Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 933.

Návrh

senátorov J. Danku, dra ing. Bohu a spoločníkov,

aby okresu Brezno nad Hronom bola bezodkladne poskytnutá mimoriadaná štátná pomoc.

V okrese Brezno nad Hronom je následkom nedostatku práce bieda a nedostatok, tak hrozný, že ľud nemá ani na soľ. Hrozí mu hlad a preto je tam rýchlá a vydatná štátná pomoc velmi potrebná.

Podpísaní navrhujú, aby sa senát Národného shromáždenia usniesol:

Vláde sa uhladá, aby v okrese Brezno nad Hronom na Slovensku

1. zahájila rozsiahlú stravovaciú akciu, poskytla hned na zaopatrenie zemiakov obnos aspoň Kč 200.000,

2. nariadila pridelit zo štátného solivaru potrebné množstvo soli,

3. nariadila zahájit prácu v lesoch a na pílach,

4. nariadila nezamestnaným dať palivové drevo zo štátných lesov zdarma.

V Prahe, dňa 28. novembra 1932.

Danko, dr ing. Botto,

Ušák, Stržil, Šelmec, dr Havelka, Foit, Dresler, Sechtr, F. Novák, Hrubý, Sehnal, Olejník, dr Rozkošný, Donát.