Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 670.

 Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 665) o vládním návrhu zákona, jímž se mění daň ze zapalovadel.

Návrh zákona má za účel zvýšiti daň ze zápalek všeho druhu a ze zapalovačů. Daň tato, svého času stanovená císařským nařízením ze dne 29. srpna 1916 a zákony č. 550/119 a 316/1931 rozšířená na Slovensko a Podkarpatskou Rus, je jedinou spotřební daní, která posud nebyla valorisována.

Daň ze zapalovadel má činiti:

a) u sířených zápalek 12 haléřů z každého balení neobsahujícího více než 90 kusů; u balení s větším obsahem vždy 12 haléřů z každých 90 kusů noho z části tohoto počtu;

b) u jiných zápalek 12 haléřů z každého balení neobsahujícího více než 60 kusů; u balení s větším obsahem vždy 12 haléřů z každých 60 kusů nebo z části tohoto počtu;

c) u zapalovacích svíčiček 60 haléřů z každého balení neobsahujícího více než 60 kusů; u balení s větším obsahem vždy 60 haléřů z každých 60 kusů nebo z části tohoto počtu.

Zapalovadla jiného druhu podléhají těmto sazbám daně ze zapalovadel:

a) kapesní zapalovače vážící jednotlivě nikoliv více než 25 gramů.... 5 Kč,

b) kapesní zapalovače vážící více než 25 gramů.......... 10 Kč,

c) stolní a nástěnné zapalovače 30 Kč za kus; jsou-li tyto zapalovače částečně nebo úplně ze stříbra, činí daň trojnásobek shora uvedené výměry, u zapalovačů, které jsou částečně nebo úplně ze zlatá, pateronásobek.

Zvýšené dani podléhají zásoby zápalek a zapalovacích svíčiček, které budou v den účinnosti zákona v továrnách na zápalky a v obchodě. Výrobci zápalek, jakož i obchodníci se zápalkami jsou povinni do osmi dnů ohlásiti zásobu zápalek v den účinnosti zákona v jich držbě se nacházející n finančního úřadu označeného vládním nařízením, připustiti vyšetření zásob a zapraviti zvýšenou daň. Od povinnosti ohlášení a zdanění jsou osvobozeny zásoby zápalek a zapalovacích svíčiček, které nepřesahují jednu celou bednu. Podrobnější ustanovení o ohlášení, o vyšetření zásob a o zapravení daně budou vydána vládním nařízením.

Zvýšená daň zapůsobí samozřejmě na prodejní cenu zápalek a také na zisky příslušného průmyslu. Poněvadž cenu zápalek a zapalovačů mají stanoviti ministr financí spolu s ministrem obchodu, jeví se nutnost zvýšiti cenu zápalek na 30 h za krabičku v drobném prodeji. Průmysl ztratí asi kolem 7 milionů Kč ze svých dosavadních zisků, což se odůvodňuje poklesem cen surovin.

Finanční správa preliminuje pro sebe zvýšený příjem částkou asi 80 000 000 Kč ročně.

Poněvadž finanční správa v dnešní těžké finanční tísni hledá nové zdroje příjmů, aby

udržela rozpočtovou rovnováhu, doporučuje rozpočtový výbor přiložený návrh ke schválení ve znění, jak se na něm usnesla poslanecká sněmovna a je obsažen v sen. tisku č. 665.

V Praze, dne 17. prosince 1931.

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

R Pánek v. r.,
zpravodaj.