21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

5

4

7. Náhrada za věci movité, které jest podle zákona ze dne 20. prosince 1921, č. 504 Sb. z. a n. vrátiti oprávněným státům:

       
     

B. Věcné výdaje

-

-

-

-

     

§ 4:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

-

52,182.000

52,182.000

57,435.000

     

§ 4. (úhrn)

-

52,182.000

52,182.000

57,435.000

               
   

5

Státní dotace, subvence a zálohy

       
     

1. Fond pro věcné potřeby ministerstva národní obrany:

       
     

B. Věcné výdaje

315,000.000

-

315,000.000

315,000.000

     

2. Příspěvek státnímu fondu pro vodohospodářské meliorace místo přirážky k pozemkové dani podle zákona ze dne 27. března 1931, č. 49 Sb. z. a n.:

       
     

B. Věcné výdaje

20,000.000

-

20,000.000

-

     

3. Příspěvek na podpory zemědělcům postiženým živelními pohromami podle zákona ze dne 14. července 1927, č. 118 Sb. z. a n.

       
     

B. Věcné výdaje

8,000.000

-

8,000.000

8,000.000

     

4. Na podpory nezemědělcům při živelních pohromách

       
     

B. Věcné výdaje

1,600.000

-

1,000.000

1,500.000

     

5. Bezúročné zálohy obcím spojené s katastrálním měřením a omezníkováním:

       
     

B. Věcné výdaje

-

168.000

168.000

-

     

6. Na podpory z důvodu likvidace škod válečných a některých škod popřevratových podle vládního nařízení ze dne 3. července 1931, č. 106 Sb. z. a n.:

       
     

B. Věcné výdaje

3,000.000

-

3,000.000

-

     

7. Na podpory všeobecně užitečných korporací:

       
     

B. Věcné výdaje

-

3,000.000

3,000.000

-

     

§ 5:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

-

     

B. Věcné výdaje

347,600.000

3,168.000

350,768.000

324,500.000

     

§ 5. (úhrn)

347,600.000

3,168.000

350,768.000

324,500.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

5

6

Výdaje společné všem resortům

       
     

1. Výlohy spojené se šekovým řízením:

       
     

B. Věcné výdaje

8,000.000

-

8,000.000

14,000.000

     

2. Vánoční příspěvek zaměstnancům státní správy:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

110,000.000

     

3. Náklad na úpravu systemisace služebních míst:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

77.000.000

     

§ 6:

       
     

A. Osobní výdaje

-

-

-

187,000.000

     

B. Věcné výdaje

8,000.000

-

8,000.000

14,000.000

     

§ 6. (úhrn)

8,000.000

-

8,000.000

201,000.000

               

i

 

7

Drobné administrativní výdaje

       
     

1. Státní dozor

       
     

A Osobní výdaje

2,592.900

-

2,592.900

2,767.800

     

2. Výdaje na účet státního podílu z přebytku důchodkových pokut:

       
     

A. Osobní výdaje

2,500.000

-

2,500.000

3,000.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

5

7

3. Na různé potřeby při reorganisaci státní správy finanční:

       
     

A. Osobní výdaje

-

500.000

500.000

500.000

     

B. Věcné výdaje

-

-

-

500.000

     

Pol. 3. (úhrn)

-

500.000

500.000

1,000.000

               
     

4. Náklad na vybírání dávky z majetku:

       
     

B. Věcné výdaje

-

300.000

300.000

350.000

     

5. Náhrady, ekvivalenty a jiné:

       
     

B. Věcné výdaje

713.700

50.000

763.700

743.700

     

§ 7:

       
     

A. Osobní výdaje

4,092.900

500.000

4,592.9001

6,267.800

     

B. Věcné výdaje

713.700

350.000

1,063.7001

1,593.700

     

§ 7. (úhrn)

4,806.600

656.600

5,861.500

7,850.000

               
     

Titul 5:

       
     

A. Osobní výdaje

4,092.900

2,025.000

6,117.900

195,067.800

     

B. Věcné výdaje

2.047,041.700

57,493.000

2.104,534.700

2.238,007.700

     

Titul 5. (úhrn)

2.051,134.600

59,518.000

2.110,652.600

2.431,075.500

               
     

Kapitola 21

       
     

A. Osobní výdaje

       
     

