Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 890.

Návrh

senátora Janíka a spoločníkov

na súrnu podporu obciam Rovné a Kamenica nad Cirochou v humenskom okrese na vychodnom Slovensku, ktoré boly ťažko postihnuté požiarom.

V mesiací septembri t. r. vypukol oheň v obcí Rovné. Oheň za krátky čas nanivoč doniesol 10 roľníkov, ktorým neostalo nič z ich nastrádaného majetku a hladia v ustrety tej najväčšej bíede. Pomoc je súrne potrebná.

Ešte horšie zúril oheň v obci Kamenica. Keďže bolo sucho a zúril vietor, oheň sa bleskurychle šíril a zničil úplne 45 obytných domov so všetkými hospodárskymi staviskami, hospodárskymi strojmi a naradím, taktiež množstvo rožného statku, hydiny, ošipaných a šatstva. Mnohym neostalo ceľkom nič, len to, čo mali na sebe. Zhorel do základov aj zámok Andrássyho. Škoda sa v obydvoch obciach odhaduje na 5 mil. korún, a nepatrná časť bude hradená poistným.

Preto podpisaní navrhujú, aby vláda bezodkladne a čim skôr poškodených podporila z prostriedkov, určených pre živelné pohromy.

Ďalej, aby zastavila vymáhanie a exekvovanie daní u patričných pohoreľcov.

Zároveň navrhujú pohoreľcom poskytnúť sľavu na železnici pri dovoze stavebného materiálu, krmu a steliva pre statok.

Praha, dňa 20. októbra 1932.

Janík,

Janček, Rovňan, Durčanský, Volko, dr Buday, dr Krčméry, dr Kovalík, Hancko,

Stolberg, dr Hilgenreiner.