11. Ministerstvo zemědělství.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

11

3

 

Vodní hospodářství a kulturní technika

       
   

1

Orgány vodohospodářské a kulturní techniky:

       
     

A. Osobní výdaje

15,926.400

-

15,926.400

14,740.500

     

B Věcné výdaje

2,058.000

160.000

2,218.000

3,197.200

     

§ 1. (úhrn)

17,984.400

160.000

18,144.400

17,937.700

               
   

2

Orgány pro agrární operace:

       
     

A. Osobní výdaje

1922.300

-

1,922.300

1,736.100

     

B. Věcné výdaje

1,015.500

27.000

1,042.500

1,138.600

     

§ 2. (úhrn)

2,937.800

27.000

2,964.800

2,874.700

               
   

3

Přímé zvelebování v oboru vodního hospodářství a kulturní techniky:

       
     

B Věcné výdaje

74,424.000

-

74,424.000

72,940.000

     

§ 3. (úhrn)

74,414.000

-

74,424.000

72,940.000

               
     

Titul 3

       
     

A. Osobní výdaje

17,848.700

-

17,848.700

16,076.600

     

B. Věcné výdaje

77,497.500

187.000

77,684.500

77,275.800

     

Titul 3. (úhrn)

95,346.200

187.000

95,533.200

93,752.400

               
 

4

 

Zemědělská výroba

       
   

1

Orgány zemědělské správy:

       
     

A. Osobní výdaje

2,853.700

-

2,853.700

1,613.100

     

B. Věcné výdaje

282.000

5.000

287.000

708.000

     

§ 1. (úhrn)

3,135.700

5.000

3,140.700

2,321.100

               
   

2

Výroba rostlinná

       
     

I. Přímé zvelebování hospodářství polního

       
     

B Věcné výdaje

2,390.000

-

2,390.000

3,200.000

     

§ 2. (úhrn)

2,390.000

-

2,390.000

3,200.000

               
   

3

Výroba živočišná:

       
     

I. Přímé zvelebování výroby živočišné:

       
     

B. Věcné výdaje

10,238.000

132.000

10,370.000

13,299.100

     

II. Ústavy pro chov koní

       
     

A. Osobní výdaje

8,562.200

-

8,562.200

8,396.900

     

B. Věcné výdaje

10,050.000

50.000

10,100.000

12,979.500

     

§ 3. (úhrn)

28,850.200

182.000

29,032.200

34,675.500 

11. Ministerstvo zemědělství.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

11

4

4

Zemědělské výzkumnictví:

       
     

A. Osobní výdaje

7,478.900

-

7,478.900

6,426.500

     

B Věcné výdaje

10,261.700

783.300

11,045.000,

13,249.200

     

§ 4. (úhrn)

17,740.600

783.300

18,523.900

19,675.700

               
   

5

Zvěrolékařství:

       
     

A. Osobní výdaje

8,839.000

-

8,839.00

8,460.600

     

B. Věcné výdaje

4,053.000

37.000

4,090.000

4,340.800

     

§ 5 (úhrn)

12,892.000

37.000

12,929.000

12,801.400

               
     

Titul 4:

       
     

A. Osobní výdaje

27,733.800

-

27,733.800

24,897.100

     

B. Věcné výdaje

37,274.700

1,007.300,

38,282.000

47,776.600

     

Titul 4. (úhrn)

65,008.500

1,007.300

66,015.800

72,673.700

               
 

5

 

Zpeněžení a ochrana zemědělské výroby

       
   

1

Obchodní politika

       
     

B. Věcné výdaje

430.000

600.000

1,030.000

1,440.000

     

§ 1. (úhrn)

430.000

600.000

1,030.000

1,440.000

               
   

2

Zemědělská statistika a služba informační:

       
     

A. Osobní výdaje

1,271.500

210.000

1,481.500

1,214.300

     

B. Věcné výdaje

806.000

60.000

866.000

1,206.500

     

§ 2. (úhrn)

2,077.600

270.000

2,347.500

2,420.800

               
   

3

Péče o přírodní krásy a ochranu domoviny:

       
     

B. Věcné výdaje

-

42.000

42.000

45.000

     

§ 3 (úhrn)

-

42.000

42.000

45.000

               
   

4

Lesní politika a policie:

       
     

I. Lesní služba dohlédací

       
     

A. Osobní výdaje

6,470.100

-

6,470.100

6,090.500

     

B. Věcné výdaje

1,066.000

38.000

1,104.000

1,337.800

     

II. Přímé zvelebování hospodář lesního

       
     

