Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 949.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 940) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

Zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., zavedl u nás po prvé dávky za úřední úkony ve věcech správních, pokud jimi se soukromníkům přiznává jistá výhoda. Jako nový zákon usnesen byl pouze s provisorní platností na jeden rok; zkušenosti nabyté nestačily k jeho petrifikaci, a proto byla zákonem ze dne 16. prosince 1926 prodloužena jeho platnost na další 2 leta, při čemž některá ustanovení jeho byla přizpůsobena nabyté praxi, zejména pokud se týče osvobození účastníků nemajetných a stanovení hranic dávkových.

Prodloužení opakováno i v r. 1930; nyní vláda opět žádá další jeho prodloužení na 3 leta.

V dnešní tísni financí státních nelze mysliti na odstranění zákona, jenž podle státního účtu za r. 1931 přináší pokladně státní příjem 40,764.528 Kč (kap. 21, tit. 3., § 5, pol. 7.). Naopak však bylo by účelno, aby platnost zákona toho nebyla budoucně časově omezována, neboť nelze mysliti, že by tato spravedlivá dávka měla v budoucnosti odpadnouti.

Rozpočtový výbor navrhuje tudíž slavnému senátu, aby schválil příslušnou osnova zákona ve znění sen. tisku č. 940.

V Praze, dne 14. prosince 1932.

Vilém Votruba v. r.,
místopředseda.

Dr J. Karas v. r.,
zpravodaj.