14. Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

14

10

3

Lodi a plavební zařízení:

 

     
     

B. Věcné výdaje

-

7,745.000

7,745.000

9,200.000

     

Titul 10

       
     

A. Osobní výdaje

2,997.500

150.000

3,147.500

2,791.300

     

B. Věcné výdaje

2,396.500

8,905.000

11,301.500

12,913.700

     

Titul 10. (úhrn)

5,394.000

9,055.000

14,449.000

15,705.000

               
 

11

 

Báňské úřady:

       
     

A. Osobní výdaje

4,550.100

-

4,550.100

4,589.300

     

B. Věcné výdaje

895.000

212.000

1,107.000

1,690.700

     

Titul 11. (úhrn)

5,445.100

212.000

5,657.100

6,280.000

               
 

12

 

Státní geologický ústav:

       
     

A. Osobní výdaje

479.300

-

479.300

432.000

     

B. Věcné výdaje

263.500

20.000

283.500

301.000

     

Titul 12. (úhrn)

742.800

20.000

762.800

733.000

               
 

13

 

Radiologický ústav:

       
     

A. Osobní výdaje

233.600

-

233.600

199.300

     

B. Věcné výdaje

202.500

-

202.500

290.700

     

Titul 13. (úhrn)

436.100

-

436.100

490.000

               
 

14

 

Správa státních budov:

       
     

A. Osobní výdaje

580.000

-

580.000

555.000

     

B. Věcné výdaje

32,030.000

35,102.000

67,132.000

67,645.000

     

Titul 14. (úhrn)

32,610.000

35,102.000

67,712.000

68,200.000 

14 Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

14

15

 

Stavby budov a koupě realit pro potřeby civilní státní správy

       
     

(Investiční výdaje.)

       
   

1

Záležitosti ústřední a úvěr společný:

       
     

B. Věcné výdaje

-

54,960.000

54,960.000

67,923.700

   

2

Předsednictvo ministerské rady:

       
     

B. Věcné výdaje

-

200.000

200.000

-

   

3

Ministerstvo zahraničních věcí:

       
     

B. Věcné výdaje

-

2,490.000

2,490.000

8,070.000

   

4

Ministerstvo vnitra:

       
     

B. Věcné výdaje

-

16,115.250

16,115.250

18,019.200

   

5

Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem:

       
     

B. Věcné výdaje

-

22,937.150

22,937.150

25,812.300

   

6

Ministerstvo školství a národní osvěty:

       
     

B. Věcné výdaje:

       
     

I. Vysoké školy

-

40,000.000

40,000.000

40,682.400

     

II. Menšinové školy

-

28,000.000

28,000.000

28,000.000

     

III. Ostatní stavby

-

19,986.500

19,986.500

25,397.900

     

§ 6. (úhrn)

-

87,986.500

87,986.500

93,980.300

               
   

7

Ministerstvo zemědělství:

       
     

B. Věcné výdaje

-

6,878.100

6,878.100

8,428.000

   

8

Státní pozemkový úřad:

       
     

B. Věcné výdaje

-

203.900

203.900

203.900

   

9

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností:

       
     

B. Věcné výdaje

 

2,800.000

2,200.000

2,200.000

   

10

Ministerstvo veřejných prací:

       
     

B. Věcné výdaje

-

2,560.000

2,560.000

2,500.000

   

11

Ministerstvo sociální péče:

       
     

B. Věcné výdaje

-

2,400.000

2,400.000

2,850.000

   

12

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:

       
     

B. Věcné výdaje

-

17,150.000

17,150.000

19,850.000

   

13

Ministerstvu financí

       
     

B. Věcné výdaje

-

23,119.100

23,119.100

27,562.600

     

Titul 15:

       
     

B. Věcné výdaje

-

239,200.000

239,200.000

278,000.000

     

Titul 15 (úhrn)

-

239,200.000

239,200.000

278,000.000 

14. Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

14

   

Kapitola 14

       
     

A. Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

15,173.200

-

15,173.200

13,917.500

     

Titul 2

716.200

-

716.200

687.100

     

Titul 3

6,686.600

-

6,686.600

6,209.000

     

Titul.4

4,849.300

-

4,849.300

4,498.500

     

Titul 5

-

-

-

-

     

Titul 6

59,128.100

1,005.000

60,133.100

58,195.100

     

Titul 7

-

-

-

-

     

Titul 8

4,424.400

-

4,424.400

4,325.300

     

Titul 9

-

-

-

-

     

Titul 10

2,997.500

150.000

3,147.500

2,791.300

     

Titul 11

4,550.100

-

4,550.100

4,589.300

     

Titul 12

479.300

-

479.300

432.000

     

Titul 13

233.600

-

233.600

199.300

     

Titul 14

580.000

-

580.000

555.000

     

Titul 15

-

-

-

-

     

Úhrn

99,818.300

1,155.000

100,973.300

96,399.400

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

3,034.800

210.000

3,244.800

4,982.500

     

Titul 2

244.300

420.000

664.300

1,834.900

     

