§ 4 a. Československá pošta.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet:

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

1.391,135.000

 

2. Ostatní příjmy

94,256.100

1.485,391.100

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III.Zisky finanční:

   

1. Úroky

-

 

2 Zisky z finančních operací

-

 

3 Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

IV. Jiné příjmy

 

4,880.000

Součet příjmů ad I. - IV.

 

1.490,271.100

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

1.490,271.100

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provoz. zisku (po úhradě úmoru v částce Kč 300.100)

38,910.300

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

25,000.000

 

4. Vlastními prostředky

131,048.200

194,958.500

Úhrnem

 

194,958.500

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

39,210.400

Úhrnem

 

39,210.400 

§ 4 b. Poštovní spořitelna.

Oddíl II. § 4 b. Poštovní spořitelna.

(Patří do působnosti ministerstva pošt a telegrafů.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

     

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

40,439.000

   

b) Ostatní výdaje

54,006.000

   

c) Odpisy

3,435.000

97,950.000

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

-

-

 

c) Odpisy

-

-

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

1,578.000

   

b) Ostatní

12,520.000

   

c) Odpisy

-

14,098.000

 

4. Anticipované ztráty

 

-

112,048.000

II. Zúrokování investičních dluhů

   

-

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

-

 

2. Odpisy

 

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

   

112,048.000

     

V. Zisk

 

8,200.000

Úhrnem

 

120,248.000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

1. Nemovitosti

 

7,000.000

 

2. Inventář

 

5,200.000

12,200.000

Úhrnem

 

12,200.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

-

-

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

-

 

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

8,200.000

Úhrnem

 

8,200.000§ 4 b. Poštovní spořitelna.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

115,927.000

 

2. Ostatní příjmy

4,321.000

120,248.000

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

-

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

120,248.000

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

120,248.000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

-

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou:

-

 

4. Vlastními prostředky

12,200.000

12,200.000

Úhrnem

 

12,200.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

8,200.000

Úhrnem

 

8,200.000 

§ 5. Československé státní dráhy.

Oddíl III. § 5. Československé státní dráhy.

(Patří do působnosti ministerstva železnic.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací

     

a) Platy stálých zaměstnanců

1.613,026.100

   

b) Ostatní výdaje

1.652,053.300

   

c) Odpisy

387,519.500

3.652,598.900

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

172,399.800

   

b) Ostatní výdaje

17,390.200

   

e) Odpisy

-

189,790.000

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

642,900.000

   

b) Ostatní

50,248.100

   

c) Odpisy

-

693,148.100

 

4. Anticipované ztráty

 

-

4.535,537.000

II. Zúrokování investičních dluhů

   

310,676.760

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

-

 

2. Odpisy

 

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

   

4.846,213.760

     

V. Zisk

-

 

Úhrnem

4.846,213.760

 
     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

I. Vlastní provoz

   

298,275.000

II. Pomocné závody

   

6,210.000

III. Závody vedlejší

   

31,815.000

IV. Stavba nových drah

   

63,700.000

Úhrnem

 

400,000.000

     

C. Zjištění konečného schodku

   

Provozní ztráta

   

45,862.760

Úhrnem

 

45,862.760§ 5. Československé státní dráhy.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy

   

1. Vlastní příjmy provozovací

4.088,000.000

 

2. Ostatní příjmy

297,351.000

 

3. Ponechaná částka z přepravní daně ve prospěch provozního výsledku

400,000.000

4.785,351.000

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

11,000.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

15,000.000

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

4,000.000

 

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

4.800,351.000

     

V. Ztráta

 

45,862.760

Úhrnem

 

4.846,213.760

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

-

 

2. Příspěvkem státní pokladny z výnosu přepravní daně

-

 

3. Zápůjčkou (zálohou ze státní pokladny)

400,000.000

400,000.000

4. Vlastními prostředky, případně z pokladních hotovostí podniku "Čsl. stát. dráhy"

-

 

Úhrnem

 

400.000 000

     

C. Zjištění konečného schodku

   

Konečný schodek (úhrada z vlastních prostředků podniku)

 

45,862.760

Úhrnem

 

45,862.760 

§ 6. Státní lesy a statky.

