Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 692.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu v Prostějově ze dne 3. srpna 1931, č. j. T V. 836/31/4, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 4637/31 předs.).

Tomáš Baťa ve Zlíně žaluje senátora Vítězslava Mikulíčka v Malenovicích u okresního soudu v Prostějově pro přestupek bezpečnosti cti, jehož se senátor Vítězslav Mikulíček proti němu prý dopustil, a uvádí v trestní žalobě:

Dne 20. dubna 1931 o 7. hod. večer konala se schůze obuvnického dělnictva ve spolkovém domě v Prostějově, na kteréžto schůzi nazval obžalovaný můj pracovní systém otrokářským systémem práce. Dále uvedl mezi jiným, že prý město Zlín nic nemá, poněvadž v konsumu jest okrádáno tak jako všichni, kdo se do mých spárů dostali. Dále řekl, že prý dokázal, že jsem nečestný člověk a že využívám veřejného zájmu ve svůj prospěch. Objednalo se prý 204 vagony štěrku a část jeho přišla prý Baťovi na dvůr. Vráželi prý tam kůly do země a vyplňovali to štěrkem, který patřil na silnici. Když viděl jsem, že je zle, šel jsem prý za cestářem a nabízel 10.000 Kč jako přilepšení na plat. Konečně prohlásil v další souvislosti, že prý celý kraj jest korumpován.

Návrh:

Imunitní výbor navrhuje, aby senát k žádosti okresního soudu v Prostějově ze dne 3. srpna 1931, č. j. T V. 836/31/4 vyslovil v této věci souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek proti bezpečnosti cti.

Důvody:

V tvrzených výrocích může býti obsažena skutková povaha přestupku proti bezpečnosti cti, který stíhá žalobce soukromou žalobou. Projednávání této trestní věci není na překážku parlamentní činnosti senátora Vítězslava Mikulíčka a není proto příčiny, proč by neměl býti dán volný průchod soudnímu řízení a proč by se odmítlo svolení k trestnímu stíhání.

V Praze, dne 25. ledna 1932.

Ad. Šelmec v. r.,
předseda.

Dr Havelka Otakar v. r.,
zpravodaj.