22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

1932

1931

řádné

mimořádné

Úhrn

     

22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

       

22

   

Nejvyšší účetní kontrolní úřad:

       
     

A. Osobní výdaje

5,709.800

-

5,709.800

4,970.300

     

B. věcné výdaje

1,101.000

57.000

1,158.000

1,149.200

     

Celkový úhrn kapitoly 22

810.800

57.000

6,867.800

6,119.500 

22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

1932

1931

     

22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad

   

22

   

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

-

- 

SKUPINA II.

SPRÁVA STÁTNÍCH PODNIKŮ.

I. Finanční monopoly:

§ 1. Tabáková režie

§ 2. Státní loterie

II. Správní monopoly a přičleněná odvětví:

§ 3. Státní mincovna v Kremnici

§ 4 a. Československá pošta (provoz pošty, telegrafu a telefonu a poštovní provoz automobilní)

§ 4 b. Poštovní spořitelna

III. Československé státní dráhy:

§ 5. Československé státní dráhy

IV. Podniky ostatní:

§ 6. Státní lesy a statky

§ 7 Uhřiněvský školní závod zemědělský

§ 8. Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě

§ 9. Státní báňské a hutnické závody

§ 10. Vojenská továrna na letadla

§ 11. Vojenské lesní podniky.

§ 12. Státní lázně

§ 13. Státní tiskárny

a) v působnosti předsednictva ministerské rady

b) v působnosti ministerstva národní obrany

§ 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě

§ 15. Československá tisková kancelář

§ 16. Žabčický školní závod zemědělský

§ 17. Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně

§ 1. Tabáková režie.

Oddíl I. § 1. Tabáková režie.

(Patří do působnosti ministerstva financí.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet.

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

10,706.900

   

b) Ostatní výdaje

926,045.500

   

c) Odpisy

8,300.000

945,052.400

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

3,911.100

   

b) Ostatní výdaje

11,665.000

   

e) Odpisy

850.000

16,426.100

 

3. Výdaje všeobecné

     

a) Pense

104,000.000

   

b) Ostatní

1,950.000

   

c) Odpisy

-

105,950.000

 

4. Anticipované ztráty

 

-

1.067,428.500

II. Zúrokováni investičních dluhů

   

-

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné výdaje

     

Odpisy

   

-

Součet výdajů ad I. - IV.

   

1.067,428.500

       

V. Zisk

   

1.464,187.500

Úhrnem

 

2.531,616.000

     

B. Investiční rozpočet.

   

Investiční výdaje:

     

1. Inventář a fundus

   

23,000.000

Úhrnem

 

23,000.000

     

C. Zjištění konečného přebytku.

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) splátky investičních dluhů

 

-

 

b) úhrada investic z provozního zisku

 

23,000.000

23,000.000

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

1.441,187.500

Úhrnem

 

1.464,187.500§ 1. Tabáková režie.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet.

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

2.523,968.000

 

2. Ostatní příjmy

708.000

2.524,676.000

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

1,300.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

1,300.000

IV. Jiné příjmy

 

5,640.000

Součet příjmů ad I. - IV.

 

2.531,616.000

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

2.531,616 000

     

B. Investiční rozpočet.

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

23,000.000

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

-

23,000.000

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

23,000.000

     

C. Zjištění konečného přebytku.

   

Provozní zisk

 

1.464,187.500

Úhrnem

 

1.464,187.500 

§ 2. Státní loterie.

Oddíl I. § 2. Státní loterie.

(Patří do působnosti ministerstva financí.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet.

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací

     

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

902.600

   

b) Ostatní výdaje

99,143.900

   

c) Odpisy

20.000

100,066.500

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

53.000

53.000

 

3. Výdaje všeobecné

     

a) Pense

660.000

660.000

 

b) Ostatní

-

   

4. Anticipované ztráty

 

-

100,779.000

II. Zúrokování investičních dluhů

   

-

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné výdaje

   

-

Součet výdajů ad I. - IV.

   

100,779.500

       

V. Zisk

   

20,508.100

Úhrnem

 

121,287.600

     

B. Investiční rozpočet.

   

Investiční výdaje:

     

1. Inventář a fundus

   

90.000

Úhrnem

 

90.000

     

C. Zjištění konečného přebytku.

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

-

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

90.000

90.000

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

20,418.100

Úhrnem

 

20,508.100§ 2. Státní loterie.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

120,252.300

 

2. Ostatní příjmy

40.200

120.292.500

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

954.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

954.000

IV. Jiné příjmy

 

41.100

Součet příjmů ad I. - IV.

 

121,287.600

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

121,287.600

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

90.000

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

90.000

3. Zápůjčkou

-

 

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

90.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

20,508.100

Úhrnem

 

20,508.100 

§ 3. Státní mincovna v Kremnici.

Oddíl II. § 3. Státní mincovna v Kremnici.

(Patří do působnosti ministerstva financí)

 

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet.

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací

     

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

515.000

   

b) Ostatní výdaje

4,396.200

   

c) Odpisy

250.000

5,161.800

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

-

-

 

3. Výdaje všeobecné

     

a) Pense

366.000

   

b) Ostatní

130.000

496.000

 

4. Anticipované ztráty

 

-

5,667.800

II. Zúrokování investičních dluhů

   

-

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

IV. Jiné výdaje

   

-

Součet výdajů ad I. - IV.

   

5,657.800

       

V. Zisk

   

1,460.200

Úhrnem

 

7,118.000

     

B. Investiční rozpočet.

   

Investiční výdaje:

     

1. Inventář a fundus

     

Úhrnem

 

-

     

C. Zjištění konečného přebytku.

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

400.000

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

-

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

-

-

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

1,060.200

Úhrnem

 

1,460.200§ 3. Státní mincovna v Kremnici.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

6,900.000

 

2. Ostatní příjmy

-

6,900.000

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

200.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

200.000

IV. Jiné příjmy

 

18.000

Součet příjmů ad I. - IV.

 

7,118.000

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

7,118.000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

   

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

-

 

4. Vlastními prostředky

-

-

Úhrnem

-

-

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

1,460.200

Úhrnem

 

1,460.200 

§ 4 a. Československá pošta.

Oddíl II. § 4 a. Československá pošta

(Patří do působnosti ministerstva pošt a telegrafů.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje

     

1. Vlastní výdaje provozovací

     

a) Platy stálých zaměstnanců

604,096.000

   

b) Ostatní výdaje

317,219.500

   

c) Odpisy

98,852.000

1.020,167.500

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

11,414.400

   

b) Ostatní výdaje

1,954.200

   

c) Odpisy

-

13,368.600

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

195,600.000

   

b) Ostatní

180,515.000

   

c) Odpisy

-

376,115.000

 

4. Anticipované ztráty

 

-

1.409,651.100

II. Zúrokování investičních dluhů

   

35,862.140

III. Ztráty finanční:

-

   

1. Úroky

 

-

 

2 Ztráty z finančních operací

 

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

 

IV.Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

5,547.460

 

2. Odpisy

 

-

5,547.460

Součet výdajů ad I. - IV.

   

1.451,060.700

V. Zisk

   

39,210.400

Úhrnem

 

1.490,271.100

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje

     

1. Nemovitosti

 

31,792.500

 

2. Vedení

 

101,000.000

 

3. Inventář

 

62,166.000

194,958.500

Úhrnem

 

194,958.500

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

   

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

300.100

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

38,910.300

39,210.400

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

-

Úhrnem

 

39,210.400