Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 955.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 27. října 1932, č. j. Nt VI.-3/32, za souhlas k stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. zák. (č. 7354/1932 předs.).

Podle návrhu soukromého žalobce Tomáše Bati, továrníka ve Zlíně, zastupovaného dr. Fr. Fouskem, advokátem Praha II., Soukenická ul. č. 30, má býti vyžádán souhlas senátu k soudnímu stíhání Vítězslava Mikulíčka, senátora v Malenovicích, pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. zák., spáchaný tím, že dne 5. května 1932 na veřejné schůzi říšského svazu obuvníků a obuvního a kožného průmyslu a příslušných odvětví v sále Slovanského ostrova v Praze vyjádřil se o soukromém žalobci:

>V dobách válečných vyrostl silný jedinec, jenž vybojoval si majetek, který se stal základem pro ničení existencí slabších a který přivodil vaše zoufalé postavení. A ten, jako všichni ostatní váleční zbohatlíci, jsou nejspolehlivějšími, nejčistšími, nejlépe sociálně cítícími a ti budou žíti dále.<

>Byl jsem žalován, že jsem urazil jeho veličenstvo, ne římského, nýbrž zlínského Césara.<

Návrh.

Podle zprávy okresního soudu v Praze nebyl ve výrocích senátora Vítězslava Mikulíčka osobně nikdo jmenován a proto imunitní výbor navrhuje, aby sen. Vítězslav Mikulíček k trestnímu stíhání vydán nebyl.

V Praze, dne 13. prosince 1932.

A. Šelmec v. r.,
předseda.

Ant. Berkovec v. r.,
zpravodaj.