1. President republiky a kancelář presidenta republiky.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

1. President republiky a kancelář presidenta republiky

   

1

   

President republiky a kancelář presidenta republiky

   
 

1

 

President republiky

-

-

 

2

 

Kancelář presidenta republiky

   
   

1

Civilní oddělení

-

-

   

2

Vojenské oddělení

-

-

   

3

Hospodářská správa hradu

130.000

130.000

   

4

Stavební správa hradu

-

-

   

5

Správa zámku Lány

32.800

32.600

   

6

Státní statek Lány

2,448.900

2,513.800

     

Titul 2. (úhrn)

2,611.500

2,676.400

     

Celkový úhrn kapitoly 1

2,611.500

2 676.400 

2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

       

2

   

Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

18,237.000

-

18,237.000

18,237.000

 

1

 

Poslanecká sněmovna

       
   

1

Poslanci

       
     

A. Osobní výdaje

       
   

2

Sněmovní kancelář:

       
     

A. Osobní výdaje

3,871.200

-

3,871.200

3,682.700

     

B. Věcné výdaje

2,510.000

616.500

3,126.500

3,375.000

     

§ 2. (úhrn)

6,381.200

616.500

6,997.700

7,057.700

               
     

Titul 1

       
     

A. Osobní výdaje

22,108.200

-

22,108.200

21,919.700

     

B. Věcné výdaje

2,510.000

616.500

3,126.500

3,376.000

     

Titul 1. (úhrn)

24,618.200

616.500

26,234.700

26,294.700

               
 

2

 

Senát

       
   

1

Senátoři

       
     

A. Osobní výdaje

9,237.000

-

9,237.000

9,294.000

   

2

Senátní kancelář:

       
     

A. Osobní výdaje

2,309.600

-

2,309.600

2,263.300

     

B. Věcné výdaje

1,280.000

420.000

1,700.000

1,851.000.

     

§ 2. (úhrn)

8,589.600

420.000

4,009.600

4,114.300

               
     

Titul 2

       
     

A. Osobní výdaje

11,546.600

-

11,546.600

11,557.300

     

B. Věcné výdaje

1,280.000

420.000

1,700.000

1,851.000

     

Titul 2. (úhrn)

12,826.600

420.000

13,246.600

13,408.300

               
 

3

 

Společné výdaje poslanecké sněmovny a senátu:

       
     

A. Osobní výdaje

4,282.200

-

4,282.200

4,098.200

     

B. Věcné výdaje

440.000

-

440.000

570.000

     

Titul 3. (úhrn)

4,722.200

-

4,722.200

4,668.200 

2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

2

   

Kapitola 2

       
     

A. Osobní výdaje

       
     

Titul 1

22,108.200

-

22,108.200

21,919.700

     

Titul 2

11,546.600

-

11,546.600

11,557.300

     

Titul 3

4,282.200

-

4,282.200

4,098.200

     

Úhrn

37,937.000

-

37,937.000

37,575.200

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

2,510.000

616.500

3,126.500

3,375.000

     

Titul 2

1,280.000

420.000

1.700.000

1,851.000

     

Titul 3

440.000

-

440.000

670.000

     

Úhrn

4,230.000

1,036.500

5,266.500

5,796.000

     

Úhrn osobních výdajů

37,937.000

-

37,937.000

37,575.200

     

Úhrn věcných výdajů

4,230.000

1,036.500

5,266.500

5,796.000

     

Celkový úhrn kapitoly 2

42,167.000

1,036.500

43,203.500

43,371.200 

2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

   

2

   

Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

   
 

1

 

Poslanecká sněmovna

50.000

50.000

 

2

 

Senát

10.000

10.000

 

3

 

Společné příjmy poslanecké sněmovny a senátu

144.000

144.000

     

Celkový úhrn kapitoly 2

204.000

204.000 

3. Předsednictvo ministerské rady.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

3. Předsednictvo ministerské rady

       

3

1

 

Předsednictvo ministerské rady

       
   

1

Předseda vlády:

       
     

A. Osobní výdaje

200.900

-

200.900

200.900

     

§ 1. (úhrn)

200.900

-

200.900

200.900

               
   