B. Věcné výdaje

800.000

1,140.000

1,940.000

2,510.200

     

§ 4. (úhrn)

8,336.100

1,178.000

9,514.100

9,938.500 

11. Ministerstvo zemědělství.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

11

5

5

Zveřejnění vodních parcel:

       
     

B. Věcné výdaje

90.000

-

90.000

100.000

     

§ 5. (úhrn)

90.000

-

90.000

100.000

               
     

Titul 6

       
     

A. Osobní výdaje

7,741.600

210.000

7,951.600

7,304.800

     

B. Věcné výdaje

3,192.000

1,880.000

5,072.000

6,639.500

     

Titul 5. (úhrn)

10,933.600

2,090.000

13,023.600

13,944.300 

11. Ministerstvo zemědělství.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

11

   

Kapitola 11

       
     

A. Osobní výdaje

       
     

Titul 1

9,673.500

-

9,673.500

9,215.600

     

Titul 2

8,645.500

-

8,645.500

8,034.400

     

Titul 3

17,848.700

-

17,848.700

16,476.600

     

Titul 4

27,733.800

-

27,733.800

24,897.100

     

Titul 5

7,741.600

210.000

7,951.600

7,304.800

     

Úhrn

71,643.100

210.000

71,853.100

65,928.500

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul

1,798.700

2,350.000

4,148.700

4,625.400

     

Titul 2

31,762.000

2,497.100

34,259.700

41,590.300

     

Titul 3

77,497.500

187.000

77,684.500

77,275.800

     

Titul 4

37,274.700

1,007.300

38,282.000

47,776.600

     

Titul 5

3,192.000

1,880.000

5,072.000

6,639.500

     

Úhrn

151,525.500

7,921.400

159,446.900

177,907.600

     

Úhrn osobních výdajů

71,643.100

210.000

71,853.100

65,928.500

     

Úhrn věcných výdajů

151,525.500

7,921.400

159,446.900

177,907.600

     

Celkový úhrn kapitoly 11

223,168.600

8,131.400

231,300.000

243,836.100 

11. Ministerstvo zemědělství.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

11. Ministerstvo zemědělství

   

11

1

 

Ministerstvo zemědělství

   
   

2

Ústřední správa

-

-

   

3

Ústřední ředitelství státních lesů a statků

-

-

     

Titul 1. (úhrn)

-

-

           
 

2

 

Přímá péče o zemědělce

   
   

1

Zemědělské školství

286.900

269.400

   

2

Jiné vzdělávací prostředky

10.000

30.000

   

3

Odborná organisace

15.500

17.400

   

4

Sociální péče o zemědělce

200.000

210.000

     

Titul 2. (úhrn)

512.400

526.800

           
 

3

 

Vodní hospodářství a kulturní technika

   
   

1

Orgány vodohospodářské a kulturní techniky

-

22.000

   

2

Orgány pro agrární operace

110.000

100.000

     

Titul 3. (úhrn)

110.000

122.000

           
 

4

 

Zemědělská výroba

   
   

2

Výroba rostlinná:

   
     

I. Přímé zvelebování hospodářství polního

60.500

61.500

   

3

Výroba živočišná:

   
     

I. Přímé zvelebování výroby živočišné

-

1.500

     

II. Ústavy pro chov koní

3,711.200

3,415.600

   

4

Zemědělské výzkumnictví

4,425.700

3,722.800

   

5

Zvěrolékařství

3,962.000

3,877.000

     

Titul 4. (úhrn)

12,159.400

11,078.400 

11. Ministerstvo zemědělství.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

11

5

 

Zpeněžení a ochrana zemědělské výroby

   
   

2

Zemědělská statistika a služba informační

20.000

20.000

   

4

Lesní politika a policie:

   
     

I. Lesní služba dohlédací

804.000

764.100

     

II. Přímé zvelebování hospodářství lesního

167.000

165.000

   

5

Zveřejnění vodních parcel

-

-

     

Titul 5. (úhrn)

991.000

949.100

     

Celkový úhrn kapitoly 11

13,772.800

12,676.300 

12. Státní pozemkový úřad.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

12. Státní pozemkový úřad

       

12

   

Státní pozemkový úřad

       
 

1

 

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

12,154.300

-

12,154.300

12,332.900

     

B. Věcné výdaje

1,605.000

60.000

1,665.000

2,517.000

     

Titul 1. (úhrn)

13,759.300

60.000

13,819.300

14,849.900

               
 

2

 

Obvodové úřadovny a příděloví komisaři

       
     