Oddíl IV. 6. § 6. Státní lesy a statky.

(Včetně školní statky státních zemědělských škol, statky státních výzkumných ústavů, státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích).

(Patří do působnosti ministerstva zemědělství.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

67,012.900

   

b) Ostatní výdaje

466,332.700

   

c) Odpisy

18,994.300

552,339.900

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

17,045.400

   

b) Ostatní výdaje

13,503.700

   

c) Odpisy

1,263.100

31,812.200

 

3. Výdaje všeobecné

     

a) Pense

14,496.500

   

b) Ostatní

-

   

c) Odpisy

-

14,496.500

 

4. Anticipované ztráty

 

-

598,618.600

II. Zúrokování investičních dluhů

   

44,457.700

III. Ztráty finanční

     

1. Úroky

 

2.000

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

2.000

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné výdaje:

     

1. Platy stálých zaměstnanců

 

6,894.900

 

2. Ostatní výdaje

 

315.700

 

3. Odpisy

 

230.300

7,440.900

Součet výdajů ad I. - IV.

   

650,549.200

     

V. Zisk

 

4,329.700

Úhrnem

 

654,878.900

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

1. Investice v zemi České, Moravskoslezské a Slovenské

12,850.000

 

2. Investice v zemi Podkarpatoruské

 

9,710.000

 

3. Platby za nemovitý majetek, převzatý při provádění pozemkové reformy

250,000.000

 

4. Obnova inventáře

 

19,774.400

 

5. Obnova ostatních majetkových součástek

11,714.900

304,049.300

Úhrnem

 

304,049.300

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

   

-

II. Příděly základnímu jmění

     

a) Splátky investičních dluhů

 

4,329.700

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

   

4,329.700

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

-

Úhrnem

 

4,329.700 

§ 6. Státní lesy a statky.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

638,472.700

 

2 Ostatní příjmy

10,929.100

649,401.800

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

-

-

III. Zisky finanční:

   

1 Úroky

1,772.200

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

1,772.200

IV. Jiné příjmy

 

3,704.900

Součet příjmů ad I.- IV.

 

654,878.900

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

654,878.900

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada

   

1. Podílem z provozního risku

4,329.700

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

268,230.300

304,049.300

4. Vlastními prostředky

31,489.300

 

Úhrnem

 

304,049.300

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

4,329.700

Úhrnem

 

4,329.700 

§ 7. Uhřiněvský školní závod zemědělský.

Oddíl IV. § 7. Uhřiněvský školní závod zemědělský.

(Patří do působnosti ministerstva školství a národní osvěty.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

2,171.000

   

c) Odpisy

153.000

2,324.000

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

41.000

41.000

 

c) Odpisy

-

   

3. Výdaje všeobecné

     

a) Pense

20.000

20.000

 

b) Ostatní

-

   

c) Odpisy

-

-

2,385.000

4. Anticipované ztráty

   

-

II. Zúrokování investičních dluhů

     

III. Ztráty finanční

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

 

-

-

IV. jiné výdaje:

     

1. Různé

 

-

 

2. Odpisy

 

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

   

2,385.000

       

V. Zisk

   

204.000

Úhrnem

 

2,589.000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

1. Drenování pozemků

   

40.000

Úhrnem

 

40.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

120.000

II. Příděly základnímu jmění

     

a) Splátky investičních dluhů

 

-

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

40.000

40.000

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

44.000

Úhrnem

 

204.000 

§ 7. Uhřiněvský školní závod zemědělský.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

2,577.000

 

2. Ostatní příjmy

-

2,577.000

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

12.000

 

2. Zisky z finančních operace

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

12.000

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

2,589.000

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

2,589.000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

40.000

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

-

40.000

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

40.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

204.000

Úhrnem

 

204.000