17. Ministerstvo sociální péče.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

17

4

 

Titul 4:

       
     

A. Osobní výdaje

13,950.200

800.000

14,750.200

14,506.800

     

B. Věcné výdaje

265,812.000

105,915.000

371,727.000

388,458.500

     

Titul 4. (úhrn)

279,762.200

106,715.000

386,477.200

402,965.300

               
 

5

 

Jiná všeobecná péče sociální

       
   

1

Péče o dělnická družstva konsumní a výrobní:

       
     

B. Věcné výdaje

-

1,500.000

1,500.000

1,700.000

     

§ 1. (úhrn)

-

1,500.000

1,500.000

1,700.000

               
   

2

Péče o přistěhovalce a vystěhovalce:

       
     

A. Osobní výdaje

120.000

-

120.000

60.000

     

B. Věcné výdaje

1,480.000

-

1,480.000

1,540.000

     

§ 2. (úhrn)

1,600.000

-

1,600.000

1,600.000

               
   

3

Péče o válečné poškozence občanské:

       
     

B. Věcné výdaje

-

3.000

, 3.000

. 3.000

     

§ 3. (úhrn)

-

3.000

3.000

3.000

               
   

4

Péče o nezaměstnané:

       
     

A. Osobní výdaje

150.000

-

150.000

150.000

     

B Věcné výdaje

75,550.000

-

75,550.000

74,250.000

     

§ 4. (úhrn)

75,700.000

-

75,700.000

74,400.000

               
   

5

Náklad spojený s prováděním zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

63,000.000

-

63,000.000

50,000.000

     

§ 5. (úhrn)

63,000.000

-

63,000.000

50,000.000

               
     

Titul 6

       
     

A. Osobní výdaje

770.000

-

270.000

210.000

     

B. Věcné výdaje

140,030.000

1,503.000

141,533.000

127,493.000

     

Titul 5. (úhrn)

140,300.000

1,503.000

141,803.000

127,703.000 

17. Ministerstvo sociální péče.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

17

   

Kapitola 17

       
     

A. Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

11,469.500

1,500.000

12,969.500

11,579.800

     

Titul 2

315.100

-

315100

315.100

     

Titul 3

3,806.700

-

8,806.700

3,513.100

     

Titul 4

13,950.200

800.000

14,750.200

14,506.800

     

Titul 5

270.000

-

270.000

210.000

     

Úhrn

29,811.500

2,300.000

32,111.500

30,124.800

               
     

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

42,472.100

282,365.200

324,837.300

316,625.300

     

Titul 2

856.600

-

856.600

857.000

     

Titul 3

1,667.800

20.000

1,687.800

1,665.600

     

Titul 4

265,812.000

105,915.000

371,727 000

388,458.500

     

Titul 5

140,030.000

1,503.000

141,533.000

127,493.000

     

Úhrn

450,838.500

389,803.200

840,611.700

835,099.400

     

Úhrn osobních výdajů

29,811.500

2,300.000

32,111.500

30,124.800

     

Úhrn věcných výdajů

450,838.500

389,803.200

840,641.700

835,099.400

     

Celkový úhrn kapitoly 17

480,650.000

392,103.200

872,753.200

865,224.200 

17. Ministerstvo sociální péče.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

17. Ministerstvo sociální péče

   

17

1

 

Ministerstvo sociální péče

   
   

2

Ústřední správa

54.000

60.000

   

3

Sociální pojištění

-

50.000

   

4

Péče stavební a bytová

12,545.000

12,815.000

   

5

Péče o mládež

639.700

636.700

     

Titul 1. (úhrn)

13,238.700

13,561.700

           
 

2

 

Organisace práce

-

 
 

3

 

Živnostenská inspekce

15.800

15.800

 

4

 

Péče o válečné a poválečné poškozence

2,900.000

3,200.000

 

5

 

Jiná všeobecná péče sociální

   
   

1

Péče o dělnická družstva konsumní a výrobní

716.000

800.000

   

2

Péče o přistěhovalce a vystěhovalce

175.000

160.000

     

Titul 5. (úhrn)

891.000

960.000

     

Celková úhrn kapitoly 17

17,045.500

17,737.500 

18. Ministerstvo pro zásobování lidu.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

18. Ministerstvo pro zásobování lidu

       

18

1

 

Ministerstvo pro zásobování lidu

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1. (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

2,810.000

-

2,810.000

2,577.800

     

B. Věcné výdaje:

5,457.000

-

5,457.000

7,439.800

     

§ 2. (úhrn)

8,267.000

-

8,267.000

10,017.600

               
   

3

Úřady pro potírání lichvy:

       
     

A. Osobní výdaje

3,065.000

-

3,065.000

3,111.000

     

B Věcné výdaje

2,975.000

-

2,975.000

2,479.000

     

§ 3. (úhrn)

6,040.000

-

6,040.000

5,590.000

     

Titul 1. (úhrn)

14,440.400

-

14,440.400

15,741.000

               
 

2

 

Vnější zásobovací služba

       
   

1

Všeobecné výdaje:

       
     

A. Osobní výdaje

20.000

-

70.000

28.000

     

