§ 12. Státní lázně.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

8,433.500

 

2. Ostatní příjmy

2,097.000

10,530.500

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

5.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

5.000

IV. Jiné příjmy

 

50.000

Součet příjmů ad I. - IV.

 

10,585.500

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

10,585.500

     

B. investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

113.700

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

14,750.000

3. Zápůjčkou

14,636.300

 

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

14,750.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

113.700

Úhrnem

 

113.700 

§ 13. Státní tiskárny.

Oddíl IV. § 13. Státní tiskárny.

a) (Patří do působnosti předsednictva ministerské rady.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

173.400

   

b) Ostatní výdaje

22,091.600

   

c) Odpisy

1,717.700

23,982.700

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

607.700

   

b) Ostatní výdaje

555.600

   

c) Odpisy

-

1,163.300

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

742.600

   

b) Ostatní

-

   

c) Odpisy

-

742.600

 

4. Anticipované ztráty

 

-

25,888.600

II. Zúrokování investičních dluhů

   

836.000

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

120.000

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

 

-

120.000

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

268.700

 

2. Odpisy

 

11.000

269.700

Součet výdajů ad I. - IV.

   

27,114.300

       

V. Zisk

   

1,237.000

Úhrnem

 

28,351.300

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

1. Inventář a fundus

   

1,700.000

Úhrnem

 

1,700.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

600.000

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

-

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

500.000

500.000

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

137.000

Úhrnem

 

1,237.000 

§ 13. Státní tiskárny.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

18,027.500

 

2. Ostatní příjmy

206.800

28,234.300

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

10.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

10.000

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné příjmy

 

107.000

Součet příjmů ad I. - IV.

 

28,351.300

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

28,351.300

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

500.000

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

1,700.000

3. Zápůjčkou

-

 

4. Vlastními prostředky

1,200.000

 

Úhrnem

 

1,700.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

1,237.000

Úhrnem

 

1,237 000 

§ 13. Státní tiskárny.

Oddíl IV. § 13. b) Patří do působnosti mini

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

3,569.000

   

c) Odpisy

270.000

3,839.000

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

275.000

   

b) Ostatní výdaje

56.000

   

c) Odpisy

-

331.000

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

-

   

b) Ostatní

107.000

   

c) Odpisy

-

107.000

 

4. Anticipované ztráty

 

-

277.000

II. Zúrokování investičních dluhů

   

100.000

III. Ztráty finanční

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

 

-

 

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

-

-

2. Odpisy

 

-

 

Součet výdajů ad I. - IV.

   

4,377.000

       

V Zisk

   

175.000

Úhrnem

 

4,552.000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

Stroje a zásobníky matric

   

100.000

Úhrnem

 

100.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

75.000

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

100.000

175.000

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

-

Úhrnem

 

175.000 

§ 13. Státní tiskárny.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

4,046.000

 

2. Ostatní příjmy

501.800

4,547.800

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

4.200

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

4.200

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

4,552.000

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

4,552.000

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

100.000

 

1. Podílem z provozního zisku

   

2. Příspěvkem státní pokladny

-

100.000

3. Zápůjčkou

-

 

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

100.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

175.000

Úhrnem

 

175.000 

§ 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě.

Oddíl IV. § 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě.

(Patří do působnosti předsednictva ministerské rady.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

151.400

   

b) Ostatní výdaje

5,672.600

   

c) Odpisy

23.400

5,847.400

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

228.700

   

b) Ostatní výdaje

501.300

   

c) Odpisy

11.300

741.300

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

480.700

   

b) Ostatní

1.900

   

c) Odpisy

-

482.600

 

4. Anticipované ztráty

-

7,071.300

 

II. Zúrokování investičních dluhů

 

-

 

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

100.000

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

 

-

100.000

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

-

 

2. Odpisy

 

70.000

70.000

Součet výdajů ad I. - IV.

   

7,241.300

       

V. Zisk

   

-

Úhrnem

 

7,241.300

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje

   

-

Úhrnem

 

-

     

C. Zjištění konečného schodku

   

Provozní ztráta

   

669.800

Úhrnem

 

669.800 

§ 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací

6,638.400

 

2. Ostatní příjmy

32.200

8,570.600

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

900

 

2. Zisky z finančních operací

-

 

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

900

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

6,571.500

     

V. Ztráta

 

669.800

Úhrnem

 

7,241.300

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

-

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

-

-

4. Vlastními prostředky

-

 

Úhrnem

 

-

     

C. Zjištění konečného schodku

   

Konečný schodek (úhrada státní pokladnou)

 

669.800

Úhrnem

 

669.800 

§ 15. Československá tisková kancelář.

