10. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

10

7

3

Vědecké ústavy a potřeby:

       
     

A. Osobní výdaje

1,630.000

-

1,630.000

1,351.000

     

B. Věcné výdaje

4,857.000

50.000

4,907.000

7,057.000

     

§ 3. (úhrn)

6,487.000

50.000

6,537.000

8,408.000

               
     

Titul 7

       
     

A. Osobní výdaje

93,332.000

-

93,332.000

89,674.000

     

B. Věcné výdaje

52,018.000

20,050.000

72,068.000

75,400.000

     

Titul 7. (úhrn)

145,350.000

20,050.000

165,400.000

165,074.000

               
 

8

 

Školské a kulturní styky s cizinou:

       
     

A. Osobní výdaje

646.100

-

646.100

752.000

     

B. Věcně výdaje

13,103.900

-

13,103.900

15,998.000

     

Titul 8. (úhrn)

13,750.000

-

13,750.000

16,750.000

               
 

9

 

Sociální péče o studentstvo

       
     

B. Věcné výdaje

9,706.000

950.000

10,656.000

11,156.000

 

10

 

Ochrana památek, archivnictví, vědy historické a musejnictví:

       
     

A. Osobní výdaje

1,490.000

-

1,490.000

1,165.600

     

B. Věcné výdaje

4,295.000

905.000

5,200.000

6,684.400

     

Titul 10. (úhrn)

5,785.000

905.000

6,690.000

7,800.000

               
 

11

 

Umění

       
   

1

Písemnictví:

       
     

B. Věcné výdaje

1,130.000

250.000

1,380.000

1,530.000

   

2

Divadla:

       
     

B. Věcné výdaje

18,135.000

-

18,135.000

20,660.000

   

3

Hudba:

       
     

A. Osobní výdaje

4,177.500

-

4,177.500

4,050.000

     

B. Věcné výdaje

3,133.500

140.000

3,273.500

4,096.000

     

§ 3. (úhrn)

7,311.000

140.000

7,451.000

8,146.000

               
   

4

Výtvarnictví:

       
     

A. Osobní výdaje

2,805.000

-

2,805.000

2,857 000

     

B. Věcné výdaje

2,655.000

202.000

2,857.000

2,907.000

     

§ 4. (úhrn)

5,460.000

202.000

5,662 000

5,764.000 

10. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

10

11

 

Titul 11:

       
     

A. Osobní výdaje

6,982.500

-

6,982.500

6,907.000

     

B. Věcné výdaje

25,053.500

592.000

25,645.500

29,193.000

     

Titul 11. (úhrn)

32,036.000

592.000

32,628.000

36,100.000

               
 

12

 

Lidová výchova

       
   

1

Občanská výchova a lidové knihovnictví:

       
     

A. Osobní výdaje

48.000

-

428.000

390.000

     

B. Věcné výdaje...

4,531.000

3.000

4,534.000

5,205.100

     

§ 1. (úhrn)

4,959 000

3.000

4,962.000

5,595.100

               
   

2

Kinematografie:

       
     

B. Věcné výdaje

355.000

50.000

405.000

404.900

     

Titul 12:

       
     

A. Osobní výdaje

428.000

-

428.000

390.000

     

B. Věcné výdaje

4,886.040

53.000

4,939.000

5,610.000

     

Titul 12. (úhrn)

5,314.000

53.000

5,367.000

6,000.000

               
 

13

 

Příspěvky

       
     

B. Věcné výdaje

150.000

-

150.000,

150.000

 

14

 

Kultus

       
   

1

Římsko-katolický kultus

       
     

I. Náboženská matice:

       
     

A. Osobní výdaje

50,762.100

-

50,762.100

55,248.500

     

B Věcné výdaje

2,679.000

200.000

2,879.000

4,030.700

     

I. (úhrn)

53,441.100

200.000

53,641.100

59,279.200

               
     

II. Nadání a příspěvky:

       
     

A. Osobní výdaje

14,462.800

-

14,462.800

14,996.100

     

B. Věcné výdaje

494.000

1,120.000

1,614.000

1,956.200

     

II. (úhrn)

14,056.800

1,120.000

16,076.800

16,952.300

               
     

A. Osobní výdaje

65,224.900

-

65,224.900

70,244.600

     

B. Věcné výdaje

3,173.000

1,320.000

4,493.000

5,986.900

     

§ 1. (úhrn)

68,397.900

1,320.000

69,717.900

76,231.500

               
   

2

Řecko-katolický kultus:

       
     

A. Osobní výdaje

8,036.900

-

8,036.900

8,041.500

     

B. Věcné výdaje

27.700

298.000

325.700

411.700

     

§ 2. (úhrn)

8,064.600

298.000

8,362.600

8,453.200 

10. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

10

14

3

Evangelický kultus:

       
     

A. Osobní výdaje

10,630.650

-

10,630.650

10,788.200

     

