19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

19

2

2

Policejní lékařská služba:

       
     

A. Osobní výdaje

1,094.600

-

1,094.600

949.200

     

B. Věcné výdaje

-

14.000

14.000

14.000

     

§ 2. (úhrn)

1,094.600

14.000

1,108.600

963.200

               
     

Titul 2:

       
     

A. Osobní výdaje

32,098.500

-

32,098.500

31,298.000

     

B. Věcné výdaje

6,942.700

14.000

6,956.700

7,072.000

     

Titul 2. (úhrn)

39,041.200

14.000

39,055.200

38,370.000

               
     

Kapitola 19.

       
     

A. Osobní výdaje:

       
     

Titul 1

24,983100

-

24,983.100

21,791.600

     

Titul 2.

32,098.500

-

82,098.600

31,298.000

     

Úhrn

57,081.600

-

57,081.600

53,089.600

               
     

B. Věcné výdaje

       
     

Titul 1

62,046.200

23,780.500

85,826.700

97,009.800

     

Titul 2

8,942.700

14.000

6,956.700

7,072.000

     

Úhrn

68,988.900

23,794.500

92,783.400

104,081.800

     

Úhrn osobních výdajů

57,081.600

-

57,081.600

53,089.690

     

Úhrn věcných výdajů

68,988.900

23,794.500

92,783.400

104,081.800

     

Celkový úhrn kapitoly 19.

126,070.500

23,794.500

149,865.000

157,171.400 

19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

   

19

1

 

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

   
   

2

Ústřední správa

31,528 500

29,157.200

   

3

Státní ústavy

154.000

154.000

   

7

Příjmy z léčebného

4,500.000

5,720.000

     

Titul 1. (úhrn)

36,182.500

35,031.200

     

Celkový úhrn kapitoly 19

36,182.500

85,031.200 

20. Odpočivné a zaopatřovací platy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

20. Odpočivné a zaopatřovací platy.

       

20

   

Odpočivné a zaopatřovací platy.

       
     

A. Osobní výdaje

       
 

1

 

Odpočivné a zaopatř. platy

       
   

1

Odpočivné a zaopatř. platy civilní

540,981.800

-

540,981.800

581,966.000

   

2

Zaopatřovací platy vojenské

207,350.000

-

207,350.000

227,860.000

     

Titul 1. (úhrn)

748,331.800

-

748,331.800

809,826.000

               
 

2

 

Vyšší náklad na úpravu odpočivných a zaopatřovacích platů podle zákona ze dne 20. května 1930, č 70 Sb. z. a n.:

       
   

1

Civilní

70,400.000

-

70,400.000

-

   

2

Vojenské

22,000.000

-

22,000.000

-

     

Titul 2. (úhrn)

92,400.000

-

92,400.000

-

               
 

3

 

Vyplacené převodní částky (prémiové reservy):

       
   

1

Civilní

750.000

-

750.000

2,150.000

   

2

Vojenské

450.000

-

450.000

490.000

     

Titul 3. (úhrn)

1,200.000

-

1,200.000

2,640.000

               
 

4

 

Nemocenské pojištění:

       
   

1

Civilní

6,986.000

-

6,986.000

6,920.000

   

2

Vojenské

5.000

-

5.000

5.000

     

Titul 4 (úhrn)

6,991.000

-

6,991.000

6,925.000

               
 

5

 

Léčebná péče o příjemce zaopatřovacích platů vojenských:

       
   

1

Opatřování protés

150.000

-

150.000

150.000

   

2

Léčení povinné

650.000

-

650.000

670.000

   

3

Léčení podpůrné

2,000.000

-

2,000.000

2,050.000

     

Titul 5. (úhrn)

2,800.000

-

2,800.000

2,870.000

               
 

6

 

Refundace vyššího nákladu odpočivných a zaopatřovacích platů podle zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 287 Sb. z. a n.:

       
   

1

Železničním zaměstnancům

24,000.000

-

24,000.000

26,000.000

   

2

Poštovním zaměstnancům

5,400.000

-

5,400.000

5,700.000

     

Titul 6. (úhrn)

29,400.000

-

29,400.000

31,700.000

     

Úhrn osobních výdajů

883,122.800

-

881,122.800

932,348.000

     

Celkový úhrn kapitoly 20

881,122.800

-

881,122.800

932,348.000 

20. Odpočivné a zaopatřovací platy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

20. Odpočivné a zaopatřovací platy.

   

20

   

Odpočivné a zaopatřovací platy

   
 

1

 

Příspěvky státních zaměstnanců:

   
   

1

Civilní

80,000.000

84,165.000

   

2

Vojenské

18,791.200

18,408.000

     

Titul 1. (úhrn)

98,791.200

102,573.000

           
 

2

 

Přijaté převodní částky (prémiové reservy)

   
   

1

Civilní

1,000.000

1,335.000

   

2

Vojenské

250.000

265.000

     

Titul 2. (úhrn)

1,250.000,

1,590.000

     

Celkový úhrn kapitoly 20

100,041.200

104,163.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

21. Ministerstvo financí.

       

21

1

 

Ministerstvo financí

       
   