Titul 1

82,447.500

1,000.000

33,447.500

33,267.600

     

Titul 2

432,231.700

-

432,231.700

406,216.600

     

Titul 3

375.000

-

375.000

425.000

     

Titul 4

-

-

-

-

     

Titul 5

4,092.900

2,025.000

6,117.900

195,067.800

     

Úhrn

469,147.100

3,025.000

472,172.100

634,977.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

21

   

B. Věcné výdaje:

       
     

Titul 1

10,070.400

1,040.000

11,110.400

13,827.000

     

Titul 2

64,227.100

5,620.700

69,847.800

79,416.200

     

Titul 3

14,911.900

-

14,911.900

20,328.900

     

Titul 4

43.400

5.000

48.400

53.400

     

Titul 5

2.047,041.700

57,493.000

2.104,534.700

2.236,007.700

     

Úhrn

2.136,294.500

64,158.700

2.200,453.200

2.349,633.200

     

Úhrn osobních výdajů

469,147.100

3,025.000

472,172.100

634,977.000

     

Úhrn věcných výdajů

2.136,294.500

64,158.700

2.200,453.200

2.349,633.200

     

Celkový úhrn kapitoly 21

2.605,441.600

67,183.700

2.672,625.300

2.984,610.200 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

21. Ministerstvo financí.

   

21

   

Ministerstvo financí

   
 

1

 

Finanční správa

   
   

1

Ústřední správa

60.000

60.000

   

2

Revisní odbor ministerstva financí

61.000

101.000

   

3

Ústřední správa pozemkového katastru a jí přičleněné ústavy: triangulační kancelář, reprodukční ústav a ústřední archiv pozemkového katastru

12.500

6.500

     

Titul 1 (úhrn)

133.500

167.000

           
 

2

 

Podřízené úřady a orgány

   
   

1

Finanční úřady administrativní

1,642.000

1,725.500

   

2

Technická finanční kontrola

217.300

245.700

   

3

Finanční prokuratury

1,909.000

1,934.000

   

4

Berní úřady (súčtovací oddělení berních správ) a kolkovní úřad v Praze

71.500

73.800

   

5

Ústřední státní pokladna a zemské finanční pokladny

-

-

   

6

Pozemkový katastr

4,977.000

4,230.200

   

7

Celní úřady

1,191.000

748.300

   

8

Důchodková kontrola

291.000

395.900

   

9

Finanční stráž

316.900

591.400

   

10

Ředitelství státního dluhu

71.000

61.000

   

11

Chemicko-technická zkušebna finanční správy

301.000

251.000

     

Titul 2. (úhrn)

10,988.200

10,256.800 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

21

3

 

Veřejné dávky.

   
   

1

Přímé daně

   
     

I. Daň důchodová:

   
     

pol. 1. Daň důchodová

1.020,000.000

1.155,000.000

     

II. Daně výnosové:

   
     

pol. 2. Všeobecná daň výdělková

80,000.000

100,000.000

     

pol. 3. Zvláštní daň výdělková

100,000.000

100,000.000

     

pol. 4. Pozemková daň

73,000.000

73,000.000

     

(z celkového výnosu 111,880.000 Kč po odečtení přídělu fondům a zemím ve skupině III. pol. 1 částkou 38,880.000 Kč)

   
     

pol. 5. Domovní daň

700.000

1,000.000

     

(z celkového výnosu 139,236.000 Kč po odečtení přídělu zemím a obcím ve skupině III., pol. 2 částkou 138,536.000 Kč)

   
     

pol. 6 Daň rentová

110,000.000

100,000.000

     

pol. 7. Daň z tantiém

11,000.000

12,000.000

     

pol. 8 Daň z vyššího služného

4,000.000

4,000.000

     

II. Daně výnosové (úhrn)

378,700.000

390,000.000

           
     

III. Doplatky zrušených daní přímých:

   
     

pol. 9. Válečná daň

-

-

     

pol. 10. Daň majetková

-

-

     

pol. 11. Daň báňská

-

-

     

pol. 12. Státní důchodková přirážka

-

-

     

III. Doplatky zrušených daní přímých (úhrn)

-

-

           
     

IV. Úroky z prodlení, atd.

   
     

pol. 13. Úroky z prodlení po odpočtu náhradních úroků z vrácených přímých daní, exekuční poplatky a pokuty

