13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

13

3

 

Vodní doprava

       
   

1

Přístaviště říční a námořní, včetně skladiště v Hamburku, Štětíně, a jinde:

       
     

A. Osobní výdaje

20.000

-

20.000

-

     

B Věcné výdaje

500.000

50.000

550.000

1,420.000

     

§ 1. (úhrn)

524.000

50.000

570.000

1,420.000

               
   

2

Podpora čs. podnikání říčního i námořního

       
     

B. Věcné výdaje

2,500.000

2,500.000

5,000.000

5,000.000

     

§ 2. (úhrn)

2,500.000

2,500.000

5,000.000

5,000.000

               
   

3

Podpora jiných dopravních zařízení:

       
     

B. Věcné výdaje

15.000

-

15.000

20.000

     

§ 3. (úhrn)

15.000

-

15.000

20.000

               
     

Titul 3:

       
     

A. Osobní výdaje

20.000

-

20.000

-

     

B. Věcné výdaje

3,015.000

2,550.000

5,565.000

6,440.000

     

Titul 3. (úhrn)

3,035.000

2,550.000

5,585.000

6,440.000

               
 

4

 

Patentní obor

       
   

1

Patentní úřad:

       
     

A. Osobní výdaje

3,602.700

-

3,602.700

2,857.100

     

B. Věcné výdaje

574.500

250.000

824.500

2,070.000

     

§ 1. (úhrn)

4,177.200

250.000

4,427.200

4,927.100

               
   

2

Patentní soud:

       
     

B. Věcné výdaje

85.000

-

85.000

90.000

     

§ 2. (úhrn)

85.000

-

85.000

90.000

               
     

Titul 4:

       
     

A. Osobní výdaje

3,602.700

-

3,602.700

2,857.100

     

B. Věcné výdaje

659.500

250.000

909.500

2,160.000

     

Titul 4. (úhrn)

4,262.200

260.000

4,512.200

5,017.100 

13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

13

   

Kapitola 13

       
     

A. Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

10,287.600

-

10,287.600

9,961.300

     

Titul 2

726.600

-

726.600

722.100

     

Titul 3

20.000

-

20.000

-

     

Titul 4

3,602.700

-

3,602.700

2,857.100

     

Úhrn

14,636.900

-

14,636.900

13,540.500

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

9,345.600

2,100000

11,445.600

11,987.000

     

Titul 2

8,073.500

3,650.000

11,723.500

14,522 500

     

Titul 3

3,015.000

2,550.000

5,565.000

11,440.000

     

Titul 4

659.500

250.000

909.500

2,010.000

     

Úhrn

21,093.600

8,550.000

29,643.600

35,109.500

     

Úhrn osobních výdajů

14,636.900

-

14,636.900

13,540.500

     

Úhrn věcných výdajů

21,093.600

8,550.000

29,643.600

35,109.500

     

Celkový úhrn kapitoly 13

35,730.500

8,550.000

44,280.500

48,650.000 

13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

   

13

   

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

   
 

1

 

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

6,467.000

388.200

 

2

 

Zvelebování živností

336.000

223.700

 

3

 

Vodní doprava

300.000

600.000

 

4

 

Patentní obor

4,780.000

5,502.000

     

Celkový úhrn kapitoly 13

11,883.000

6,713.900 

14, Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

14. Ministerstvo veřejných prací

       

14

1

 

Ministerstvo veřejných prací

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

13,454.400

-

13,454.400

12,223.400

     

B. Věcné výdaje

1,643.300

95.000

1,738.300

2,195.000

     

§ 2. (úhrn)

15,097.700

95.000

15,192.700

14,418.400

               
   

-

Techničtí attachés:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

70.000

     

B. Věcné výdaje

-

-

-

20.000

     

(úhrn)

-

-

-

90.000

               
   

3

Podporování ochrany domoviny po stránce technické:

       
     

B. Věcné výdaje

-

10.000

10.000

18.000

   

4

Podporování výstavnictví a pokusného stavebnictví po stránce technické a sledování technického pokroku v cizině:

       
     

B. Věcné výdaje

140.000

25.000

165.000

200.000

   

5

Státní výzkumné ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka:

       
     

A. Osobní výdaje

902.700

-

902.700

751.600

     

B. Věcné výdaje

617.000

80.000

697.000

966.000

     

§ 5. (úhrn)

1,519.700

80.000

1,599.700

1,717. 600

               
   

6

Hospodaření uhlím:

       
     

A.Osobní výdaje

505.100

-

505.100

540.100

     

B. Věcné výdaje

81.000

-

81.000

136.500

     

§ 6. (úhrn)

586.100

-

586.100

4 676.600

               
   

7

Uhelná rada:

       
     

A. Osobní výdaje

150.000

-

150.000

160.000

     

