Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 671.

Zpráva

národohospodářského výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 666) o vládním návrhu zákona, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba.

Aby zmírněna byla těžká krise cenová a odbytová v produkci žitné roku loňského, usnesly se zákonodárné sbory na zákonu o výrobě chleba. Dle znění tohoto zákona ze dne 10. dubna 1930, čís. 46 Sb. z. a n., smí se po živnostensku vyráběti a do obchodu uváděti pouze chléb samožitný, tedy jen z mouky žitné, vymílané na 65 %, aneb chléb ze směsi mouky žitné a pšeničné, které smí se však do čisté žitné mouky přimíchávati jen 10 %.

Bylo to naléhavé opatření v zájmu našich zemědělců krajů obilnářských a horských, které také se zákonem ze dne 7. listopadu 1930, čís. 154 Sb. z a n. o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění do oběhu pšeničné a žitné mouky zvýšilo odbyt a spotřebu žita.

Sklizeň žita roku letošního však byla velmi nedostatečná a to v důsledku vymrznutí, sucha a živelními pohromami a odhaduje se, že je o více než 30 000 vagonů menší než loňského roku. Protože nezůstaly nám z předešlé sklizně žádné přebytky a letošní úroda žita by nestačila pro konsum domácí, zejména když byla nadále udržována domácí spotřeba v tomto rozsahu, jak tomu bylo v roku loňském při nadbytku žita, pokládá vláda za nutné ustanovení dosavadního zákona o výrobě chleba z roku 1930 pro rok 1932 suspendovati.

Národohospodářský výbor senátu pojednal o vládní osnově zákona, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba a navrhuje plenu senátu její schválení tak, jak uvedeno je v senátním tisku čís. 666.

V Praze, dne 17. prosince 1931.

K. Sáblík v. r.
předseda.

Josef Stržil v. r.
zpravodaj.