1

Ministr:

       
     

A. Osobní výdaje

133.400

-

133.400

133.400

     

§ 1. (úhrn)

133.400

-

133.400

133.400

               
   

2

Ústřední správa

       
     

A Osobní výdaje

16,818.600

1,000.000

17,818.600

19,490.200

     

B. Věcné výdaje

2,302.000

700.000

3,002.000

3,535.000

     

§ 2. (úhrn)

19,120.600

1,700.000

20,820.600

23,025.200

               
   

3

Revisní odbor ministerstva financí:

       
     

A. Osobní výdaje

12,485.800

-

12,485.800

11,285.100

     

B. Věcné výdaje

5,852.000

60.000

5,912.000

7,693.000

     

§ 3. (úhrn)

18,337.800

61.000

18,397.800

18,978.00

               
   

4

Ústřední správa pozemkového katastru a jí přičleněné ústavy: triangulační kancelář, reprodukční ústav a ústřed. archiv pozemk. kat.:

       
     

A Osobní výdaje

3,009.700

-

3,009.700

2,358.900

     

B. Věcné výdaje

1,916.400

280.000

2,196.400

2,599.000

     

§ 4. (úhrn)

4,926.100

280.000

5,206.100

4,957.900

               
     

Titul 1:

       
     

A. Osobní výdaje

32,447.500

1,000.000

33,447.500

33,267.600

     

B. Věcné výdaje

10,070.400

1,040.000

11,110.400

13,827.000

     

Titul 1. (úhrn)

42,517.900

2,040.000

44,557.900

47,094.600

               
 

2

 

Podřízené úřady a orgány

       
   

1

Finanční úřady administrativní:

       
     

A. Osobní výdaje

127,248.800

-

127,248.800

120,388.700

     

B. Věcné výdaje

15,653.800

1,346.200

17,000.000

19,289.100

     

§ 1. (úhrn)

142,902.600

1,346.200

144,248.800

139,677.800

               
   

2

Technická finanční kontrola:

       
     

A. Osobní výdaje

7,314.500

-

7,314.500

7,057.400

     

R. Věcné výdaje

981.100

-

981.100

1,230.700

     

§ 2. (úhrn)

8,295.600

-

8,295.600

8,288.100 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

2

3

Finanční prokuratury:

     

-

     

A. Osobní výdaje

4,277.400

-

4,277.400

4,153.900

     

B. Věcné výdaje

2,958.200

35.000

2,993.200

3,243.700

     

§ 3. (úhrn)

7,235.600

35.000

7,270.600

7,397.600

               
   

4

Berní úřady (súčtovací oddělení berních správ) a kolkovní úřad v Praze:

       
     

A. Osobní výdaje

87,621.500

-

87,621.500

83,025.200

     

B Věcné výdaje

5,715.600

548.000

6,263.600

8,286.200

     

§ 4. (úhrn)

93,337.100

548.000

93,885.100

91,311.400

               
   

5

Ústřední státní pokladna a zemské finanční pokladny:

       
     

A. Osobní výdaje

1,795.500

-

1,795.500

1,674.300

     

B. Věcné výdaje

406.200

54.000

460.200

643.800

     

§ 5. (úhrn)

2,201.700

54.000

2,255.700

2,318.100

               
   

6

Pozemkový katastr:

       
     

A. Osobní výdaje

26,953.800

-

26,953.800

20,446.200

     

B Věcné výdaje

9,838.700

1,534.000

11,372.700

10,076.500

     

§ 6. (úhrn)

36,792.500

1,534.000

38,326.500

30,522.700

               
   

7

Celní úřady:

       
     

A. Osobní výdaje

20,330.900

-

20,330.900

18,840.300

     

B. Věcné výdaje

2,790.200

437.000

3,227.200

4,014.200

     

§ 7. (úhrn)

23,121.100

437.000

23,558.100

22,854.500

               
   

8

Důchodková kontrola:

       
     

A. Osobní výdaje

48,558.500

-

48,558.500

47,810.900

     

B. Věcné výdaje

11,063.100

289.000

11,352.100

13,058.600

     

§ 8. (úhrn)

59,621.600

289.000

59,910.600

60,869.500

               
   

9

Finanční stráž:

       
     

A. Osobní výdaje

104,021.900

-

104,021.900

98,795.900

     

B. Věcné výdaje

14,398.200

718.500

15,116.700

18,141400

     

§ 9. (úhrn)

118,400.100

718.500

119,138.600

116,937.300 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

2

10

Ředitelství státního dluhu:

       
     

A. Osobní výdaje

3,709.100

-

3,709.100

3,647.600

     

B. Věcné výdaje

349.000

350.000

699.000

862.000

     

§ 10. (úhrn)

4,058.100

350.000

4,408.100

4,509.600

               
   

11

Chemicko-technická zkušebna finanční správy:

       
     

A. Osobní výdaje

899.800

-

399.800

376.200

     

B. Věcné výdaje

73.000

309.000

382.000

570.000

     

§ 11. (úhrn)

472.800

309.000

781.800

946.200

               
     

Titul 2:

       
     