B. Věcné výdaje

25.000

-

25.000

44.000

     

§ 1. (úhrn)

45.000

-

45.000

72.000

               
   

2

Občanská kontrola ve věcech zásobovacích:

       
     

B. Věcné výdaje

46.000

-

46.000

71.000

     

§ 2. (úhrn)

46.000

-

46.000

71.000

     

Titul 2 (úhrn)

91.000

-

91.000

143.000

               
     

Kapitola 18

       
     

A Osobní výdaje

       
     

Titul 1

6,008.400

-

6.008.400

5,822 200

     

Titul 2

20.000

-

20.000

28.000

     

Úhrn

6,028.400

-

6,028.400

5,850.200

               
     

B Věcné výdaje

       
     

Titul 1

8,432.000

-

8.432.000

9,918.800

     

Titul 2

71.000

-

71.000

115.000

     

Úhrn

8,503.000

-

8,503.000

10,033.800

     

Úhrn osobních výdajů

6,028.400

-

6,028.400

5,850.200

     

Úhrn věcných výdajů

8,503.000

-

8,503.000

10,033.800

     

Celkový úhrn kapitoly 18

14,531.400

-

14,531.400

15,884.000 

18. Ministerstvo pro zásobování lidu.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

18. Ministerstvo pro zásobováni lidu

   

18

1

 

Ministerstvo pro zásobování lidu

   
   

2

Ústřední správa

65.000

75.000

     

Celkový úhrn kapitoly 18

65.000

75.000 

19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

       

19

1

 

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1. (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa:

       
     

A. Osobní výdaje

5,312.200

-

5,312.200

4,513.500

     

B. Věcné výdaje

1,665.400

96.000

1,761.400

1,055.500

     

§ 2. (úhrn)

6,977.600

96.000

7,073.600

5,569.000

               
   

3

Státní ústavy:

       
     

A. Státní zdravotní ústav

       
     

Hlavní ústav:

       
     

A. Osobní výdaje

4,083.800

-

4,083 800

3,300.400

     

B. Věcné výdaje

3,080.000

850.000

3,930.000

4,343.800

     

Úhrn

7,163.800

850.000

8,013.800

7,644.200

               
     

Pobočné ústavy

       
     

A. Osobní výdaje

463.400

-

463.400

395.000

     

B. Věcné výdaje

204.000

65.000

269.000

322.500

     

Úhrn

667.400

65.000

732.400

717.500

               
     

B. Jiné odborné ústavy

       
     

Hygienické museum

       
     

A. Osobní výdaje

5.400

-

5.400

5.400

     

B. Věcné výdaje

4.100

17.000

21.100

21.100

     

Úhrn

9.500

17.000

26.500

26.500

               
     

Státní tělovýchovný ústav

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

-

5.000

5.000

25.000

     

Úhrn

-

5.000

5.000

25.000 

19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

19

1

3

Státní ústav pro zubní lékařství:

       
     

A. Osobní výdaje

533.400

-

533.400

466100

     

B. Věcné výdaje

607.200

110.000

717.200

753.600

     

Úhrn

1,140.600

110.000

1,250.600

1,219.700

               
     

C. Státní nemocnice

       
     

Státní nemocnice na Král. Vinohradech

       
     

A. Osobní výdaje

1,869.500

-

1,869.500

1,665.900

     

B. Věcné výdaje

3,878.500

520.000

4,398.500

4,779.200

     

Úhrn

5,748.000

520.000

6,268.000

6,445.100

               
     

Státní nemocnice na Ostravsku

       
     

A. Osobní výdaje

1,027.400

-

1,027.400

755100

     

B. Věcné výdaje

2,629.400

550.000

3,179.400

3,601.300

     

Úhrn

3,656.800

550.000

4,206.800

4,356.400

               
     

Státní nemocnice v Bratislavě

       
     

A.Osobní výdaje

4,811.400

-

4,811.400

4,879.600

     

B. Věcné výdaje

10,345.700

680.000

11,025.700

12,890.100

     

Úhrn

15,157.100

680.000

15,837.100

17,769.700

               
     

Státní nemocnice v Košicích

       
     

A. Osobní výdaje

2,454.300

-

2,454.300

2,321.300

     

B. Věcné výdaje

5,415.000

500.000

5,915.000

6,411.100

     

Úhrn

7,869.300

500.000

8,369.300

, 8,732.400

               
     

Státní porodnice a nemocnice pro ženské choroby v Košicích

       
     

A. Osobní výdaje

336.700

-

336.700

23.300

     

B. Věcné výdaje

608.500

41.000

649.500

669.400

     

Úhrn

945.200

41.000

986.200

992.700 

19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

19

1

3

Státní nemocnice v Žilině s filiálkou v Bytčici:

       
     

A. Osobní výdaje

871.000

-

871.000

541.000

     

B. Věcné výdaje

1,978.900

300.000

2,278.900

2,206.300

     

Úhrn

2,849.900

300.000

3,149.900

2,747.300

               
     

Státní nemocnice v Lučenci

       
     