2

Výdaje všeobecné:

       
     

A. Osobní výdaje

4,136.100

-

4,136.100

4,019.200

     

B. Věcné výdaje

1,582.000

436.500

2,018.500

1,628.600

     

§ 2. (úhrn)

5,718.100

136.500

6,154.600

5,647.800

               
   

3

Zvláštní výdaje zpravodajské služby:

       
     

B. Věcné výdaje

1,750.000

400.000

2,150.000

1,770.000

     

§ 3. (úhrn)

1,750.000

400.000

2,150.000

1,770.000

               
   

4

Na fond pro nepředvídané výlohy vlády podle § 5, odst. 2., zákona ze dne 20. března 119, č. 175 Sb. z. a n.:

       
     

B. Věcné výdaje

12,000.000

-

12,000.000

12,000.000

     

§ 4. (úhrn)

12,000.000

-

12,000.000

12,000.000

               
   

5

Náklad spojený s prováděním zákona ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních ve veřejné správě:

       
     

A. Osobní výdaje

-

140.000

140.000

1.50.000

     

B. Věcné výdaje

-

30.000

30.000

30.000

     

§ 5. (úhrn)

-

170.000

170.000

180.000

               
     

Titul 1:

       
     

A. Osobní výdaje

4,337.000

140.000

4,477.000

4,370.100

     

B. Věcné výdaje

15,332.000

866.500

16,198.000

15,428.600

     

Titul 1. (úhrn)

19,669.000

1,006.500

20,675.600

19,798.700 

3. Předsednictvo ministerské rady.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

3

2

 

Státní úřad statistický:

       
     

A. Osobní výdaje

14,445.200

7,018.000

21,463.200

22,496.000

     

B. Věcné výdaje

6,351.200

1,765.300

8,116.500

9,504.000

     

Titul 2. (úhrn)

20,796.400

8,783.300

29,679.700

32,000.000

               
 

3

 

Ústavní soud:

       
     

A. Osobní výdaje

120.000

-

120.000

135.000

     

B. Věcné výdaje

15.000

-

15.000

15.000

     

Titul 3. (úhrn)

135.000

-

135.000

150.000

               
     

Kapitola 3.

       
     

A Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

4,337.000

140.000

4,477.000

4,370.100

     

Titul 2

14,445.200

7,018.000

21,463.200

22,496.000

     

Titul 3

120.000

-

120.000

135.000

     

Úhrn

18,902.200

7,158.000

26,060.200

27,001.100

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

15,332.000

866.500

16,198.500

15,428.600

     

Titul 2

6,351.200

1,765.300

8,116.500

9,504.000

     

Titul 3

15.000

-

15.000

15.000

     

Úhrn

21,698.200

2,631.800

24,330.000

24,947.600

     

Úhrn osobních výdajů

18,902.200

7,158.000

26,060.200

27,001.100

     

Úhrn věcných výdajů

21,698.200

2,631.800

24,330.000

24,947.600

     

Celkový úhrn kapitoly 3

40,600.400

9,789.800

50,390.200

51,948.700 

3. Předsednictvo ministerské rady.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

3. Předsednictvo ministerské rady

   

3

1

 

Předsednictvo ministerské rady

-

-

 

2

 

Státní úřad statistický

19,626.000

21,536.000

 

3

 

Ústavní soud

-

-

     

Celkový úhrn kapitoly 3.

19,626.000

21,536.000 

4. Ministerstvo zahraničních věcí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

Ministerstvo zahraničních věcí

       

4

1

 

Ministerstvo zahraničních věcí

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

187.500

-

187.500

187.500

     

§ 1. (úhrn)

187.500

-

187.500

187.500

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje.

