Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 708.

Původní znění.

Odepření odpovědi

ministrů zahraničních věcí a zemědělství

na interpelaci senátora I. Lokoty a soudruhů

o vyvlastnění půdy našich rolníků v Rumunsku (tisk 455/3).

Poněvadž interpelace v odst. 1. obsahuje nevěcné a urážlivé výroky, odpíráme na ni odpověď podle §u 68, odst. 1. jedn. řádu senátu Národního shromáždění republiky Československé.

V Praze, dne 29. ledna 1932.

Ministr zemědělství:
Bradáč v. r.

Ministr zahraničních věcí:
Dr Eduard Beneš v. r.

   

Tisk 708.

Překlad.