A. Osobní výdaje

8,328.300

-

8,328.300

9,579.200

     

B. Věcné výdaje

852.000

21.500

873.500

1,311.500

     

Titul 2. (úhrn)

9,180.300

21.500

9,201.800

10,890.700

               
     

Kapitola 12

       
     

A. Osobní výdaje

       
     

Titul 1

12,154.300

-

12,154.300

12,332.900

     

Titul 2

8,328.300

-

8,328.300

9,579.200

     

Úhrn

20,482.600

-

20,482.600

21,912.100

               
     

B. Věcné výdaje

       
     

Titul 1

1,605.000

60.000

1,665.000

2,517.000

     

Titul 2

852.000

21.500

, 873.500

1,311.500

     

Úhrn

2,457.000

81.500

2,538.500

3,828.500

     

Úhrn osobních výdajů

20,482.600

-

20,482.600

21,912.100

     

Úhrn věcných výdajů

2,457.000

81.500

2,538.000

3,828.500

     

Celkový úhrn kapitoly 12

22,939.600

81.500

23,021.100

25,740.600 

12. Státní pozemkový úřad.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

12. Státní pozemkový úřad

   

12

   

Státní pozemkový úřad

   
 

1

 

Ústřední správa

381.000

411.000

 

2

 

Obvodové úřadovny a příděloví komisaři

140.000

168.000

 

3

 

Provádění pozemkové reformy

22,500.100

25,161.600

     

Celkový úhrn kapitoly 12

23,021.100

25,740.600 

13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

       

13

1

 

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1 (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

9,884.200

-

9,884.200

9,537.900

     

B Věcné výdaje

2,283.600

2,100.000

4,383.600

3,275.000

     

§ 2. (úhrn)

12,167.800

14,267.800

12,812.900

2,100.000

               
   

3

Odborné poradní sbory:

       
     

A. Osobní výdaje

270.000

-

270.000

290.000

     

B. Věcné výdaje

546.000

-

546.000

546.000

     

§ 3. (úhrn)

816.000

-

816.000

836.000

               
   

4

Členství v mezinárodních uniích:

       
     

B. Věcné výdaje

166.000

-

166.000

166.000

     

§ 4. (úhrn)

166.000

-

166.000

166.000

               
   

5

Zvelebování průmyslu:

       
     

B. Věcné výdaje

2,500.000

-

2,500.000

3,500.000

     

§ 5. (úhrn)

2,500.000

-

2,500.000

3,500.000

               
   

6

Zvelebován! vývozu:

       
     

B. Věcné výdaje

3,200.000

-

3,200.000

3,800.000

     

§ 6. (úhrn)

3,200.000

-

3,200.000

3,800.000

               
   

7

Zvelebován) obchodu:

       
     

B Věcné výdaje

650.000

-

650.000

700.000

     

§ 7. (úhrn)

650.000

-

650.000

700.000

               
     

Titul 1

       
     

A. Osobní výdaje

10,287.600

-

10,287.600

9,961.300

     

B. Věcné výdaje

9,345.600

2,100.000

11,445.600

11,987.000

     

Titul 1. (úhrn)

19,633.200

2,100.000

21,733.200

21,948.300 

13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

13

2

 

Zvelebování živností

       
   

1

Živnostensko-zvelebovací služba:

       
     

A Osobní výdaje

726.600

-

726.600

722.100

     

B. Věcné výdaje

1,638.500

1,650.000

3,288.500

3,582.500

     

§ 1. (úhrn)

2,365.100

1,650.000

4,015.100

4,304.600

               
   

2

Opatření ku podpoře živností:

       
     

B. Věcné výdaje

4,255.000

2,000.000

6,255.000

8,240.000

     

§ 2. (úhrn)

4,255.000

2,000.000

6,255.000

8,240.000

               
   

3

Různá jiná opatření zvelebovací:

       
     

B. Věcné výdaje

280.000

-

280.000

300.000

     

§ 3. (úhrn)

280.000

-

280.000

300.000

               
   

4

Cizinecký, turisticky a lázeňský ruch:

       
     

B. Věcné výdaje

1,900.000

-

1,900.000

2,400.000

     

§ 4. (úhrn)

1,900.000

-

1,900.000

2,400.000

               
     

Titul 2

       
     

A. Osobní výdaje

726.600

-

726.600

722.100

     

B. Věcné výdaje

8,073.500

3,650.000

11,723.500

14,522.500

     

Titul 2. (úhrn)

8,800.100

3,650.000

12,450.100,

15,244.600