14,860 300

1,900.000

16,760.300

84,587.400

     

B. Věcné výdaje

5,801.000

1,790.000

7,591.000

12,049.000

     

§ 2. (úhrn)

20,661.300

3,690.000

24,351.300

96,636.400

               
     

Titul 1

       
     

A. Osobní výdaje

15,047.800

1,900.000

16,947.800

84,774.900

     

B. Věcné výdaje

5,801.000

1,790.000

7,591.000

12,049.000

     

Titul 1 (úhrn)

20,848.800

3,690.000

24,538.800

96,823.940

               
 

2

 

Zahraniční služba

       
   

1

Vyslanectva

       
     

A. Osobní výdaje

36,328.500

400.000

36,728.500

2,670.800

     

B. Věcné výdaje

8,640.000

1,190.000

9,830.000

12,261.500

     

§ 1 (úhrn)

44,968.500

1,590.000

46,558.500

14,932.300

               
   

2

Konsuláty

       
     

A. Osobní výdaje

34,512.100

360.000

34,872.100

2,859.800

     

B. Věcné výdaje

7,384.000

900.000

8,284.000

9,579.400

     

§ 2 (úhrn)

41,896.100

1,260.000

43,156.100

12,439.200

               
     

Titul 2:

       
     

A. Osobní výdaje

70,840.600

760.000

71,600.600

5,530.600

     

B. Věcné výdaje

16,024.000

2,090.000

18,114.000

21,840.900

     

Titul 2. (úhrn)

86,864.600

2,850.000

89,714.600

27,371.500

               
 

3

 

Účastenství na mezinárodních institucích a jednáních

       
     

B. Věcné výdaje

7,550.000

850.000

8,400.000

7,925.000

     

Titul 3. (úhrn)

7,550.000

850.000

8,400.000

7,925.000

               
 

4

 

Služba zpravodajská a propagační

       
   

1

Vlastní informační a propagační služba:

       
     

B. Věcné výdaje

10,000.000

-

10,000.000

10,650.000

     

§ 1. (úhrn)

10,000.000

-

10,000.000

10,650.000

               
   

2

Kulturní styk s cizinou:

       
     

B. Věcné výdaje

5,530.000

-

5,530.000

6,300.000

     

§ 2. (úhrn)

5,530.000

-

5,530.000

6,300.000

               
   

3

Na fond pro službu zpravodajskou a propagační podle § 5, odst. 2. zák. ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. z. a n.

       
     

B. Věcné výdaje

12,500.000

-

12,500.000

14,000.000

     

§ 3. (úhrn)

12,500.000

-

12,500.000

14,000.000 

4. Ministerstvo zahraničních věcí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

Titul 4:

       
     

B. Věcné výdaje

28,030.000

-

28,030.000

30,950.000

     

Titul 4. (úhrn)

28,030.000

-

28,030.000

30,950.000

               

4

5

 

Podpory ruským a ukrajinským uprchlíkům

       
     

B. Věcné výdaje

-

3,300.000

3,300.000

5,000.000

     

Titul 5. (úhrn)

-

3,300.000

3,300.000

5,000.000

               
 

6

 

Kulturní slovanské instituce

       
     

B. Věcné výdaje

-

1,500.000

1,500.000

2,000.000

     

Titul 6. (úhrn)

-

1,500.000

1,500.000

2,000.000

               
     

Kapitola 4

       
     

A. Osobní výdaje

       
     

Titul 1

15,047.800

1,900.000

16,947.800

84,774.900

     

Titul 2

70,840.600

760.000

71,600.600

5,530.600

     

Titul 3

-

-

-

-

     

Titul 4

-

 

-

-

     

Titul 5

-

-

-

-

     

Titul 6

-

-

 

-

     

Úhrn

85,888.400

2,660.000

88,548.400

90,305.500

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

5,801.000

1,790.000

7,591.000

12,049.000

     

Titul 2

16,024.000

2,090.000

18,114.000

21,840.900

     

Titul 3

7,550.000

850.000

8,400.000

7,925.000

     

Titul 4

28,030.000

-

28,030.000

30,950.000

     

Titul 5

-

3,300.000

3,300.000

5,000.000

     

Titul 6

-

1,500.000

1,500.000

2,000.000

     

Úhrn

57,405.000

9,530.000

66,935.000

79,764.900

     

Úhrn osobních výdajů

85,888.400

2,660.000

88,548.400

90305.500

     

Úhrn věcných výdajů

57 40.5.000

9,530.000

66 935.000

79 764.900

     

Celkový úhrn kapitoly 4

143,293.400

12,190.000

155.483.400

170,070.400