Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 902.

Návrh

senátorov dr Jána Kovalika, Antona Hancku a spoločníkov

na poskytnutie čo najrychlejšej a najvýdatnejšej podpory obyvateľom obce Bitarová pri Žiline, požiarom postihnutým.

20. októbra t. r. zúril v obci Bitarová pri Žiline veľky požiar ktorý úplne zničil 14 hospodárství s obytnými domami, hospodárskymi budovami, nábytkom, hospodárskym náradím, šatstvom, domov dovezenú celů úrodu, obilie, seno, krmivo, slovom všetko, tak že pohorelcom nepozostalo nič. Škoda sa odhadu, je na poldruha miliónu Kč. Poistených bolo len málo s nepatrným obnosom. Poisťovne ani velmi nechcely poisťovat všetko drevené stavby.

Kedže obyvatelstv o tohoto kraja patrí medzi nejchudobnejšich celého Slovenska a týmto požiarom postihnutí boli na úplnú mizinu privedení, aby sa na d'a1ej mohli k hospodárskej práci vrátiť a nemuseli ku žobráckej palici sahnuť, niže podpísani navrhujeme, aby vláda:

1. pohorelcom obce Bítarová pri Žiline poskytla výdatnú peňažitú pomoc ku stavbe budov, nákupu hospodárskeho náradia, šatstva;

2. poskytla pomoc v naturáliách, osivo, krmivo;

3. aby odpísala ešte nezaplatené dane a zastavila vymáhanie novo vyrúbených daní a poplatkov.

V Prahe, 25. októbra 1932.

Dr Kovalik, Hancko,

dr Krčméry, dr Buday, Janík, Rovňan, Volko, Thoř, Böhr, Ďurčanský, Janček.