6. Ministerstvo vnitra.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

6

4

 

Sčítání lidu:

       
     

B. Věcné výdaje

-

30.000

30.000

5,200.000

 

5

 

Vyživovací příspěvky:

       
     

B. Věcné výdaje

4,400.000

-

4,400.000

4,800.000

 

6

 

Likvidace péče o uprchlíky:

       
     

B. Věcné výdaje

-

50.000

50.000

200.000

 

7

 

Péče o občanské poškozence:

       
     

B. Věcné výdaje

-

-

-

2,000.000

     

Kapitola 6

       
     

A Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

10,386.200

-

10,386.200

9,621.600

     

Titul 2

336,117.100

-

336,117.100

314,367.900

     

Titul 3

240,298.000

-

240,298.000

233,451.900

     

Úhrn

586,801.3000

-

586,801.300

557,441.400

               
     

B. Věcné výdaje

       
     

Titul 1

5,053.000

299.000

5,352.000

5,862.000

     

Titul 2

56,191.000

3,957.200

60,148.200

73,645.200

     

Titul 3

39,127.400

1,695.000

40,822.400

49,942.800

     

Titul 4

-

30.000

30.000

5,200.000

     

Titul 5

4,400.000

-

4,400.000

4,800.000

     

Titul 6

-

50.000

50.000

200.000

     

Titul 7

-

-

-

2,000.000

     

Úhrn

104,771.400

6,031.200

110,802.600

141,650.000

     

Úhrn osobních výdajů

586,801.300

-

586,801.300

557,441.400

     

Úhrn věcných výdajů

104,771.400

6,031.200

110,802.600

141,650.000

     

Celkový úhrn kapitoly 6

691,572.700

6,031.200

697,603.900

699,091.400 

6. Ministerstvo vnitra.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

6

   

6. Ministerstvo vnitra

   
 

1

 

Ministerstvo vnitra

   
   

2

Ústřední správa

2,781.000

2,796.000

 

2

 

Politická správa v zemích

   
   

2

Politické úřady

1,942.500

1,952.500

   

3

Policejní úřady a orgány

14,434.600

14,200.600

     

Titul 2. (úhrn)

16,377.100

16,153.100

           
 

3

 

Četnictvo

343.500

397.900

     

Celkový úhrn kapitoly 6

19,501.600

19,347.000 

7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

7. Ministerstvo spravedlnosti s Nevyšším soudem

       

7

1

 

Ministerstvo spravedlnosti

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1. (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

3,891.800

-

3,891.800

3,767.700

     

B. Věcné výdaje

772.000

45.000

817.000

1,260.000

     

§ 2. (úhrn)

4,663.800

45.000

4,708.800

5,027.700

               
     

Titul 1:

       
     

A. Osobní výdaje

4,025.200

-

4,025.200

3,901.100

     

B Věcné výdaje

772.000

45.000

817.000

1,260.000

     

Titul 1 (úhrn)

4,797.200

45.000

4,842.200

5,161.100

               
 

2

 

Nejvyšší soud

       
     

A. Osobní výdaje

7,656.800

-

7,656.800

6,666.000

     

B. Věcné výdaje

565.500

180.000

745.500

780.900

     

Titul 2. (úhrn)

8,222.300

180.000

8,402.300

7,446.900

               
 

3

 

Justiční správa v zemích:

       
     

Osobní výdaje

239,925.300

-

239,925.300

221,740.900

     

B. Věcné výdaje

47,917.900

1,568.000

49,485.900

58,264.100

     

Titul 3. (úhrn)

287,843.200

1,568.000

289,411.200

280,005.000

               
 

4

 

Trestnice:

       
     

A. Osobní výdaje

7,778.900

-

7,778.900

7,385.700

     

B. Věcné výdaje

7,788.200

-

7,788.200

9,851.100

     

Titul 4. (úhrn)

15,567.100

-

15,567.100

17,236.800

               
 

5

 

Polepšovací a trestní ústavy pro mladistvé provinilce:

       
     

A. Osobní výdaje

2,385.500

-

2,385.500

2,413.200

     

B. Věcné výdaje

2,536.300

-

2,536.300

2,875.800

     

Titul 5. (úhrn)

4,921.800

-

4,91,1.800

5,289.000 

7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

7

   

Kapitola 7

       
     

A. Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

4,025.200

-

4,025.200

3,901.100

     

Titul 2

7,656.800

-

7,656 800

6,666.000

     

Titul 3

239,925.300

-

239,925.300

221,740.900

     

Titul 4

7,778.900

-

7,778.900

7,385.700

     

Titul 5

2,385.500

-

2,385.500

2,413.200

     

