§ 8. Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě.

Oddíl IV. § 8. Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě

(Patří do působnosti ministerstva školství a národní osvěty.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

44.900

   

b) Ostatní výdaje

374.700

   

c) Odpisy

60.000

479.600

 

2. Výdaje správní (ústřední)

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

10.000

   

c) Odpisy

-

10.000

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

-

   

b) Ostatní

-

   

c Odpisy

-

-

 

4. Anticipované ztráty

 

-

489.600

II. Zúrokování investičních dluhů

   

1.600

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

 

-

 

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

-

-

2. Odpisy

 

-

 

Součet výdajů ad I. - IV.

   

491.200

     

V. Zisk

 

17.500

Úhrnem

508.700

 
     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje

     

1. Rozšíření ovocných sadů a školky

 

30.000

 

2. Stavba vepřince

 

40.000

 

3. Kupní cena statku

 

1,150.000

1,220.000

Úhrnem

 

1,220.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

-

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

17.500

17.500

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

-

Úhrnem

 

17.500 

§ 8. Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

506.700

 

2. Ostatní příjmy

-

506.700

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

2.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

2.000

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

508.700

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

508.700

     

B. investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

17.500

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

1,220.000

3. Zápůjčkou

1,202.500

 

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

1,220.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

17.500

Úhrnem

 

17.500 

§ 9. Státní báňské a hutnické závody.

Oddíl IV. § 9. Státní báňské a hutnické závody.

(Patří do působnosti ministerstva veřejných prací.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců provozu

7,103.700

   

b) Ostatní výdaje

491,383.400

   

c) Odpisy

15,842.300

   

d) Prodej

6,732.800

521,062.200

 

2. Výdaje správní (ústřední)

     

a) Platy stálých zaměstnanců správy

3,545.600

   

b) Ostatní výdaje

18,614.800

   

c) Odpisy

602.700

22,763.100

 

3. Výdaje všeobecné

     

a) Pense

8,500.000

   

b) Ostatní

3,500.000

   

c) Odpisy

-

12,000.000

 

4. Anticipované ztráty

 

-

555,825.300

II. Zúrokování investičních dluhů

   

13,916.400

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

100.000

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

100.000

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

 

-

 

4. Odpisy nedobytných pohledávek

 

-

 

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

10,000.000

 

2. Odpisy

 

-

10,000.000

Součet výdajů ad I. - IV.

   

579,841.700

       

V. Zisk

   

38,324.500

Úhrnem

   

618,166.200

     

B: Investiční rozpočet

   

investiční výdaje:

     

1. Inventář a fundus

   

26,100.000

Úhrnem

 

26,100.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů [Roční úmorová splátka na komunální zápůjčku Zemské bance v Praze na stavbu státního dolu "President Masaryk" v Břešťanech.]

27,316.400

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

26,100.000

1,216.400

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

11,008.100

Úhrnem

 

38,324.500 

§ 9. Státní báňské a hutnické závody.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

610,886.300

 

2. Ostatní příjmy

6,995.900

617,882.200

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

284.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

284.000

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

618,166.200

     

V. Ztráta

   

Úhrnem

 

618,166.200

     

B. investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

26,100.000

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

-

26,100.000

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

26,100.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

38,324.500

Úhrnem

 

38,324.500 

§ 10. Vojenská továrna na letadla.

Oddíl IV. § 10. Vojenská továrna na letadla.

(Patří do působnosti ministerstva národní obrany.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet.

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

370.000

   

b) Ostatní výdaje

18,776.000

   

c) Odpisy

1,000.000

20,146.000

 

2: Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

2,074.000

   

b) Ostatní výdaje

603.300

   

c) Odpisy

-

2,677.300

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

-

   

b) Ostatní

2,475.000

   

c) Odpisy

-

2,475.000

 

4. Anticipované ztráty

 

-

25,298.300

II. Zúrokování investičních dluhů

   

386.500

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

150.000

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

150.000

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

-

 

2. Odpisy

 

-

 

Součet výdajů ad I. - IV.

   

25,834.800

     

V. Zisk

 

663.200

Úhrnem

 

26,498.000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

Dokončení stavby velkohangaru a rampy

 

2,300.000

 

Stavba další provozní budovy s kantinou

 

400.000

2,700.000

Úhrnem

 

2,700.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátka investičních dluhů

 

663.200

663.200

b) Úhrada investic z provozního zisku

     

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

-

Úhrnem

 

663.200 

§ 10. Vojenská továrna na letadla.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

25,322.000

 

2. Ostatní příjmy

1,126.000

26,448.000

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

50.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

50.000

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

26,498.000

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

26,498 000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

663.200

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

2,700.000

3. Zápůjčkou

2,036.800

 

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

2,700.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

663.200

Úhrnem

 

663.200 

§ 11. Vojenské lesní podniky.

Oddíl IV. § 11. Vojenské lesní podniky

(Patří do působnosti ministerstva národní obrany.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

1,725.300

   

b) Ostatní výdaje

15,611.300

   

c) Odpisy

401.500

17,738.100

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

438.800

   

b) Ostatní výdaje

1,066 000

   

d) Odpisy

174.400

1,679.200

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

-

   

b) Ostatní

1,095.200

1,095.200

 

c) Odpisy

-

 

20,512.500

4. Anticipované ztráty

 

-

 

II. Zúrokování investičních dluhů

   

5,140.000

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

5.000

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

5.000

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

 

-

 

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

     

2. Odpisy

 

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

   

25,657.700

     

V. Zisk

 

121.900

Úhrnem

 

25,779.600

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

Novostavby a nemovitosti

   

50,630.000

Úhrnem

 

50,630.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

121.900

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

-

121.900

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

-

Úhrnem

 

121.900 

§ 11. Vojenské lesní podniky.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

24,548.500

 

2. Ostatní příjmy

1,224.200

25,772.700

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

   

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

3.500

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

3.500

IV. Jiné příjmy

8.400

3.400

Součet příjmů ad I. - IV.

 

25,779.600

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

25,779.600

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

-

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

50,630.000

 

4. Vlastními prostředky

-

50,630.000

Úhrnem

 

50,630.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

121.900

Úhrnem

 

121.900 

§ 12. Státní lázně.

Oddíl IV. § 12. Státní lázně.

(Patří do působnosti ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

5,779.600

   

c) Odpisy

2,305.100

8,084.700

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

380.000

   

c) Odpisy

900

380.900

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

11.200

   

b) Ostatní

-

11.200

 

c) Odpisy

-

8,476.800

 

4. Anticipované ztráty

-

   

II. Zúrokování investičních dluhů

   

1,995.000

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

   

-

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

-

-

2. Odpisy

 

-

 

Součet výdajů ad I. - IV.

   

10,471.800

       

V. Zisk

   

113.700

Úhrnem

 

10,586.500

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

1. Nákup nemovitostí a stavby

 

13,950.000

 

2. Inventář a fundus

 

800.000

14,750.000

Úhrnem

 

14,750.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

-

113.700

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

113.700

 

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

-

Úhrnem

 

113.700