Titul 3

1,528.000

180.000

1,708.700

1,960.000

     

Titul 4

7,261.300

38,600.000

45,861.300

46,116.500

     

Titul 5

35,170.000

7,375.000

42,545.000

53,900.000

     

Titul 6

966.900

1,760.000

2,726.900

4,060.900

     

Titul 7

100,180.000

61,120.000

161,300.000

133,300.000

     

Titul 8

10,135.000

4,105.000

14,240.000

96,804.700

     

Titul 9

-

70,000.000

70,000.000

-

     

Titul 10

2,396.500

8,905.000

11,301.500

12,913.700

     

Titul 11

895.000

212.000

1,107.000

1,690.700

     

Titul 12

263.500

20.000

283.500

301.000

     

Titul 13

202.500

-

202.500

290.700

     

Titul 14

32,030.000

35,102.000

67,132.000

67,645.000

     

Titul 15

-

239,200.000

239,200.000

278,000.000

     

Úhrn

194,308.500

467,209.000

661,517.500

703,800.600

     

Úhrn osobních výdajů

99,818.300

1,155.000

100,973.300

96,399.400

     

Úhrn věcných výdajů

194,308.500

467,209.000

661,517.500

703,800.600

     

Celkový úhrn kapitoly 14

294,126.800

468,364.000

762,490.800

800,200.000 

14. Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

14. Ministerstvo veřejných prací.

   

14

1

 

Ministerstvo veřejných prací.

   
   

1

Ústřední správa

3.500

3.500

   

2

Státní výzkumné ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka

40.000

40.000

   

3

Hospodaření uhlím

2,600.000

2,700.000

   

4

Uhelná rada

2,600.000

2,700.000

   

5

Hospodaření naftou a jejími produkty

1,300.000

700.000

     

Titul 1. (úhrn)

6,543.500

6,143.500

           
 

2

 

Technické zkušebnictví a výzkumnictví.

   
   

1

Ústav pro hospodárné využiti paliv

65.000

65.000

   

2

Ústavy pro zkoušení ručních střelných zbraní

120.000

120.000

     

Titul 2. (úhrn)

185.000

185.000

           
 

3

 

Cejchovní a puncovní služba.

   
   

1

Cejchovní úřady

12,000.000

11,000.000

   

2

Puncovní úřady

1,472.000

1,695.000

     

Titul 3. (úhrn)

13,472.000

12,695.000

           
 

4

 

Státní strojní a elektrotechnická služba.

   
   

1

Taxy za zkoušky a revise parních kotlů

703.000

703.000

   

2

Automobily

10.000

10.000

   

3

Letectví

2,100.000

1,600.000

     

Titul 4. (úhrn)

2,813.000

2,313.000

           
 

5

 

Elektrisace státu

3,819.000

6,482.000

 

6

 

Státní služba stavební

9.000

89.000

 

7

 

Silnice a mosty

   
   

1

Příjmy ze silnic a mostů

6,022.200

5,562.000

   

2

Příjmy ze státního silničního fondu

87,500.000

52,500.000

     

Titul 7. (úhrn)

93,522.200

58,062.000 

14. Ministerstvo veřejných prací.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

14

8

 

Vodní stavby

10.000

1,529.000

 

-

 

Ředitelství pro stavbu vodních cest

-

586.000

 

9

 

Státní příděl státnímu fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (vodohospodářský fond) podle § 6 zákona č. 50/1931 Sb. z. a n.

-

-

 

10

 

Plavebnictví

   
   

1

Plavební úřady

88.000

5,620.000

   

2

Loděnice v Komárně

175.000

175.000

     

Titul 10. (úhrn)

263.000

5,795.000

           
 

11

 

Báňské úřady

1.069.300

4,075.200

 

12

 

Státní geologicky ústav

13.000

13.000

 

13

 

Radiologický ústav

40.000

40.000

 

14

 

Správa státních budov

26,696.000

24,987.800

 

15

 

Stavby budov a koupě realit pro potřeby civilní státní správy

41.700

41.700

     

Celkový úhrn kapitoly 14

151,497.300

123,037.700 

15. Ministerstvo pošt a telegrafů.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

15. Ministerstvo pošt a telegrafů

       

15

1

 

Ministerstvo pošt a telegrafů

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1. (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

12,065 200

-

12,065.200

12,046.700

     

B Věcné výdaje

1,110.000

140.000

1,250.000

1,693.000

     

§ 2. (úhrn)

13,175.200

140.000

13,315.200

13,739.700

               
     

Kapitola 15:

       
     

A. Osobní výdaje

12,198 600

-

12,198.600

12,180.100

     

B. Věcné výdaje

1,110.000

140.000

1,250.000

1,693.000

     

Celkový úhrn kapitoly 15

13,308 600

140.000

13,448.600

13,873.100 

15. Ministerstvo pošt a telegrafů.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

15. Ministerstvo pošt a telegrafů

   

15

1

 

Ministerstvo pošt a telegrafů

13,448.600

13,873.100

     

Celkový úhrn kapitoly 15.