Úhrn

261,771.700

-

261,771.700

242,106.900

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

772.000

45.000

817.000

1,260.000

     

Titul 2

565.500

180.000

745.500

780.900

     

Titul 3

47,917.900

1,568.000

49,485.900

58,264.100

     

Titul 4

7,788.200

-

7,788.200

9,851.100

     

Titul 5

2,536.300

-

2,536.300

2,875.800

     

Úhrn

59,579.900

1,793.000

61,372.900

73,031.900

     

Úhrn osobních výdajů

261,771.700

-

261,771.700

242,106.900

     

Úhrn věcných výdajů

59,579.900

1,793.000

61,372.900

73,031.900

     

Celkový úhrn kapitoly 7

321,351.600

1,793.000

323,144.600

315,138.800 

7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem

   

7

   

Ministerstvo spravedlnosti

   
 

1

 

Ústřední správa

114.000

105.200

 

2

 

Nejvyšší soud

2.500

2.000

 

3

 

Justiční správa v zemích

6,334.700

7,286.200

 

4

 

Trestnice

4,799.500

6,018.500

 

5

 

Polepšovací a trestní ústavy pro mladistvé provinilce

2,577.000

2,975.000

     

Celkový úhrn kapitoly 7

13,827.700

16,386.900 

8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

       

8

   

Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

       
 

1

 

Ministr

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

 

2

 

Ústřední správa

       
     

A. Osobní výdaje

1,739.200

-

1,739.200

1,594.400

     

B. Věcné výdaje

375.000

-

375.000

372.000

     

Titul 2. (úhrn)

2,114.200

-

2,114.200

1,966.400

               
     

Kapitola 8

       
     

A. Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

183.400

-

133.400

133 400

     

Titul 2

1,739.200

-

1,739.200

1,594.400

     

Úhrn

1,872.600

-

1,872.600

1,727.800

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

-

-

 

-

     

Titul 2

375.000

-

375.000

372.000

     

Úhrn

375.000

-

375.000

372.000

     

Úhrn osobních výdajů

1,872.600

-

1.872.600

1,727.800

     

Úhrn věcných výdajů

375.000

-

375.000

372.000

     

Celkový úhrn kapitoly 8

2,247.600

-

2,2.17.600

2,099.800 

8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

   

8

   

Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

-

- 

9. Nejvyšší správní soud a Volební soud.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

9. Nejvyšší správní soud a Volební soud

       

9

   

Nejvyšší správní soud a Volební soud

       
 

1

 

Nejvyšší správní soud

       
     

A. Osobní výdaje

6,077.900

-

6,077.900

5,236.000

     

B. Věcné výdaje

526.000

200.000

726.000

800.000

     

Titul 1. (úhrn)

6,603.900

200.000

6,803.900

6,036.000

               
 

2

 

Volební soud

       
     

A Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

21.000

-

21.000

26.000

     

Titul 2. (úhrn)

21.000

-

21.000

26.000

               
     

Kapitola 9

       
     

A. Osobní výdaje

       
     

Titul 1

6,077.900

-

6,077.900

5,236.000

     

Titul 2

-

-

-

-

     

Úhrn

6,077.900

-

6,077.900

5,236.000

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

526.000

200.000

726.000

800.000

     

Titul 2

21.000

-

21.000

26.000

     

Úhrn

547.000

200.000

747.000

826.000

     

Úhrn osobních výdajů

6,077.900

-

6,077 900

5,236.000

     

Úhrn věcných výdajů

547.000

200.000

747.000

6,326.000

     

Celkový úhrn kapitoly 9

6,624.900

200.000

6,824.900

6,062.000 

9. Nejvyšší správní soud a Volební soud.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

9. Nejvyšší Správní soud a Volební soud

   

9

   

Nejvyšší správní soud a Volební soud

   
 

1

 

Nejvyšší správní soud

60.000

60.000

 

2

 

Volební soud

4.000

4.000

     

Celkový úhrn kapitoly 9

64.000

64.000 

10. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

10. Ministerstvo školství a národní osvěty

       

10

   

Ministerstvo školství a národní osvěty

       
 

1

 

Ministr

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

 

2

 

Ústřední správa

       
     

A. Osobní výdaje

15,898.000

-

15,898.000

16,015.000

     

B Věcné výdaje

3,232.000

180.000

3,412.000

3,455.000

     

Titul 2. (úhrn)

19,130.000

180.000

19,310.000

19,470.000

               
 

3

 

Dozor na školy

       
   

1

Dozor na školy střední a národní:

       
     

A. Osobní výdaje

12,479.000

-

12,479.000

12,334.000

     