120,000.000

120,000.000

     

§ 1. (úhrn)

1.518,700.000

1.665,000.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

21

3

2

Daň z obratu a daň přepychová:

   
     

a) Daň z obratu a daň přepychová

994,600.000

1.204,000.000

     

(celkového výnosu 2.037,546.000 Kč po odečtení přídělů a údělů ve skupině III., pol. 3 částkou 1.042,946.0000 Kč)

   
     

b) Úroky z prodlení po odpočtů náhradních úroků z vrácené daně z obratu a z daně přepychové a pokuty

35,400.000

36,000.000

     

c) Různé příjmy a náhrady všeho druhu

-

-

     

§ 2. (úhrn)

1.030,000.000

1.240,000.000

           
   

3

Cla:

   
     

pol. 1. Dovozní a vývozní cla

1.014,376.000

1.245,000 000

     

(z celkového výnosu 1.069,376.000 Kč po odečtení cla na dovoz pneumatik a plných a komorových pryžových obručí a polovice cla dovozu minerálních olejů ve skupině III. C, pol. 9 částkou 45.000.000 Kč)

   
     

pol. 2. Celní poplatky

1,669.000

2,000.000

     

pol. 3. Celní úroky a úroky z prodlení

3,955.000

3,000.000

     

§ 3. (úhrn)

1.020,000.000

1.250,000.000

           
   

4

Spotřební daně:

   
     

pol. 1. Daň z lihu

   
     

a) Dávka z lihu

390,000.000

410,000.000

     

(z celkového výnosu 442,000.000 Kč po odečtení přirážky příslušející zemím ve skupině III., pol. 4 částkou 52,000.000 Kč)

   
     

b) Dávka z droždí

1,500.000

1,000.000

     

c) Dávka denaturační

6,000.000

5,000.000

     

d) Licenční poplatek

2,500.000

4,000.000

     

pol. 1. (úhrn)

400,000.000

420,000.000

           
     

pol 2. Daň z cukru

635,000.000

630,000.000

     

pol.:3. Daň z minerálních olejů

46,800.000

36,000.000

     

(z celkového výnosu 156,800.000 Kč po odečtení částky 110,000.000 Kč připadající silničnímu fondu ve skupině III. C, pol. 9)

   
     

pol. 4. Daň ze zapalovadel

50,000.000

14,000.000

     

pol. 5. Dávka ze šumivého vína

4,500000

5,000.000

     

pol. 6. Všeobecná daň nápojová:

   
     

a) na venkově

41,800.000

295,000.000

     

b) v uzavřených městech

8,200.000

60,000.000

     

pol. 6. (úhrn)

50,000.000

355,000.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

21

3

4

pol. 7. Daň z piva:

   
     

a) na venkově

250,000.000

-

     

b) v uzavřených městech

50,000.000

-

     

pol. 7. (úhrn)

300,000.000

-

     

(z celkového výnosu 546,896.000 Kč po odečtení přídělu ve skupině III., pol. 5. v částce 240,896.000 Kč a na pol. 8. v částce 6,000.000 Kč)

   
           
     

pol. 8. Daň z masa

   
     

a) na venkově

92.000.000

92,000.000

     

b) v uzavřených městech

23,000.000

23,000.000

     

pol. 8 (úhrn)

115,000.000

115,000.000

           
     

pol. 9. Potravní daň na čáře po vyloučena výnosu uvedeného pod 6 b), 7 b) a 8 b)

22,000.000

20,000.000

     

pol. 10. Daň z uhlí

180,000.000

220,000.000

     

pol. 11. Daň z vodní síly

-

9,000.000

     

pol. 12. Náhrada obcí za vybíráni obecních dávek při potravní dani na čáře

2,000.000

2,000.000

     

pol. 13. Různé příjmy

1,000.000

1,000.000

     

§ 4. (úhrn)

1.806,300.000

1.827,000.000

           
   

5

Poplatky:

   
     

pol. 1. Kolky

270,000.000

258,000.000

     

pol. 2. Právní poplatky

850,000.000

850,000.000

     

pol. 3. Taxy

600.000

600.000

     

pol. 4. Dopravna dané železniční

   
     

a) Daň z jízdních lístků

204,000.000

229,500.000

     

b) Daň přepravní

80,000.000

156,000.000

     