13,448.600

13,873.100 

16. Ministerstvo železnic.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

16. Ministerstvo železnic

       

16

1

 

Ministerstvo železnic

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1. (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

21,345.300

25.000

21,370.300

23,336.600

     

B. Věcné výdaje

3,384.000

40.000

3,424.000

3,948.000

     

§ 2. (úhrn)

24,729.300

65.000

24,794.300

27,284.600

               
     

Kapitola 16

       
     

A. Osobní výdaje

21,478.700

25.000

21,503.700

23,470.000

     

B. Věcné výdaje

3,384.000

40.000

3,424.000

3,948.000

     

Celkový úhrn kapitoly 16

24,862.700

65.000

24,927.700

27,418.000 

16. Ministerstvo železnic.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

16. Ministerstvo železnic

   

16

1

 

Ministerstvo železnic

24,927.700

27,418.000

     

Celkový úhrn kapitoly 16

24,927.700

27,418.000 

17. Ministerstvo sociální péče.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

17. Ministerstvo sociální péče

       

17

1

 

Ministerstvo sociální péče

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1. (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

9,373.300

-

9,373.300

8,185.600

     

B. Věcné výdaje

1,319.000

200.000

1,519.000

1,595.000

     

§ 2. (úhrn)

10,692.300

200.000

10,892.300

9,780.600

               
   

3

Sociální pojištění:

       
     

A. Osobní výdaje

30.000

-

30.000

30.000

     

B. Věcné výdaje

29,300.000

26,055.000

55,355.000

34,605.000

     

§ 3. (úhrn)

29,330.000

26,055.000 l

55,385.000

34,635.000

               
   

4

Péče stavební a bytová:

       
     

A. Osobní výdaje

-

1,500.000

1,500.000

1,550.000

     

B. Věcné výdaje

-

239,750.000

239,750.000

250,900.000

     

§ 4. (úhrn)

-

241,250.000

241,250.000

252,450.000

               
   

5

Péče o mládež:

       
     

A. Osobní výdaje

1,932.800

-

1,932.800

1,680.800

     

B. Věcné výdaje

11,853.100

16,360.200

28,213.300

29,525.300

     

§ 5. (úhrn)

13,785.900

16,360.200

30,146.100

31,206.100

               
     

Titul 1:

       
     

A. Osobní výdaje

11,469.500

1,500.000

12,969.500

11,579.800

     

B. Věcné výdaje

42,472.100

282,365.200

324,837.300

316,625.300

     

Titul 1. (úhrn)

53,941.600

283,865.200

337.806.800

328,205.100

               
 

2

 

Organisace práce

       
   

1

Úřadovny pro zprostředkování práce:

       
     

A. Osobní výdaje

315.100

-

315.100

315.100

     

B. Věcné výdaje

136.600

-

136.600

67.000

     

§ 1. (úhrn)

451.700

-

451.700

382.100 

17. Ministerstvo sociální péče.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

17

2

2

Podpora jinakého obecně prospěšného zprostředkování práce:

       
     

B. Věcné výdaje

500.000

-

500.000

500.000

     

§ 2. (úhrn)

500.000

-

500.000

500.000

               
   

3

Ostatní záležitosti organisace práce:

       
     

B. Věcné výdaje

220.000

-

220.000

290.000

     

§ 3. (úhrn)

220.000

-

220.000

290.000

               
     

Titul 2

       
     

A. Osobní výdaje

315.100

-

315.100

315.000

     

B. Věcné výdaje

856.600

-

856.600

857.000

     

Titul 2. (úhrn)

1,171.700

-

1,171.700

1,172.000

               
 

3

 

Živnostenská inspekce

       
     

A. Osobní výdaje

3,806.700

-

3,806.700

8,513.100

     

B. Věcné výdaje

1,667.800

20.000

1,687.800

1,665.600

     

Titul 3. (úhrn)

5,474.500 4

20.000

5,494.500

5,178.700

               
 

4

 

Péče o válečné a poválečné poškozence

       
   

1

Úřady pro péči o válečné poškozence:

       
     

A. Osobní výdaje

13,950.200

-

13,950.200

13,306.800

     

B Věcné výdaje

1,347.000

10.000

1,357.000

1,490.500

     

§ 1. (úhrn)

15,297.200

10.000

15,307.200

14,797.300

               
   

2

Všeobecné výdaje:

       
     

B Věcné výdaje

264,465.000

101,555.000

366,020.000

382,818.000

     

§ 2. (úhrn)

264,465.000

101,555.100

366,020.000

382,818.000

               
   

3

Sociálně-lékařské prohlídky:

       
     

A. Osobní výdaje

-

800.000

800.000

1,200.000

     

B. Věcné výdaje

-

500.000

500.000

300.000

     

§ 3. (úhrn)

-

1,300.000

1,300.000

1,500.000

               
   

4

Zvláštní výdaje:

       
     

B. Věcné výdaje

-

3,850.000

3,850.000

3,850 000

     

§ 4. (úhrn)

-

3,850.000

3,850.000

3,850 000