Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 653.

Původní znění.

Antrag

des Senators Böhr und Genossen

auf die Einreihung der Stadt Warnsdorf in die Gruppe B der Aktivitätszulagenklasen.

Die Regierung wird aufgefordert ehestens zu veranlassen, dass die Imdustriestadt Warnsdorf wieder iw die Gruppe B der Aktivitätszulagenklassen eingereiht werde.

Begründung.

Die Stadt Warnsdorf gehört infolge ihrer Lage und laut Index wie auch nach der praktischen. Erfahrung aller dortigen Staatasangestellten zu, den teuersten Städten der Republik. Der Regierung ist es bekannt, dass nach Warnsdorf versetzte Staatsangestellte wegen der dortigen Teuerung vielfach um Versetzung in billigere Orte ansuchen, indem sie Warnsdorf wie eine Strasfsation ansehen. Wegen der Teuerung war denn auch Warnsdorf im alten Oesterreich in, die II. Ortszulagenklasse eingeteilt. Auf diese ausserordentlichen Teuerungsverhältnisse wurde beim Gehaltsgesetz vom J. 1926 keine Rücksicht genommen, jene Sonderstellung beseitigt, dadurch aber das Grundprinzip jenes Gehaltsegsetzes, dass niemand in seinen bisherigen, Bezügen geschädigt werden solle, an der Warnsdorfer Staatsangestellten verletzt. Da nun ohnehim Umreihungen der Dienstorte nach den, Volkszählungsergebnissen erfolgen, ist es eine begründete Forderung, daa Warnsdorf zunächst in Berücksichtigung komme, zumal

die Einreihung in die Gruppe B von den Ministerien wiederholt zugesagt wurde, ebenso für die Nachbarorte des Grund-Kreibitztales. Zur Bedeckung wird ausser auf das laufende Budget auf noch vorhandene Beträge des 50 Milionen-Jubiläums-fonds hingewiesen.

Prag, am 28. November 1931.

Böhr, F. Scholz, Dr. Grosschmid, Dr. Medinger, Dr. Feierfeil, Dr. Hilgenreiner, Böhm, Köhler, Dr. Jesser, Richter, Iichi, Stolberg.

 

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 653.

Překlad.

Návrh

senátora Böhra a soudr.

na zařazení města Varnsdorfu do skupiny míst B činovného.

Vláda se vybízí, aby co nejdříve zařídila, by průmyslové město Varnsdorf zařaděno bylo zase do skupiny míst B činovného.

Odůvodnění.

Město Varnsdorf patří pro svou polohu a podle indexu jakož i podle praktických zkušeností všech tamějších státních zaměstnanců k nejdražším městům republiky. Vládě je známo, že státní zaměstnanci do Varnsdorfu přesazení pro tamní drahotu namnoze žádají za přeložení do levnějších míst, pohlížejíce na Varnsdorf jako na trestní stanici. Pro drahotu byl pak také Varnsdorf ve starém Rakousku zařaděn do II. třídy místního přídavku. K těmto mimořádným drahotním poměrům nebylo přihlédnuto v platovém zákoně z r. 1926, toto zvláštní postavení odstraněno, tím však na varnsdorfských státních zaměstnancích porušena základní zásada tohoto platového zákona, že totiž nikdo nemá býti zkrácen na svých dosavadních požitcích. Ježto pak beztak se provádí podle výsledků sčítání lidu přeřaďování služebních míst, jest odůvodněným požadavkem, aby nejdříve byl vzat zřetel na Varnsdorf, ježto zařadění do skupiny B ministerstvem opětně bylo slíbeno, rovněž tak pro sousední obce v údolí Gruntu

a Chřibské. Pokud jde o úhradu, poukazuje se vedle běžného rozpočtu také na obnosy, které jsou ještě po ruce z jubilejního fondu 50 milionů.

V Praze,dne 28. listopadu 1931.

Böhr, F. Scholz, dr Grosschmid, dr Medinger, dr Feierfeil, dr Hilgenreiner, Böhm, Köhler, dr Jesser, Richter, Tichi, Stolberg.