(celkového výnosu 480,000.000 Kč po odečtení částky 400,000.000 Kč ponechané k úhradě provozních výdajů čsl. státních drah)

   
     

c) Daň ze zavazadel

6,000.000

7,000.000

     

pol. 4. Dopravní daně železniční (úhrn)

290,000.000

392,500.000

           
     

pol. 5. Dávka z jízdného za osobní dopravu na drahách

100,000.000

97,000.000

     

pol 6. Dávka z telefonních poplatku

33,000.000

31,500.000

     

pol. 7. Dávka za úřední úkony ve věcech správních

42.000000

41.000000

     

§ 5. (úhrn)

1.585,600.000

1.670,600.000

     

Titul 3. (úhrn)

6.960,600.000

7.652,600.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

21

4

 

Monopoly.

   
   

1

Sůl

28,000.000

27,000.000

   

2

Sladidla

2,500.000

2,000.000

   

3

Výbušné látky

14,000.000

14,000.000

     

Titul 4. (úhrn)

44,500.000

43,000.000

           
 

5

 

Všeobecná pokladní správa

   
   

1

Státní podniky

   
     

Saldo státních podniků

1.479,146.900

1.335,986.900

   

2

Správa státního majetku

   
     

1. Správa movitého státního majetku

22,418.500

31,661.400

     

2. Správa nemovitého státního majetku

5,268.900

5,269.100

     

§ 2. (úhrn)

27,687.400

36,930.500

           
   

3

Měna

   
     

1. Kursovní zisk

-

 
     

§ 3. Měna (úhrn)

-

-

           
   

4

Státní garancie

   
     

1. Polovina výnosu poplatků za povolení k dovozu minerálních olejů

34,000.000

30,000.000

     

2. Náhrada rafinerii minerálních olejů za směnky zaplacené zálohově státem

4,541.500

2,462.500

     

§ 4. (úhrn)

38,541.500

32,462.500

           
   

5

Administrativní pokuty

   
     

1. Peněžité tresty a pokuty ukládané soudy a správními úřady

11,000.000

6,350.000

     

2. Pokuty podle branného zákona a nedoplatky vojenské taxy

223.000

670.000

     

3. Státní podíl na přebytku důchodkových pokut

12,000.000

11,500.000

     

§ 5. (úhrn)

23,223.000

18,520.000 

21. Ministerstvo financí.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

21

5

6

Administrativní příjmy

   
     

1. Účast státu na prodeji zdaněného lihu

207,500.000

213,000.000

     

2. Státní podíl na zisku ze zapalovadel

20,800.000

13,000.000

     

3. Poplatky za státní dozor

3,292.800

3,273.800

     

4. Taxy z pořádání věcných loterii

210.000

120.000

     

5. Refundace nákladu na vybírání dávky z majetku a přírůstku na majetku

2,300.000

3,000.000

     

6. Příspěvky k režijním výlohám

508.700

391.600

     

7. Fruktifikační úroky z dražeb

47.500

42.500

     

8. Katastrální dávka

5.000

205.000

     

9. Příjmy finanční správy podle § 14. zákona ze dne 17. února 1922, č. 77 Sb. z. a n. na 2/7 z 35%ní přirážky vyměřené k náhradám za parcely k úhradě nákladů způsobených státu prováděním tohoto zákona

-

-

     

10. Příjmy na 5%ní dávce na základě zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., ze dne 15. dubna 1920, č. 311 Sb. z. a n. a ze dne 1. dubna 1921, č. 166 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům

-

20.500

     

11. Pokladní přebytky

11.700

9.700

     

12. Různé

325.000

354.000

     

13. Likvidační přebytky ústředen

-

-

     

14. Nepreliminované příjmy, jichž právní důvod spadá do doby před převratem

-

3.500

     

§ 6. (úhrn)

235,000.700

233,420.600

     

Titul 5. (úhrn)

1.803,599.500

1.657,320.500

           
     

Kapitola 21

   
     

Titul 1

133.500

167.500

     

Titul 2

10,988.200

10,256.800

     

Titul 3

6.960,600.000

7.652,600.000

     

Titul 4

44,500.000

43,000.000

     

Titul 5

1.803,599.500

1.657,320.500

     

Celkový úhrn kapitoly 2

8.819,821.200

9.383,394.800