A. Osobní výdaje

432,231.700

-

432,231.700

406,216.600

     

B Věcné výdaje

64,227.100

5,620.700

69,847.800

79,416.200

     

Titul 2. (úhrn)

496,458.800

5,620.700

502,079.500

485,632.800

               
 

3

 

Veřejné dávky

       
   

1

Přímé daně:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

1,092.800

-

1,092.800

3,881.600

     

§ 1. (úhrn)

1,092.800

-

1,092.800

3,881.600

               
   

2

Daň z obratu a daň přepychová:

       
     

A. Osobní výdaje

150.000

-

150.000

200.000

     

B. Věcné výdaje

977.800

-

977.800

1,397.800

     

§ 2. (úhrn)

1,127.800

-

1,127.800

1,597.800 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

3

4

Spotřební daně:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B: Věcné výdaje

2,827.700

-

2,827.700

3,184.900

     

§ 4. (úhrn)

2,827.700

-

2,827.700

3,184.900

               
   

5

Poplatky:

       
     

A. Osobní výdaje

225.000

-

225.000

225.000

     

B. Věcné výdaje

10,013.600

-

10,013.600

11,864.600

     

§ 5. (úhrn)

10,238.600

-

10,238.600

12,089.600

               
     

Titul 3:

       
     

A. Osobní výdaje

375.000

-

375.000

425.000

     

B Věcné výdaje

14,911.900

-

14,911.900

20,328.900

     

Titul 3. (úhrn)

15,286.900

-

15,286.900

20,753.900

               
 

4

 

Monopoly

       
   

1

Sůl:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

23.400

5.000

28.400

33.400

     

§ 1. (úhrn)

23.400

5.000

28.400

33.400

               
   

2

Sladidla:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

10.000

-

10.000

10.000

     

§ 2. (úhrn)

10.000

-

10.000

10.000

               
   

3

Výbušné látky

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

10.000

-

10.000

10.000

     

§ 3. (úhrn)

10.000

-

10.000

10.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

4

 

Titul 4:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

43.400

5.000

48.400

53.400

     

Titul 4. (úhrn)

43.400

5.000

48.400

53.400

               
 

5

 

Všeobecná pokladní správa

       
   

1

Státní dluh

       
     

Příspěvek státní správy na úhradu státního dluhu:

       
     

B. Věcné výdaje

1.690,707.954

-

1.690,707.954

1.828,945.937

     

okrouhle

1.690,708.000

-

1.690,708.000

1.828,946.000

               
   

2

Správa státního majetku

       
     

1. Úroky a výlohy ze šekového řízení, z běžných účtů státních podniků a z přechodných úvěrů:

       
     

B. Věcné výdaje

-

-

-

-

     

2.Úroky z cenných papírů

       
     

B Věcné výdaje

-

108.000

108.000

133.000

     

3. Nákup cenných papírů:

       
     

B. Věcné výdaje

-

-

-

-

     

4. Výkup akcií a prioritních obligací místních drah:

       
     

B. Věcné výdaje

-

1,000.000

1,000.000

5,000.000

     

5. Výlohy spojené se správou státních říčních pozemků bez domovního příslušenství a se správou pozemků silničních

       
     

B. Věcné výdaje

20.000

-

20.000

10.000

     

§ 2:

       
     

A Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

20.000

1,108.000

1,128.000

5,143.000

     

§ 2. (úhrn)

20.000

1,108.000

1,128.000

5,143.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

5

3

Měna

       
     

1. Kursovní ztráta:

       
     

B. Věcné výdaje

-

-

-

800.000

     

2. Úprava měny

       
     

A. Osobní výdaje

-

1,525.000

1.525.000

1,800.000

     

B. Věcné výdaje

-

685.000

685.000

3,590.000

     

Položka 2. (úhrn)

-

2,210.000

2,210.000 4

5,390.000

               
     

§ 3:

       
     

A. Osobní výdaje

-

1,525.000

1,525.000

1,800.000

     

B. Věcné výdaje

-

685.000

685.000

4,390.000

     

§ 3. (úhrn)

-

2,210.000

2,210.000

6,190.000

               
   

4

Státní garancie

       
     

1. Náhrada ztrát vzniklých převzetím státní garancie za dovoz minerálních olejů podle vládního nařízení ze dne 27. ledna 1921, č. 38 S b. z. a n.:

       
     

B Věcné výdaje

-

132.000

132.000

400.000

     

2. Závazky z převzatých záruk:

       
     

B Věcné výdaje

-

-

-

1,000.000

     

3. Příspěvek státu podle § 12 zákona ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje "Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů":

       
     

B. Věcné výdaje

-

50,000.000

50,000.000

50,000.000

     

4. Výplata schodku sirotčích pokladen na Slovensku:

       
     

B. Věcné výdaje

-

1,000.000

1.000000

1,000.000

     

5. Výplata soudních deposit u berních úřadů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi:

       
     

B. Věcné výdaje

-

300.000

300.000

150.000

     

6. Odškodnění poručencům za znehodnocené válečné půjčky a renty:

       
     

B. Věcné výdaje

-

750.000

750000

4,885.000