B. Věcné výdaje

550.000

-

550.000

1,440.000

     

§ 7. (úhrn)

700.000

-

700.000

1,600.000 

14. Ministerstva veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

14

1

8

Hospodaření naftou a jejími produkty

       
     

A. Osobní výdaje

27.600

-

27.600

39.000

     

B. Věcné výdaje

3.500

-

3.500

7.000

     

§ 8. (úhrn)

31.100

-

81.100

46.000

               
     

Titul 1:

       
     

A. Osobní výdaje

15,173.200

-

15,173.200

13,917.500

     

B. Věcně výdaje

3,034.800

210.000

3,244.800

4,982.500

     

Titul 1. (úhrn)

18,208.000

210.000

18,418.000

18,900.000

               
 

2

 

Technické zkušebnictví a výzkumnictví

       
   

1

Technické zkušebnictví a výzkumnictví povšechně:

       
     

B Věcné výdaje

14.000

30.000

44.000

98.000

   

2

Ústav pro hospodárné využití paliv:

       
     

A. Osobní výdaje

566.700

-

566.700

537.700

     

B Věcné výdaje

169.300

250.000

419.300

585.300

     

§ 2. (úhrn)

736.000

250.000

986.000

1,123.000

               
   

3

Ústavy pro zkoušení ručních střelných zbraní:

       
     

A. Osobní výdaje

149.500

-

149.500

149.400

     

B. Věcné výdaje

21.000

-

21.000

26.600

     

§ 3. (úhrn)

170.500

-

170.500

176.000

               
   

4

Zkoumání dusíkatých látek:

       
     

B. Věcné výdaje

40.000

100.000

140.000

1,065.000

   

5

Normalisace:

       
     

B. Věcné výdaje

-

40.000

40.000

60.000

     

Titul 2:

       
     

A. Osobní výdaje

716.200

-

716.200

687.100

     

B. Věcné výdaje

244.300

420.000

664.300

1,834.900

     

Titul 2. (úhrn)

960.500

420.000

1,380.500

2,522.000 

14. Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

14

3

 

Cejchovní a puncovní služba

       
   

1

Cejchovní úřady:

       
     

A. Osobní výdaje

5,745.300

-

5,745.300

5,376.400

     

B. Věcné výdaje

1,395.000

110.000

1,505.000

1,693.000

     

§ 1. (úhrn)

7,140.300

110.000

7,250.300

7,069.400

               
   

2

Puncovní úřady

       
     

A Osobní výdaje

941.300

-

941.300

832.600

     

B. Věcné výdaje

133.700

70.000

203.700

267.000

     

§ 2. (úhrn)

1,075.000

70.000

1,145.000

1,099.600

               
     

Titul 3:

       
     

A. Osobní výdaje

6,686.600

-

6,686.600

6,209.000

     

B. Věcné výdaje

1,528.700

180.000

1,708.700

1,960.000

     

Titul 3. (úhrn)

8,215.300

180.000

8,395.300

8,169.000

               
 

4

 

Státní strojní a elektrotechnická služba

       
   

1

Zkoušky a revise parních kotlů a průmyslový dozor:

       
     

B. Věcné výdaje

433.000

-

433.000

470.500

   

2

Automobily:

       
     

A. Osobní výdaje

15.400

-

15.400

30.900

     

B. Věcné výdaje

3.000

-

3.000

9.000

     

§ 2. (úhrn)

18.400

-

18.400

39.900

               
   

3

Letectví:

       
     

A. Osobní výdaje

4,833.900

-

4,833.900

4,467.600

     

B. Věcné výdaje

6,825.300

38,600.000

45,425.300

45,037.000

     

§ 3. (úhrn)

11,659.200

38,600.000

50,259.200

50,104.600

               
     

Titul 4

       
     

A. Osobní výdaje

4,849.300

-

4,849.300

4,498.500

     

B. Věcné výdaje

7,261.300

38,600.000

45,861.300

46,116.500

     

Titul 4. (úhrn)

12,110.600

38,600.000

50,710.600

50,615.000

               
 

5

 

Elektrisace státu

       
   

1

Elektrisace státu povšechně:

       
     

B. Věcné výdaje

140.000

-

140.000

190.000 

14. Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

14

5

2

Provoz elektráren:

       
     

B. Věcné výdaje

30.000

-

30.000

60.000

   

3

Elektrisace venkova:

       
     

B. Věcné výdaje

35,000.000

-

35,000.000

35,000.000

   

4

Státní příspěvek státnímu elektrisačnímu fondu:

       
     

B. Věcné výdaje

-

575.000

575.000

750.000

   

5

Účast státu na elektrických podnicích, stavby parních elektráren a dálkových vedení:

       
     

B. Věcné výdaje

-

6,800.000

6,800.000

11,800.000

   