Oddíl IV. § 15. Československá tisková kancelář.

(Patří do působnosti předsednictva ministerské rady.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

1,449.400

   

b) Ostatní výdaje

5,283.900

   

c) Odpisy

100.000

6,833.300

 

2. Výdaje správní (ústřední):

     

a) Platy stálých zaměstnanců

255.300

   

b) Ostatní výdaje

337.600

   

c) Odpisy

20.000

612.900

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

356.400

   

b) Ostatní

-

356.400

 

e) Odpisy

-

7,802.600

 

4. Anticipované ztráty

-

   

II. Zúrokování investičních dluhů

 

210.600

 

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

120.000

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

 

-

120.000

IV. Jiné výdaje:

     

1. Různé

 

671.500

 

2. Odpisy

 

320.000

991.500

Součet výdajů ad I. - IV.

 

9,124.600

 
       

V. Zisk

 

-

 

Úhrnem

9,124.600

 
     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje

 

-

 
     

C. Zjištění konečného schodku

   

Provozní ztráta

 

2,238.200

 

Úhrnem

2,238.200

 


§ 15. Československá tisková kancelář.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet.

   

I. Provozovací příjmy:

   

1. Vlastní příjmy provozovací,

6,048.700

 

2. Ostatní příjmy

62.700

6,111.400

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

   

2. Zisky z finančních operací

   

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

IV. Jiné příjmy

 

775.000

Součet příjmů ad I. - IV.

 

6,886.400

     

V. Ztráta

 

2,238.200

Úhrnem

 

9,124.600

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

 

-

C. Zjištění konečného schodku

   

Konečný schodek (úhrada státní pokladnou)

 

2,238200

Úhrnem

 

2,238.200 

§ 16. Žabčický školní závod zemědělský.

Oddíl IV. § 16. Žabčický školní závod zemědělský.

(Patří do působnosti ministerstva školství a národní osvěty.)

Výdaje

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací výdaje:

     

1. Vlastní výdaje provozovací:

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

1,688.200

   

c) Odpisy

166.000

1,854.200

 

2. Výdaje správní (ústřední)

     

a) Platy stálých zaměstnanců

-

   

b) Ostatní výdaje

30.000

   

c) Odpisy

-

30.000

 

3. Výdaje všeobecné:

     

a) Pense

-

   

b) Ostatní

-

   

c) Odpisy

-

-

 

4. Anticipované ztráty

 

-

1,884.200

II. Zúrokování investičních dluhů

   

33.800

III. Ztráty finanční:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Ztráty z finančních operací

 

-

 

3. Kursovní ztráty z valuta cenných papírů

-

-

IV. Jiné výdaje:

     

Různé

 

-

 

Odpisy

 

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

   

1,918.000

       

V. Zisk

   

1.500

Úhrnem

 

1,989.500

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční výdaje:

     

1. Stavba kravína

 

400.000

 

2. Adaptace budov pro kanceláře a byty

 

261.000

 

3 Stavba vodovodu

 

120.000

 

4. Meliorace

 

359.000

1,140.000

Úhrnem

 

1,140.000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

I. Příděly fondům dotovaným z ryzího zisku

 

-

II. Příděly základnímu jmění:

     

a) Splátky investičních dluhů

 

-

 

b) Úhrada investic z provozního zisku

 

71.500

71.500

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

 

-

Úhrnem

 

71.500 

§ 16. Žabčický školní závod zemědělský.

Příjmy

Jednotlivě

Úhrnem

A. Provozní rozpočet

   

I. Provozovací příjmy

   

1. Vlastní příjmy provozovací

1,982.500

 

2. Ostatní příjmy

-

1,982.500

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

 

-

III. Zisky finanční:

   

1. Úroky

7.000

 

2. Zisky z finančních operací

-

7.000

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

 

IV. Jiné příjmy

 

-

Součet příjmů ad I. - IV.

 

1,989.500

     

V. Ztráta

 

-

Úhrnem

 

1,989.500

     

B. Investiční rozpočet

   

Investiční úhrada:

   

1. Podílem z provozního zisku

71.500

 

2. Příspěvkem státní pokladny

-

 

3. Zápůjčkou

1,068.500

 

4. Vlastními prostředky

-

1,140.000

Úhrnem

 

1,140 000

     

C. Zjištění konečného přebytku

   

Provozní zisk

 

71.500

Úhrnem

 

71.500