B. Věcné výdaje

3,241.000

120.000

3,361.000

3,346.000

     

§ 1. (úhrn)

15,720.000

120.000 j

15,840.000

15,730.000

               
   

2

Dozor na odborná učiliště:

       
     

A. Osobní výdaje

1,576.000

-

1,576.000

1.647.000

     

B. Věcné výdaje

484.000

20.000

504.000

578.000

     

§ 2. (úhrn)

2,060.000

20.000

2,080.000

2,225.000

               
     

Titul 3

       
     

A. Osobní výdaje

14,055.000

-

14,055.000

14,031.000

     

B. Věcné výdaje

3,725.000

140.000

3,865.000

3,924.000

     

Titul 3. (úhrn)

17,780.000

140.000

17,920.000

17,955.000

               
 

4

 

Národní školství

       
   

1

Školy národní:

       
     

A. Osobní výdaje

127,403.000

-

127,403.000

124,210.000

     

B. Věcné výdaje

19,225.000

21,615.000

40,840.000

82,079.000

     

§ 1. (úhrn)

146,628.000

21,615.000

168,243.000

156,289.000

               
   

2

Školy menšinové:

       
     

A. Osobní výdaje

94,155.000

-

94,155.000

90,904.000

     

B. Věcné výdaje

18,291.000

2,230.000

20,521.000

20,434.000

     

§ 2. (úhrn)

112,446.000

2,230.000

114,676.000,

111,338.000

               
   

3

Pomocné a vzdělávací prostředky:

       
     

B. Věcné výdaje

5,800.000

50.000

5,850.000

8,663.000 

10. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

10

4

 

Titul 4:

       
     

A. Osobní výdaje

221,558.000

-

221,558.000

215,114.000

     

B. Věcné výdaje

43,316.000

23,895.000

67,211.000

61,176.000

     

Titul 4. (úhrn)

264,874.000

23,895.000

288,769.000

276,290.000

               
 

5

 

Střední školství

       
   

1

Střední školy:

       
     

A. Osobní výdaje

176,483.000

-

176,483.000

173,262.000

     

B. Věcné výdaje

11,362.000

1,750.000

13,112.000

14,506.000

     

§ 1. (úhrn)

187,845.000

1,750.000

189,595.000

187,768.000

               
   

2

Učitelské ústavy

       
     

A. Osobní výdaje

20,611.000

-

20,611.000

19,620.000

     

B. Věcné výdaje

1,962.000

205.000

2,167.000

2,322.000

     

§ 2. (úhrn)

22,573.000

205.000

22,778.000

21,942.000

               
     

Titul 5:

       
     

A. Osobní výdaje

197,094.000

-

197,094.000

192,882.000

     

B. Věcné výdaje

13,324.000

1,955.000

15,279.000

16,828.000

     

Titul 5. (úhrn)

210,418.000

1,955.000

212,373.000

209,710.000

               
 

6

 

Odborné školství

       
   

1

Odborné školy

       
     

A. Osobní výdaje

96,186.000

-

96,186.000

90,469.000

     

B Věcné výdaje

14,066.000

2,150.000

16,216.000

17,727.000

     

§ 1. (úhrn)

110,252.000

2,150.000

112,402.000

108,196.000

               
   

2

Živnostenské pokračovací školství a odborné kursy

       
     

A. Osobní výdaje

13.000

-

13.000

13.000

     

B. Věcné výdaje

24,377.000

288.000

24,665.000

25,306.000

     

§ 2. (úhrn)

24,390.000

288.000

24,678.000

25,319.000

               
     

Titul 6:

       
     

A. Osobní výdaje

96,199.000

-

96,199.000

90,482.000

     

B. Věcné výdaje

38,443.000

2,438.000

40,881.000

43,033.000

     

Titul 6. (úhrn)

134,642.000

2,438.000

137,080.000

133,515.000

               
 

7

 

Vysoké školy a vědecké potřeby

       
   

1

University a příbuzné vysoké školy:

       
     

A. Osobní výdaje

52,079.000

-

52,079.000

49,525.000

     

B. Věcné výdaje

32,387.000

10,000.000

42,387.000

43,208.000

     

§ 1. (úhrn)

84,466.000

10,000.000

94,466.000

92,733.000

               
   

2

Techniky a příbuzné vysoké školy:

       
     

A. Osobní výdaje

39,623.000

-

39,623.000

38,798.000

     

B. Věcné výdaje

14,774.000

10,000.000

24,774.000

25,135.000

     

§ 2. (úhrn)

54,397.000

10,000.000

64,397.000

63,933.000