B. Věcné výdaje

3,486.000

-

3,486.000

3,965.100

     

§ 3. (úhrn)

14,116.650

-

14,116.650

14,753.300

               
   

4

Řecko-východní kultus:

       
     

A. Osobní výdaje

523.000

-

523.000

622.000

     

B. Věcné výdaje

140.000

-

140.000

160.000

     

§ 4. (úhrn)

663.000

-

663.000

782.000

               
   

5

Židovský kultus:

       
     

A. Osobní výdaje

1,520.000

-

1,520.000

1,650.000

     

B. Věcné výdaje

130.000

-

130.000

210.000

     

§ 5. (úhrn)

1,650.000

-

1,650.000

1,860.000

               
   

6

Československá církev:

       
     

A. Osobní výdaje

4,417.500

-

4,417.500

4,250.000

     

B. Věcné výdaje

1,700.000

-

1,700.000

700.000

     

§ 6. (úhrn)

6,117.500

-

6,117.500

4,950.000

               
   

7

Různá náboženská vyznání:

       
     

A. Osobní výdaje

212.350

-

212.350

300.000

     

B. Věcně výdaje

190.000

-

190.000

190.000

     

§ 7. (úhrn)

402.350

-

402.350

490.000

               
     

Titul 14

       
     

A. Osobní výdaje

90,565.300

-

90,565.300

95,896.300

     

B. Věcné výdaje

8,846.700

1,618.000

10,464.700

11,623.700

     

Titul 14. (úhrn)

99,412.000

1,618.000

101,030.000

107,520.000

               
 

15

 

Pensijní požitky nestátních osob učitelských

       
     

A. Osobní výdaje

2,942.600

-

2,942.600

2,942.600 

10. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

Kapitola 10

       

10

   

A Osobní výdaje

       
     

Titul 1

133.400

-

133.400

133.400

     

Titul 2

15,898.000

-

15,898.000

16,015.000

     

Titul 3

14,055.000

-

14,055.000

14,031.000

     

Titul 4

221,558.000

-

221,558.000

215,114.000

     

Titul 5

197,094.000

-

197,094.000

192,882.000

     

Titul 6

96,199.000

-

96,199.000

90,482.000

     

Titul 7

93,332.000

-

93,332.000

89,674.000

     

Titul 8

646.100

-

646.100

752.000

     

Titul 9

-

-

-

-

     

Titul 10

1,490.000

-

1,490.000

1,165.600

     

Titul 11

6,982.500

-

6,982.500

6,907.000

     

Titul 12

428.000

-

428.000

390.000

     

Titul 13

-

-

-

-

     

Titul 14

90,565.300

-

90,565.300

95,896.300

     

Titul 15

2,942.600

-

2,942.600

2,942.600

     

Úhrn

741,323.900

-

741,323.900

726,384.900

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

-

-

-

-

     

Titul 2

3,232.000

180.000

3,412.000

3,455.000

     

Titul 3

3, 725.000

140.000

3,865.000

3,924.000

     

Titul 4

43,316.000

23,895.000

67,211.000

61,176.000

     

Titul 5

13,324.000

1,955.000

15,279.000

16,828.000

     

Titul 6

38,443.000

2,438.000

40,881.000

43,033.000

     

Titul 7

52,018.000

20,050.000

72,068.000

75,400.000

     

Titul 8

13,103.900

-

13,103.900

15,998.000

     

Titul 9

9,706.000

950.000

10,656.000

11,156.000

     

Titul 10

4,295.000

905.000

5,200.000

6,634.400

     

Titul 11

25,053.500

592.000

25,645.500

29,193.000

     

Titul 12

4,886.000

53.000

4,939.000

5,610.000

     

Titul 13

150.000

-

150.000

150.000

     

Titul 14

8,846.700

1,618.000

10,464.700

11,623.700

     

Titul 15

-

-

-

-

     

Úhrn

220,099.100

52,776.000

272,875.100

284,181.100

     

Úhrn osobních výdajů

741,323.900

-

741,323.900

726,384.900

     

Úhrn věcných výdajů

220,099.100

52,776.000

272,875.100

284,181.100

     

Celkový úhrn kapitoly 10

961,423.000

52,776.000

1.014,199.000

1.010,566.000 

10. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

10. Ministerstvo školství a národní osvěty

   

10

   

Ministerstvo školství a národní osvěty

   
 

1

 

Ministr

-

-

 

2

 

Ústředny správa

24.000

24.000

 

3

 

Dozor na školy

   
   

1

Dozor na školy střední a národní

-

-

   

2

Dozor na odborná učiliště

-

-

     

Titul 3. (úhrn)

-

-

           
 

4

 

Národní školství

   
   

1

Školy národní

365.000

262.000

   

2

Školy menšinové

-

-

   

3

Pomocné a vzdělávací prostředky

-

-

     

Titul 4. (úhrn)

365.000

262.000

           
 

5

 

Střední školství

   
   

