.000

2,697.900

3,093.300

               
   

5

Správa zámku Lány:

       
     

A. Osobní výdaje

461.600

-

461.600

425.600

     

B. Věcné výdaje

573.900

160.000

733.900

735.900

     

§ 5. (úhrn)

1,035.500

160.000

1,195.500

1,161.500 

1. President republiky a kance presidenta republiky.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

1

2

6

Státní statek Lány:

       
     

A. Osobní výdaje

1,151.400

-

1,151.400

1,805.800

     

B. Věcné výdaje

1,212.800

100.000

1,312.300

1,284.900

     

§ 6. (úhrn)

2,363.700

100.000

2,463.700

2,590.700

               
     

Titul 2:

       
     

A. Osobní výdaje

7,524.600

-

7,524.800

7,219.800

     

B. Věcné výdaje

5,172.700

3,180.000

8,352.700

8,882.000

     

Titul 2. (úhrn)

12,697.300

3,180.000

15,877.300

16,101.800

               
     

Kapitola 1.

       
     

A. Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

3,000.000

-

3,000.000

3,000.000

     

Titul 2

7,524.600

-

7,524.600

7,219.800

     

Úhrn

10,524.600

-

10,524.600

10,219.800

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

-

-

-

-

     

Titul 2

5,172.700

3,180.000

8,352.700

8,882.000

     

Úhrn

5,172.700

3,180.000

8,352.700

8,882.000

     

Úhrn osobních výdajů

10,524.600

-

10,224.600

10,219.800

     

Úhrn věcných výdajů

5,172.700

3,180.000

8,352.700

8,882.000

     

Celkový úhrn kapitoly 1

15,697.300

8,180.000

18,877.300

19,101.800