Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 936.

Odpověď

ministra financí a ministra sociální péče na interpelací senátora Johanise a soudruhů

ve věci vydání předpisů o hodnocení převodních částek a započítání soukromé služby pro výměru odpočivných požitků státních zaměstnanců (tisk 509).

Otázku použití premiových reserv, vydaných státu podle § 68 odst. 2. zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n. upravil výnos ministerstva financí ze dne 3. března 1932, č. 11.224/32 VII/18. Tím došla vhodné úpravy největší část dosavadních přestupů z pensijního pojištění do vyňaté služby státní, ovšem jen potud, pokud se přestupy ty staly za účinností zákona čís. 89 20 Sb. z. a n. t. j. do 31. prosince 1928.

Pokud jde o zhodnocení převodních částek, vydaných státu podle ustanovení § 114 zákona č. 26/1929 Sb. z. a n., resp. podle § 240 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n., přikročilo ministerstvo sociální péče k pracím, souvisejícím s přípravou vydání příslušných vládních nařízení.

V průběhu těchto prací předložily však Ústřední sociální pojišťovna a Všeobecný pensijní ústav společně vypracovaný návrh na vydání zákona, který by upravoval nároky pojištěnců a jich oprávněných pozůstalých při pojištěncově přestupu do jiného odvětví sociálního pojištění.

Návrh ten dotýká se celého souboru otázek sociálního pojištění dělnického, pojištění pensijního a provisního pojištění u báňských bratrských pokladen, po případě zaměstnanců vyňatých z pojistné povinností, řeší je však pouze v oboru sociálního pojištění dělnického a pojištění pensijního.

Ministerstvo sociální péče jednajíc o návrhu, vyžádalo si především od Ústřední bratrské pokladny náměty k aplikování návrhu v oboru provisního pojištění u báňských bratrských pokladen.

Jakmile zmíněné náměty dojdou, ministerstvo sociální péče přikročí k příslušnému legislativnímu zpracování celého materiálu, a vynasnaží se všemožně, aby otázka přestupu v sociálním pojištění byla v brzské době uspokojivě vyřešena.

V Praze, dne 14. května 1932.

Ministr sociální péče:

Dr Czech v. r.

Ministr financí:

Dr Trapl v. r.