1

Střední školy

9,078.400

9,361.600

   

2

Učitelské ústavy

29.600

28.500

     

Titul 5. (úhrn)

9,108.000

9,390.100

           
 

6

 

Odborné školství

   
   

1

Odborné školy

770.000

770.000

   

2

Živnostenské pokračovací školství a odborné kursy

-

-

     

Titul 6. (úhrn)

770.000

770.000

           
 

7

 

Vysoké školy a vědecké potřeby

   
   

1

University a příbuzné vysoké školy

3,181.000

2,949.400

   

2

Techniky a příbuzné vysoké školy

2,410.300

2,396.700

   

3

Vědecké ústavy a potřeby

-

-

     

Titul 7. (úhrn)

5,591.300

5,346.100

           
 

8

 

Školské a kulturní styky s cizinou

-

- 

10. Ministerstvo školství a národní osvěty.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

10

9

 

Sociální péče o studentstvo

5.000

1.000

 

10

 

Ochrana památek, archivnictví, vědy historické a musejnictví

-

-

 

11

 

Umění

   
   

1

Písemnictví

-

-

   

2

Divadla

-

-

   

3

Hudba

131.300

131.300

   

4

Výtvarnictví

8.600

8.600

     

Titul 11. (úhrn)

139.900

139.900

           
 

12

 

Lidová výchova

   
   

1

Občanská výchova a lidové knihovnictví

-

-

   

2

Kinematografie

40.000

40.000

     

Titul 12. (úhrn)

40.000

40.000

           
 

13

 

Příspěvky

-

-

 

14

 

Kultus

   
   

1

Římsko--katolický kultus

   
     

I. Náboženská matice

2,945.500

3,704.900

     

II. Nadání a příspěvky

4,150.600

4,033.600

     

§ 1. (úhrn)

7,096.100

7,738.500

           
   

2

Řecko-katolický kultus

343.100

353.100

   

3

Evangelický kultus

423.500

434.600

   

4

Řecko-východní kultus

36.600

36.600

   

5

Židovský kultus

38.800

41.100

   

6

Československá církev

-

-

   

7

Různá náboženská vyznání

-

-

     

Titul 14. (úhrn)

7,938.100

8,603.900

           
 

15

 

Pensijní požitky nestátních osob učitelských

4,560.000

4,285.000

     

Celkový úhrn kapitoly 10

28,541.300

28,862.000 

11. Ministerstvo zemědělství.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

11. Ministerstvo zemědělství

       

11

1

 

Ministerstvo zemědělství

       
   

1

Ministr:

       
     

A Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1. (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

9,540.100

-

9,540.100

9,082.200

     

B. Věcné výdaje

1,798.700

2,350.000

4,148.700

4,625.400

     

§ 2. (úhrn)

11,338.800

2,350.000

13,688.800

13,707.600

               
   

3

Ústřední ředitelství státních lesů a statků:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B Věcné výdaje

-

-

-

-

     

§ 3. (úhrn)

-

-

-

-

               
     

Titul 1:

       
     

A. Osobní výdaje

9,673.500

-

9,673.500

9,215.600

     

B. Věcné výdaje

1,798.700

2,350.000

4,148.700

4,625.400

     

Titul 1. (úhrn)

11,472.200

2,350.000

13,822.200

13,841.000

               
 

2

 

Přímá péče o zemědělce

       
   

1

Zemědělské školství:

       
     

A. Osobní výdaje

8,060.200

-

8,060.200

7,438.500

     

B. Věcné výdaje

12,508.500

542.500

13,051.000

15,647.000

     

§ 1. (úhrn)

20,568.700,

542.500

21,111.200

23,085.500

               
   

2

Jiné vzdělávací prostředky:

       
     

B. Věcné výdaje

2,035.000

145.000

2,180.000

2,380.000

     

§ 2. (úhrn)

2,035.000

145.000

2,180.000

2,380.000

               
   

3

Odborná organisace:

       
     

B. Věcné výdaje

9,625.300

-

9,625.300

10,039.900

     

§ 3. (úhrn)

9,625.300

-

9,625.300

10,039.900

               
   

4

Sociální péče o zemědělce:

       
     

A. Osobní výdaje

585.300

-

585.300

595.900

     

B. Věcné výdaje

7,593.800

10.000

7,603.800

8,523.800

     

§ 4. (úhrn)

8,179.100

10.000

8,189.100

9,119.700

               
   

5

Ruská pomocná akce

       
     

B. Věcné výdaje

-

1,799.600

1,799.600

1,999.600

     

§ 5. (úhrn)

-

1,799.600

1,799.600

1,999.600

               
     

Titul 2:

       
     

A. Osobní výdaje

8,645.500

-

8,645.500

8,034.400

     

B Věcné výdaje

31,762.600

2,497.100

34,259.700

41,590.300

     

Titul 2 (úhrn)

40,408.100

2,497.100

42,905.200

49,624.700