-

Stavby vodních elektráren:

       
     

B. Věcné výdaje

-

-

-

6,100.000

     

Titul 6:

       
     

B. Věcné výdaje

35,170.000

7,375.000

42,545.000

53,900.000

     

Titul 5. (úhrn)

35,170.000

7,375.000

42,545.000

53,900.000

               
 

6

 

Státní služba stavební

       
   

1

Státní služba stavební v jednotlivých zemích:

       
     

A. Osobní výdaje

59,128.100

-

59,128.100

56,910.100

     

B. Věcné výdaje

966.900

200.000

1,166.900

1,530.900

     

§ 1. (úhrn)

60,095.000

1200.000

60,295.000

58,441.000

               
   

2

Stanovení hranic republiky Československé jako součást provádění mírových smluv:

       
     

A. Osobní výdaje

-

575.000

575.000

720.000

     

B. Věcné výdaje

-

1,000.000

1,000.000

1,680.000

     

§ 2. (úhrn)

-

1,575.000

1,575.000

2,400.000

               
   

3

Příspěvek na regulační komise:

       
     

A. Osobní výdaje

-

300.000

300.000

300.000

     

B. Věcné výdaje

-

360.000

360.000

500.000

     

§ 3. (úhrn)

-

660.000

660.000

800.000

               
   

4

Opatřování projektů pro státní stavby pozemní:

       
     

A. Osobní výdaje

-

130.000

130.000

265.000

     

B. Věcné výdaje

-

200.000

200.000

350.000

     

§ 4. (úhrn)

-

330.000

330.000

615.000

               
     

Titul 6:

       
     

A. Osobní výdaje

59,128.100

1,005.000

60,133.100

58,195.100

     

B. Věcné výdaje

966.900

1,760.000

2,726.900

4,060.900

     

Titul 6. (úhrn)

60,095.000

2,765.000

62,860.000

62,256.000 

14. Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

14

7

 

Silnice a mosty

       
   

1

Udržování státních silnic a mostů:

       
     

B. Věcné výdaje

100,000.000

5,500.000

105,500.000

70,000.000

   

2

Stavby a přestavby státních silnic a mostů:

       
     

B. Věcné výdaje

-

36,400.000

36,400.000

39,400.000

   

-

Mechanická zařízení pro udržování státních silnic:

       
     

B. Věcné výdaje

-

-

-

1,500.000

   

3

Příspěvky na stavby a přestavby nestátních silnic a mostů:

       
     

B. Věcné výdaje

-

19,000.000

19,000.000

22,000.000

   

4

Všeobecné výdaje v oboru silnic a mostů:

       
     

B. Věcné výdaje

-

220.000

220.000

200.000

   

5

Stavební látky a konstrukce, předpisy a normy

       
     

B. Věcné výdaje

180.000

-

180.000

200.000

     

Titul 7:

       
     

B. Věcné výdaje

100,180.000

61,120.000

161,300.000

133,300.000.

     

Titul 7. (úhrn)

100,180.000

61,120.000

161,300.000

133,300.000

               
 

8

 

Vodní stavby

       
   

1

Ředitelství pro stavbu vodních cest:

       
     

A. Osobní výdaje

4,424.400

-

4,424.400

4,325.300

     

B. Věcné výdaje

1,560.000

-

1,560.000

40,554.700

     

§ 1. (úhrn)

5,984.400

-

5,984.400

44,880.000 

14. Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

14

8

2

Vodní stavby v jednotlivých zemích:

       
     

B. Věcné výdaje

8,575.000

4,105.000

12,680.000

56,250.000

     

Titul 8:

       
     

A. Osobní výdaje:

4,424.400

-

4,424.400

4,325.300

     

B. Věcné výdaje

10,135.000

4,105.000

14,240.000

96,804.700

     

Titul 8. (úhrn)

14,559.400

4,105.000

18,664.400

101,130.000

               
 

9

 

Státní příděl státnímu fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (vodohospodářský fond) podle § 6 zákona č. 50/1931 Sb. z. a n.:

       
     

B. Věcné výdaje

-

70,000.000

70,000.000

-

     

Titul 9. (úhrn)

-

70,000.000

70,000.000

-

               
 

10

 

Plavebnictví

       
   

1

Plavební úřady:

       
     

A. Osobní výdaje

2,997.500

150.000

3,147.500

2,791.300

     

B. Věcné výdaje

1,626.500

1,160.000,

2,786.500

2,842.700

     

§ 1. (úhrn)

4,624.000

1,310.000

5,934.000

5,634.000

               
   

2

Mezinárodní říční komise:

       
     

B. Věcné výdaje

770.000

-

770.000

870.000

   

-

Loděnice v Komárně:

       
     

B. Věcné výdaje

-

-

-

1.000