Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 680.

Odpověď

ministra spravedlnosti

na intenpelaci senátora Nedvěda a soudruhů

o trestných činech Antonína Kovalského z Berehova, t. č. vedoucího stavby na regulaci říčky Chustnice v Chustu (tisk 577/2).

Státní zastupitelství v Chustu navrhlo u krajského soudu zavedení řízení za účelem zjištění skutkové podstaty trestného činu, jehož se udánlivě Antonín Kovalský 20. července 1931 v Chustu dopustil.

Trestní řízení to nebylo dosud skončeno a jeho urychlené provedení bylo uloženo.

V Praze, dne 3. prosince 1931.

Ministr spravedlnosti:

Dr Meissner.