A. Osobní výdaje

231.600

-

231.600

225.500

     

B. Věcné výdaje

615.000

20.000

635.000

613.700

     

Úhrn

846.600

20.000

866.600

909.200

               
     

Státní nemocnice v Mukačevě

       
     

A. Osobní výdaje

1,266.400

-

1,266.400

1,094.400

     

B. Věcné výdaje

2,040.900

100.000

2,340.900

2,701.700

     

Úhrn

3,307.300

300.000

3,607.300

3,796.100

               
     

D. Jiné zdravotní a léčebné ústavy

       
     

Vzorný ústav pro kojence v Praze:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

-

-

-

-

     

Úhrn

-

-

-

-

               
     

Státní dětský léčebny ústav Šrobárův v Dolním Smokovci

       
     

A. Osobní výdaje

859.000

-

859 000

638.200

     

B. Věcné výdaje

2,305.000

300.000

2,605.000

2,093.400

     

Úhrn

3,164.000

300.000

3,464.000

3,731.600

               
     

Státní zdravotní revisní stanice vystěhovalecká ve Svatobořicích:

       
     

A. Osobní výdaje

105 900

-

105 900

107.000

     

B. Věcné výdaje

138.500

50.000

188.500

157.700

     

Úhrn

244.400

50.000

294.400

264.700

               
     

E. Státní ústavy pro vzdělání a výcvik porodních asistentek:

       
     

A. Osobní výdaje

533.500

-

533.500

383.700

     

13. Věcné výdaje

1,380.200

787.000

2,167.200

2,209.200

     

Úhrn

1,913.700

787.000

2,700 700

2,592.900 

19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

19

1

3

§ 3:

       
     

A. Osobní výdaje

19,452.700

-

19,452.700

17,101 900

     

B. Věcné výdaje

35,230.900

5,095.000

40,325.900

43,869.100

     

§ 3. (úhrn)

54,683.600

5,095.000

59,778.600

60,971.000

               
   

4

Poradní sbory:

       
     

A. Osobní výdaje

34.800

-

34.800

32.800

     

B. Věcně výdaje

47.700

-

47.700

30.000

     

§ 4. (úhrn)

82.500

-

82.500

62.800

               
   

5

Ochrana pramenů:

       
     

A. Osobní výdaje

50.000

-

50.000

10.000

     

B. Věcné výdaje

19.000

-

19.000

8.000

     

§ 5. (úhrn)

69.000

-

69.000

18.000

               
   

6

Zvláštní výdaje:

       
     

B. Věcné výdaje

       
     

Pol. 1. Potírání epidemií

1,800.000

450.000

2,250.000

2,800.000

     

Pol. 2 Boj proti lidovým a sociálním chorobám (skrofulose, tuberkulose, alkoholismu, pohlavním chorobám, trachomu, křivici, duševním chorobám)

1,724.000

5,514.700

7,238.700

10,783.000

     

Pol. 3. Povinné očkování

270.000

-

270.000

200.000

     

Pol. 4. Péče o mládež

2,650.000

347.000

2,997.000

4,530.000

     

Pol. 5. Přistoupení k mezinárodním zdravotním smlouvám

63.000

-

63.000

90.000

     

Pol. 6. Ošetřovatelské školy

1,156.200

-

1,156.200

1,056.200

     

Pol. 7. Nájemné za radium

450.000

-

450.000

536.000 

19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

19

1

6

Pol. 8. Tělovýchova

-

1,800.000

1,800.000

2,630.000

     

Pol. 9. Odborné vzdělání

-

478.300

478.300

587.000

     

Pol. 10. Asanace

-

6,030.000

6,030.000

6,960.000

     

Pol. 11. Různá zařízení

-

1,296.000

1,296.000

1,540.000

     

Pol. 12. Podpory lázním a lázeňským ústavům na zařízení balneologická a zdravotně-sociální

-

50.000

50.000

150.000

     

Pol. 13. Podpory na výstavbu nemocnic

-

2,610.000

2,610.000

3,200.000

     

Pol. 14. Stipendia pro studující lékařství země Podkarpatoruské na dobu mimořádných poměrů

-

13.500

13.500

15.000

     

§ 6. (úhrn)

8,113.200

18,589.500

26,702.700

35,077.200

               
   

7

Léčebné výdaje:

       
     

B. Věcné výdaje

16,970.000

-

16,970.000

16,970.000

     

§ 7. (úhrn)

16,970.000

-

16,970.000

16,970.000

               
     

Titul 1

       
     

A. Osobní výdaje

24,983.100

-

24,983.100

21,791.600

     

B. Věcné výdaje

62,046.200

23,780.500

85,826.700

97,009.800

     

Titul 1. (úhrn)

87,029.300

23,780.500

110,809.800

118,801.400

               
     

Vnější zdravotní služba

       
 

2

1

Zdravotní služba při politických úřadech:

       
     

A. Osobní výdaje

31,003.900

-

31,003.900

30,348.000

     

B. Věcné výdaje

6,942.700

-

6,942 700

7,058.000

     

§ 1. (úhrn)

37,946.600

-

37,96.600

37,406.800